Aktualności

 

 

 

 

Harmonogram wyjść, zajęć, uroczystości i imprez może ulec zmianie.

Pani Wiosna” – Szkoła Podstawowa nr 10

 

 

 

 

 

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |