Ubezpieczenie dzieci

  Informujemy Rodziców, że każdy z Państwa ubezpiecza dziecko we własnym zkaresie.

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |