Październik

05.10.2023 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień pomarańczowy"
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na pomarańczowo  lub miały elementy ubioru w dominującym kolorze pomarańczowym
 
10.10.2023 roku
Wyjście dzieci  z grupy Jeżyków (IV) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
12.10.2023 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień zielony"
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na zielono  lub miały elementy ubioru w dominującym kolorze zielonym
 
12.10.2023 roku
Wyjście dzieci  z grupy Pszczółek (V) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
13.10.2023 roku
Wyjście dzieci z oddziału Pszczółek na Stadion Śląski, godz. 8.20
 • zwiedzanie szatki reprezentacji, strefy SPA
 • przejście tunelem na murawę boiska
13.10.2023 roku
Impreza przedszkolna - Dzień Edukacji Narodowej
Cele:
 • kształtowanie więzi emocjonalnej miedzy dziećmi a pracownikami przedszkola
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób pracujących w przedszkolu
17.10.2023 roku
Wyjście dzieci  z grupy Sówek (III) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
18.10.2023 roku
Spotkanie muzyczne z Góralską Kapelą,  godz. 9.30 
Cele:
 • udział wszystkich dzieci w żywiołowym góralskim koncercie, w trakcie którego, zaprezentowana zostanie prawdziwa góralska kultura muzyczna, a w niej stroje góralskie, oryginalne oraz unikatowe instrumenty muzyczne i góralskie, takie jak: trombita, okaryna, piszczałka, skrzypce, akordeon i kontrabas, a także najciekawsze oraz najbardziej znane melodie góralskie, takie jak: Hej bystra woda, Sarna, Za górami, Góralu czy Ci nie żal.
19.10.2023 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień żółty"
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na żółto  lub miały elementy ubioru w dominującym kolorze żółtym
 
19.10.2023 roku
Wyjście dzieci  z grupy Zajączków (I) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
19.10.2023 roku
Wyjście dzieci z oddziału Sówek i Jeżyków na Stadion Śląski, godz. 8.20
 • zwiedzanie szatki reprezentacji, strefy SPA
 • przejście tunelem na murawę boiska
24.10.2023 roku
Zdjęcia do „Kalendarza 2024” – Firma FOTOGAMA, godz. 9.30
 
26.10.2023
Impreza przedszkolna - "Dzień czerwony"
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono  lub miały elementy ubioru w dominującym kolorze czerwonym
 
31.10.2023 roku
Impreza przedszkolna – "Dzień Dyni"
Cele:
 • udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowych i tanecznych, konkursach
Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |