Ważne terminy

  • Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie do 15 każdego miesiąca opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu