Dostawa produktów żywnościowych

  

Dostawa artykułów żywnościowych:

Wybór dostawców artykułów żynościowych odbywa się w drodze przetargu
 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |