Opłaty

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że:

Od 01 wrzesnia 2021 roku ulega zmianie wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00 (realizacja minimum programowego). Opłata wynosi 1,44 zł. Wysokosc stawki żywieniowej  pozostaje bez zmian.

https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=171698892725615421

 

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że:

Od 01 wrzesnia 2023 roku ulega zmianie wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00 (realizacja minimum programowego). Obecnie opłata wynosi 1,30 zł. Wysokosc stawki żywieniowej  pozostaje bez zmian.

Od 01 stycznia 2023 roku ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej:

 • śniadanie            -     3,50 zł.
 • obiad                  -     5,00 zł.
 • podwieczorek     -     2,50 zł.      

 


 

 

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023

 • opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu obliczane są na podstawie danych uzyskanych z czytnika umieszczonego w holu przedszkola
 • opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu wnosimy na niżej podane konto do 15 każdego miesiąca:

   ING Bank Śląski nr konta: 81 1050 1214 1000 0023 5318 4506

 • wysokość opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu przesyłane są poprzez Mobiportal na podane przez Rodziców/Prawnych opiekunów maile
 • wysokość stawki żywieniowej wynosi: 
 • śniadanie           -     3,00 zł.
 • obiad                  -     4,00 zł.
 • podwieczorek    -     2,00 zł.                                                                             
 • wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00 (realizacja minimum programowego) wynosi 1,00 zł. 
 • że odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest z dołu

 

Od dnia 01 listopada 2022 roku uległa zmianie wysokość opłaty za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godz. 8.00 - 13.00 (realizacja minimum programowego). Obecnie opłata wynosi 1,14 zł.

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |