Ważne terminy

  • Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie do 15 każdego miesiąca opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |