Rada Rodziców

  

RADA RODZICÓW 2020/2021

Prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na niżej wymienione konto:

Bank Zachodni WBK S.A. 

nr konta 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |