Aktualności

 
09.05.- 13.05.2022 roku
Realizacja zagadnień Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
Cele:
- zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne
- uczenie szacunku dla przyrody
- kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu
 
10.05 2022 roku
Dzień Bibliotekarza i biblioteki – spotkanie z pracownikiem biblioteki:
godz. 10.00     –  dzieci z Oddziału III, IV i V
godz. 10.40     –  dzieci z Oddziału I i II
Cele:
 - poznanie pracy bibliotekarza
- zwrócenie uwagi na korzyści płynące z czytania
- zachęcenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki
 
16.05 – 20.05.2022 roku
Tydzień bezpieczeństwa
Cele:
- przybliżenie dzieciom zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych sytuacjach
- udział w zabawach, konkursach i działaniach plastycznych
- zachęcanie do zgodnej współpracy
 
16.05.2022 roku
Spotkanie z funkcjonariuszem Policji i Sznupkiem
godz. 10.00     –  dzieci z Oddziału III, IV i V
godz. 10.40     –  dzieci z Oddziału I i II
Cele:
- utrwalenie numerów alarmowych, z których należy korzystać w sytuacji zagrożenia
- postępowanie w przypadku kontaktu z osobami obcymi
- ćwiczenia właściwego przechodzenia przez jezdnię
- wyjaśnienie, jak należy podróżować samochodem,  jaką rolę pełnią pasy bezpieczeństwa oraz jak ważne są dla pieszego elementy odblaskowe
- rozwijanie zainteresowania pracą ludzi w zawodzie policjanta
 
17.05.2022 roku
Wyjazd dzieci z oddziału I i IV na warsztaty do Fabryki Czekolady w Krakowie
godz. 8.00       –  zbiórka w przedszkolu, śniadanie
godz. 9.00       –  wyjazd do Krakowa
godz. 15.30     –  planowany powrót do przedszkola
Cele:
- udział w warsztatach „Czekolada”
- samodzielne wyrabianie i pakowanie czekolady
- zapoznanie z historią czekolady
 
18.05.2022 roku
Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Pożarnej
godz. 10.00     –  dzieci z oddziału III, IV i V
godz. 10.40     –  dzieci z Oddziału I i II
Cele:
- rozwijanie zainteresowań zawodem strażaka
- uświadomienie dzieciom potrzebnej, a zarazem niebezpiecznej pracy strażaków
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznych zachowań oraz zapobiegania sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu dzieci.
 
20.05.2022 roku
Spotkanie z ratownikiem medycznym – zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
godz. 10.00     –  dzieci z Oddziału III, IV i V
godz. 10.40     –  dzieci z Oddziału I i II
Cele:
- zapoznanie z pracą ratownika medycznego
- przekazanie dzieciom informacji na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, a także w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia
- aktywny udział w warsztatach
- przypomnienie numerów alarmowych
 
23.05.2022 roku
Gry i zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym – „Dzień Pszczoły”. Godz. 10.00
Cele:
- udział we wspólnych zabawach i konkursach
- zacieśnianie więzi między przedszkolakami
 
23.05.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział dzieci w warsztatach literackich
- wykonanie pracy plastycznej na podany temat
 
25.05.2022 roku
Warsztaty rękodzielnicze: „Torebka”
godz.   9.30 – dzieci z oddziału III
godz. 10.00 – dzieci z oddziału  V
godz. 10.30 – dzieci z oddziału IV
godz. 11.00 – dzieci z oddziału II
godz. 11.30 – dzieci z oddziału I
Cele:
- wykonanie upominku dla mamy
- poszerzenie doświadczeń technicznych i plastycznych
 
26 – 30.05. 2022 roku
Uroczystości z okazji „Dnia Mamy”
Oddział I        –  27.05.2022 roku – godz. 10.00
Oddział II      –  30.05.2022 roku – godz. 10.30
Oddział III     –  26.05.2022 roku – godz. 10.00
Oddział IV     –  27.05.2022 roku – godz. 10.00
Oddział V      –  26.05.2022 roku – godz. 10.00
Cele:
- wzmacnianie więzi z domem rodzinnym i szacunku do swojej mamy
- rozumienie roli mamy w rodzinie
Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |