Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice

W związku z koniecznością zaplanowania przez was  urlopów na rok 2023, informujemy, że nasze przedszkole będzie pełniło dyżur wakacyjny w lipcu 2023 roku, w sierpniu 2023 roku przedszkole jest nieczynne.

W okresie wakacyjnym przedszkole będzie czynne w godzinach 6.00 - 16.00

 

Kryteria naboru na dyżur wakacyjny, wszelkie formalności załatwiamy w macierzystej placówce.

Zasady organizacji dyżurów w przedszkolach

  1. Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z (dyżurem) i przerwą wakacyjną w lipcu lub w sierpniu. Dyrektor danego przedszkola w miesiącu wakacyjnym (odpowiednim dyżurze), w którym przedszkole jest czynne, organizuje opiekę dla tych dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku.
  2. Przedszkole dyżurujące oraz oddział przedszkolny w szkole podstawowej w odpowiednim terminie , w lipcu lub w sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz w uzasadnionych przypadkach dla dzieci uczęszczających do innych, pobliskich przedszkoli, które mają przerwę wakacyjną.
  3. W terminie od 11 kwietnia 2023 roku do 28.04.2023 roku rodzice lub opiekunowie prawni w macierzystym przedszkolu lub w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym wypełniają deklaracje woli na dyżur letni.
  4. Warunkiem przyjęcia zgłoszonego na dyżur letni dziecka jest uregulowanie przez rodziców lub prawnych opiekunów zobowiązań finansowych wobec macierzystej placówki.
  5. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci obojga rodziców pracujących.
  6. W sytuacji braku miejsc w wybranym, dyżurującym przedszkolu istnieje możliwość przekierowania dziecka do placówki dysponującej miejscami. 

Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w terminie od 11.04.2023 do 28.04.2023 w przedszkolu. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Dyrektor przedszkola przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (status informacji - aktualna) |