Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice

W związku z koniecznością zaplanowania przez was  urlopów na rok 2024, informujemy, że nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w sierpniu 2024 roku, w lipcu 2024 roku przedszkole jest nieczynne.

W okresie wakacyjnym przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30 - 16.00

 

Kryteria naboru na dyżur wakacyjny, wszelkie formalności załatwiamy w macierzystej placówce.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z (dyżurem) i przerwą wakacyjną w lipcu lub w sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym (odpowiednim dyżurze), w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.
  2. Przedszkole dyżurujące oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej w odpowiednim terminie, w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.
  3. W terminie od 08 kwietnia 2024 roku do 26.04.2024 roku rodzice lub opiekunowie prawni w macierzystym przedszkolu lub w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wypełniają deklaracje woli na dyżur letni.
  4. Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów zobowiązań finansowych wobec macierzystej placówki.
  5. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.
  6. W sytuacji braku miejsc w wybranym, dyżurującym przedszkolu istnieje możliwość przekierowania dziecka do placówki dysponującej miejscami. 

 Po w/w terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

Zarządzenie Nr OR . 278 . 2023
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół   i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502 z późn. zm.), na wspólny wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi uzgodnionych z radą pedagogiczną i radą rodziców,

zarządzam:

§ 1.

Ustala się obowiązujące w 2024 roku terminy przerw w pracy w przedszkolach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr OR.278.2023

z dnia 22 grudnia2023r.

Terminy przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku 2024.

L.p

Nazwa

adres

data

1.

Przedszkole nr 1

Chorzów ul. Obrońców Chorzowa 14

01.07.2023-31.07.2023

2.

Przedszkole nr 3

Chorzów ul. Cieszyńska 21

01.08.2023-31.08.2023

3.

Przedszkole nr 4

Chorzów ul. Długa 32A

01.08.2023-31.08.2023

4.

Przedszkole nr 5

Chorzów ul. Poniatowskiego 27

01.08.2023-31.08.2023

5.

Przedszkole nr 6

Chorzów ul. Gałeczki 56

01.08.2023-31.08.2023

6.

Przedszkole nr 7

Chorzów ul. Łagiewnicka 16

01.07.2023-31.07.2023

7.

Przedszkole nr 8

Chorzów ul. Kochanowskiego 18

01.08.2023-31.08.2023

8.

Przedszkole nr 9

Chorzów ul. Omańkowskiej 9

01.08.2023-31.08.2023

9.

Przedszkole nr 11

Chorzów ul. Czysta 12

01.07.2023-31.07.2023

10.

 Integracyjne Przedszkole nr 12

Chorzów ul. Lipińska 9

01.07.2023-31.07.2023

11.

Przedszkole nr 13

Chorzów ul. Sobieskiego 13

01.07.2023-31.07.2023

12.

Przedszkole nr 16 Integracyjne

Chorzów ul. Brzozowa 9

01.07.2023-31.07.2023

 

13.

Przedszkole nr 17

Chorzów ul. Kasprowicza 1

01.07.2023-31.07.2023

14.

Przedszkole nr 18

Chorzów ul. Gałeczki 17

01.07.2023-31.07.2023

15.

Przedszkole nr 19

Chorzów ul. Karpacka 15

01.07.2023-31.07.2023

16.

Przedszkole nr 20

Chorzów ul. Ks. J. Czempiela 49

01.08.2023-31.08.2023

17.

Przedszkole nr 21

Chorzów ul. Ryszki 33

01.07.2023-31.07.2023

18.

Przedszkole nr 22
w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym nr 1

Chorzów ul. Główna 21

01.08.2023-31.08.2023

19.

Przedszkole nr 23

Chorzów ul. Floriańska 37

01.08.2023-31.08.2023

20.

Przedszkole nr 24

Chorzów ul. Lompy 16

01.07.2023-31.07.2023

21.

Przedszkole nr 25

Chorzów ul. Kilińskiego 3

01.07.2023-31.07.2023

22.

Przedszkole nr 26

Chorzów ul. Ligonia 14

01.08.2023-31.08.2023

23.

Przedszkole nr 27

Chorzów ul. Wandy 34

01.08.2023-31.08.2023

24.

Przedszkole nr 29

Chorzów ul. Siemianowicka 61

01.08.2023-31.08.2023

25.

Szkoła Podstawowa nr 15

Chorzów ul. 3-go Maja 78

01.07.2023-31.07.2023

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |