Opłaty

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że:

  • opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu obliczane są na podstawie danych uzyskanych z czytnika umieszczonego w holu przedszkola
  • opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu wnosimy na niżej podane konto do 15 każdego miesiąca:

   ING Bank Śląski nr konta: 81 1050 1214 1000 0023 5318 4506

  • wysokość opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu przesyłane są na podane przez Rodziców/Prawnych opiekunów maile
  • wysokość stawki żywieniowej wynosi: 
  • śniadanie           -     2,50 zł.
  • obiad                  -     3,50 zł.
  • podwieczorek    -     1,50 zł.                                                                             
  • wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00 (realizacja minimum programowego) wynosi 1,00 zł. 
  • że odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest z dołu
Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |