Rada Rodziców

  

RADA RODZICÓW 2022/2023

Prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców na niżej wymienione konto:

Santander Bank Polska

nr konta 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

Dyrektor przedszkola przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (status informacji - aktualna) |