Rekrutacja 2024-2025

Listy kandydatów zakwalifikowanych  i nie zakwalifikowanych do przyjęcia

do Przedszkola nr 18  w Chorzowie znajdują się  na tablicy w holu przedszkola.

Zapraszamy do sprawdzenia list i zdalnego potwierdzania przez rodziców woli

przyjęcia w placówce zakwalifikowania.

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Chorzów  https://bip.chorzow.eu/index.php?id=170677390311578365 

https://mieszkancy.chorzow.eu/article/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-na-rok-szkolny-2024-2025

 

Zapisy do Przedszkola możliwe tylko w formie elektronicznej.

Otwarcie strony dla rodziców / opiekunów prawnych  - rejestracja kandydatów

  od 04 marca  od godz. 8.00.  do 15.03.2024 do godz. 15:00

 

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/

W rekrutacji można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać.

Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

Wnioski w Przedszkolu nr 18 przyjmujemy:


poniedziałek -  w godzinach 7.30 – 15.00

wtorek, środa -  w godzinach 7.30 – 16.30  

czwartek – w godzinach 7.30 – 15.00

piątek – w godzinach 7.30 – 13.00

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.40.2024

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia 2024r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2024/2025

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024, godz.8:00

do 15.03.2024, godz.15:00

od 27.05.2024, godz. 8:00

do 03.06.2024, godz.15:00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024, godz. 8:00

do 29.03.2024

 

od 27.05.2024, godz. 8:00  

do 10.06.2024

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2024, godz. 9:00

 

13.06.2024, godz. 9:00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 08.04.2024, od godz. 9:00
do 22.04.2024, do godz. 15:00

 

od 13.06.2024, od godz. 9:00
do 20.06.2024, do godz. 15:00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.04.2024, godz. 9.00

21.06.2024, godz. 9:00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).

 

 

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

W związku z rekrutacją na nowy rok szkolny 2024/2025

rodzice dzieci uczęszczających zobowiązani są do złożenia

„Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego”

 

Dnia 20 lutego 2024 r. upływa termin ich składania .

 

        Brak w/w dokumentu skutkuje utratą miejsca w naszym przedszkolu    

      w przyszłym roku szkolnym oraz koniecznością wzięcia udziału w rekrutacji 

do naszego lub innego chorzowskiego przedszkola.

Druki deklaracji są dostępne u Pań woźnych.

 

 

Dyrektor dysponuje wolnym miejscem pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego. |