Dostawa produktów żywnościowych

  

Dostawa artykułów żywnościowych:

Wybór dostawców artykułów żynościowych odbywa się w drodze przetargu
 

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |