Rada Rodziców

  

RADA RODZICÓW 2020/2021

Prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na niżej wymienione konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 

nr konta 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |