Zajęcia dydaktyczne, programy i akcje charytatywne

  

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania przedszkolnego: „Rozwój-Wychowanie-Edukacja” opracowanego przez Panią Annę Stalmach-Tkacz i Panią Karinę Muchę oraz autorskie programy zatrudnionych w placówce nauczycieli: 

 • „Moje miasto Chorzów” - program edukacji regionalnej
 • „Przedszkolak Polakiem i Ślązakiem”
 • „Pieśni i tańce narodowe w pracy z dziećmi przedszkolnymi”
 • „Śladami Szlaków Zabytków Śląska” 
 • „Zaczarowany świat liter”
 • „Przedszkolak poznaje środowisko przyrodnicze Chorzowa”
 • „Język angielski w przedszkolu”
 • „Wokół praw dziecka” - program wychowawczy
 • „Siedmiomilowe buty”
 • „Maluję Świat – spotkania dzieci przedszkolnych ze sztuką”
 • „Praktyczna nauka poprawnej wymowy dziecka przedszkolnego”
 • "Kodowanie na dywanie"
 • "Lubię śpiewać, grać i tańczyć"

Nauczyciele wdrażają także innowacje pedagogiczne, których sa autorami lub współautorami:

 • „Terapeutyczno – stymulacyjne działania dla kształtowania poprawnej mowy dziecka”
 • "Diagnoza i stymulacja rozwoju funkcji psychomotorycznych u dzieci w wieku od 2 do 6 roku życia" 
 • „Rozwój myślenia i edukacja dziecka młodszego z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego TUPUTAN”

W codziennej pracy korzystamy także z programów:

 • „Klucz do uczenia się”
 • „Pewniak”

Wychowawcy wraz z dziećmi i rodzicami realizują miejskie, wojewódzkie i ogólnopolskie programy profilaktyczne i edukayjne oraz akcje charytatywne:

 • „Czyste powietrze wokół nas”
 • „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • „Mamo, tato wolę wodę” 
 • „Szkoła czystych rąk"
 • „Akademia Przedszkolaka"
 • „Klub zdrowego przedszkolaka”
 • „Cała Polska czyta dzieciom”
 • „Segreguś"
 • UNICEF
 • „Góra Grosza”
 • „Dzieci uczą rodziców”
 • „Kids&Sport - Zdrowo i sportowo”
 • „Światowy Dzień Rzucania Palenia”
 • „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach”
 • „Szkoła do hymnu”
 • „Razem na Święta”
 • Dzień piżamy - Fundacja "Zdążyć z Pomocą"

Zajęcia z dziećmi prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy:

 • Metoda I.Majchrzak: „Wprowadzanie w świat pisma”
 • Metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej: „Rozwijanie zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną”
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Scherborne
 • Pedagogika zabawy
 • Metody aktywizujące
 • Klucz do uczenia się
 • System wychowania muzycznego Karla Orffa
 • Muzykoterapia
 • Bajkoterapia
 • Metoda samodzielnych doświadczeń i zadań stawianych dzieciom
 • Elementy metody teatralnej Kamishibai
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Stwarzamy sytuacje zachęcające dzieci do inicjowania i podejmowania różnorodnej aktywności na rzecz własnego rozwoju:

 • aktywność w trakcie zajęć zorganizowanych z całą grupą w przedszkolu i poza nim
 • realizacja projektów badawczych
 • udział w wycieczkach, spotkaniach z zaproszonymi gośćmi
 • udział w zajęciach dodatkowych (matematycznych - Kodowanie na dywannie, plastycznych - Spotkania ze sztuką, przyrodniczych - Mali przyrodnicy, muzycznych z wykorzystaniem metody B. Strauss - Zaczarowane nutki, bajkoterapia
 • podejmowanie zabaw i działań w ramach aktywności indywidualnej i organizowanej samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu nauczyciela

Naszych wychowanków wdrażamy do samodzielności w zakresie:

 • wzbogacania swojej wiedzy
 • rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań
 • podejmowania decyzji
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zagrożenia
 • nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • autoprezentacji
 • dbania o własne zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną
 • wyrażania swoich uczuć
 • komunikowania swoich potrzeb
 • czynności samoobsługowych
 • organizacji czasu wolnego
Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |