RODO

  

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że
na podstawie art. 37.7 RODO
Inspektorem Ochrony Danych (IOD)
jest Pan Zdzisław Korzuch
mail: 
biuro@bitprotect.pl

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |