Aktualności

MARZEC

02.03.2023Spotkanie ze Stomatologiem w mobilnym gabinecie dentystycznym „DENTOBUS”,  godz. 9.30 – tylko dzieci, których rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na przegląd stomatologiczny dziecka.

06.03.2023 - Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Cele:

 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat

08.03.2023 – Dzień Dziewczynek

08.03.2023 – Udział dzieci z Oddziału II w audycji muzycznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, godz. 10.00

Cele :

 • udział w audycji muzycznej
 • zapoznanie z wybranymi instrumentami

09.03.2023 – Wyjście dzieci z Oddziału III do „Kina za Rogiem” w CHCK,  godz.  9.15

Cele:

 • udział dzieci w seansie filmowym dla dzieci „Ella Bella Bingo”

10.03.2023 – udział dzieci w przedstawieniu  teatralnym Gabi ART - „Miś  Tuliś” , godz. 9.30przedstawienie opłacone z budżetu przedszkola

Cele:

 • kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w wieku przedszkolnym  w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu a nawet życiu.

13.03.2023 - Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Cele:

 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat

14.03.2023 - Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Cele:

 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat

16.03.2023 – Kosmiczna przygoda w przenośnym planetarium „ORBITEK”, godz. 9.30,

    warsztaty płatne – 15,00 zł

 • zabawa piłkami-PLANETAMI
 • seans „Rakietą do planet”

 20.03.2023 - Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Cele:

 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat

 

21.03.2023 – FotoGama – zdjęcia w togach, zdjęcia legitymacyjne i tablo (dzieci z grupy II), zdjęcia „Retro” , godz. 9.00

21.03.2023 -  Zabawa Integracyjna – „Powitanie Wiosny”, wszystkie dzieci,  godz. 10.00                                      

22.03.2023 - Udział dzieci z Oddziału II i IV w wycieczce do Balic, warsztaty edukacyjne "Jas poznaje zawody na lotnisku"; godz. 11.30 – 16.30

24.03.2023 – Udział dzieci z oddziału II i IV w prezentacji  Miniatur teatralnych w SP 5, godz. 9.45

27.03.2023 - Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie

Cele:

 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat

 

LUTY

06.02.2023 roku - Uroczystość przedszkola – „Dzień Babci i dziadka”,  Oddział V, godz. 10.30

Cele:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
 • prezentacja przygotowanego programu artystycznego
 • wspólne zabawy integracyjne

07.02.2023 roku - Uroczystość przedszkola – „Dzień Babci i dziadka”,  Oddział IV, godz. 10.00

Cele:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
 • prezentacja przygotowanego programu artystycznego
 • wspólne zabawy integracyjne

08.02.2023 roku - Uroczystość przedszkola – „Dzień Babci i dziadka”,  Oddział II, godz. 10.00

Cele:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
 • prezentacja przygotowanego programu artystycznego
 • wspólne zabawy integracyjne

09.02.2023 roku - Uroczystość przedszkola – „Dzień Babci i dziadka”,  Oddział III, godz. 10.00

Cele:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
 • prezentacja przygotowanego programu artystycznego
 • wspólne zabawy integracyjne

10.02.2023 roku - Uroczystość przedszkola – „Dzień Babci i dziadka”,  Oddział I, godz. 10.30

Cele:

 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta
 • prezentacja przygotowanego programu artystycznego
 • wspólne zabawy integracyjne

14.02.2023 roku  – Zdjęcia karnawałowe, godz. 8.00, Firma Foto-Gama

14.02.2023 roku – Impreza przedszkolna - „Walentynkowy Bal Karnawałowy”, godz. 10.00

Cele:

 • przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z karnawałem,
 • dostarczenie radości z wcielenia się w role różnych postaci bajkowych,
 • doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach,
 • kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej.

15.02.2023 roku  – Warsztaty plastyczne prowadzone przez uczniów Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, Oddział II, godz. . 9.30

16.02.2023 roku  -  Impreza przedszkolna - „Tłusty czwartek”, godz. 10.00

Cele:

 • tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych,
 • wzbogacanie wiedzy o tradycjach i obrzędach ludowych naszego kraju.

16.02.2023 roku - Udział dzieci z Oddziału II i IV w wycieczce do Balic, warsztaty edukacyjne "Jas poznaje zawody na lotnisku"; godz. 8.30 - 14.00

17.02.2020 roku – Impreza przedszkolna - „Dzień Kota”, godz. 10.00

Cele:

 • rozwijanie empatii - uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
 • przekazywanie informacji na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami,
 • rozwijanie aktywności twórczej: językowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej,
 • integracja grupy.

 

 

STYCZEŃ

13.01.2023 - Impreza przedszkolna  –„Dzień Piżamy” – cały dzień

Cele:

 • solidaryzowanie się z chorymi dziećmi
 • promowanie aktywności prozdrowotnej, postawy empatycznej
 • integracja społeczności przedszkolnej oraz wsparcie dzieci i młodzieży na oddziałach onkologii i nie tylko

18.01.2023 roku – Impreza przedszkola – „Dzień Bałwana”, godz. 10.00

Cele:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Zabawy plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną