Aktualności

22.12.2021 roku
Uroczystość przedszkolna – „Wigilia w przedszkolu”. godz. 12.00
Cele:
- kultywowanie tradycji przedszkolnych obiadów wigilijnych 
- wspólne kolędowanie


21.12.2021 roku
Impreza przedszkolna – „Powitanie Zimy”
Cel:
- przypomnienie charakterystycznych cech zimy
- zabawy integracyjne i konkursy o tematyce zimowej
- udział dzieci w działaniach plastycznych


06-10.12.2021 roku
Pieczenie przez dzieci świątecznych pierniczków
Cele:
- kultywowanie tradycji pieczenia przedszkolnych świątecznych pierniczków

06 - 10.12. 2021 roku
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym – „Ozdoba choinkowa”
Technika dowolna; wysokość do 20 cm 

Cele:
- przybliżenie dzieciom informacji na temat tradycji ozdabiania choinek
- wyrażanie własnych obserwacji i spostrzeżeń w formie plastycznej
- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego poprzez udział we wspólnych imprezach


06.12.2021 roku
Impreza przedszkolna – „Spotkanie z Mikołajem”. Godz. 12.00 
Cele:
- przypomnienie zwyczajów związanych z wizytą Mikołaja
- wręczenie dzieciom upominków 

Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |