Grudzień

04.12.2023 roku
Spotkanie z Górnikami, godz. 10.30
Cele:
 • zapoznanie dzieci z pracą górnika, wyglądem munduru galowego oraz historią powstania węgla.
 • rozwój poczucia tożsamości dzieci- ich przynależność do dziedzictwa kulturowego Śląska.
 • kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym: budzenie szacunku dla pracy górnika.
05.12.2023  roku
Wyjście dzieci  z grupy Pszczółek (V) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
06.12.2023 roku
Zabawy Mikołajkowe
 
07.12.2023  roku
Wyjście dzieci  z grupy Sówek (III) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
08.12.2023 roku
Wyjście dzieci z oddziału Pszczółek (V) i Jeżyków (IV) do Szkoły Podstawowej nr 10 na „Zawody Mikołajkowe”, godz. 11.00
 • udział starszaków w zawodach sportowych
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.
 • rozwijanie sprawności fizycznej i  umiejętności społecznych.
11.12.2023 roku
Spotkanie wigilijne grupy Zajączków, godz. 17.00
Cele:
 • wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
 • czerpanie przyjemności ze spotkania z rodzicami w przedszkolu.
 • uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie.
12.12.2023 roku
Spotkanie wigilijne grupy Pszczółek, godz. 17.00
Cele:
 • wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
 • czerpanie przyjemności ze spotkania z rodzicami w przedszkolu.
 • uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie
12.12.2023  roku
Wyjście dzieci  z grupy Zajączków (I) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
13.12.2023 roku
Spotkanie wigilijne grupy Jeżyków, godz. 17.00
Cele:
 • wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
 • czerpanie przyjemności ze spotkania z rodzicami w przedszkolu.
 • uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie
13.12.2023 roku
Wyjście dzieci z oddziału Pszczółek na Pocztę Polską, godz. 10.00
Cele:
 • zapoznanie z instytucją poczty, pracą listonosza i osób tam pracujących.
 • poznanie zakresu  usług pocztowych i zadań jakie spełnia ten urząd w naszym życiu
14.12.2023 roku
Spotkanie wigilijne grupy Sówek, godz. 17.00
Cele:
 • wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
 • czerpanie przyjemności ze spotkania z rodzicami w przedszkolu.
 • uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie
14.12.2023  roku
Wyjście dzieci  z grupy Jeżyków (IV) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie, godz. 10.30
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich, wykonanie pracy plastycznej na podany temat
18.12.2023 roku
Spotkanie wigilijne grupy Żabek, godz. 17.00
Cele:
 • wdrażanie dzieci do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia.
 • czerpanie przyjemności ze spotkania z rodzicami w przedszkolu.
 • uświadomienie piękna i znaczenia tradycji świątecznych kultywowanych w rodzinie
20.12.2023 roku
Przedszkolna wigilia, uroczysty obiad
Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |