Ważne terminy

  • Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie do 15 każdego miesiąca opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
Dyrektor przedszkola przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (status informacji - aktualna) |