Rada Rodziców

  

RADA RODZICÓW 2023/2024

Prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na niżej wymienione konto:

Santander Bank Polska

nr konta 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |