Ważne terminy

  • Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie do 15 każdego miesiąca opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu
Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |