Pilne informacje bieżące

Informacja dot. ewentualnej dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Link: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/informacja-dot-ewentualnej-dystrybucji-tabletek-jodku-potasu-w-sytuacji-wystapienia-zdarzenia-radiacyjnego

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców / Prawnych opiekunów 

  dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola nr 18

na zebranie organizacyjne w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie jednego Rodzca/Prawnego opiekuna.