Harmonogram zajęć dodatkowych

Zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

Zabawy matematyczne
Oddział I

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy graficzne
Oddział I

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy plastyczne
Oddział II

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy teatralne
Oddział II

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy przyrodnicze
Oddział III

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy muzyczne
Oddział III

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Spotkania z bajką
Oddział IV

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy muzyczne
Oddział IV

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy plastyczne
Oddział V

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

Zabawy z fizyki i chemii
Oddział V

13.00 – 13.30

w każdym tygodniu miesiąca

 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia logopedyczne

 

  8.00 – 12.00

10.00 – 12.00

wtorek

czwartek

Gimnastyka ogólnorozwojowa

 

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

8.00 – 9.00

poniedziałek

środa

czwartek

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

9.00 – 11.00

czwartek

 

w każdym tygodniu miesiąca 

 

Zajęcia języka angielskiego

Oddział I

8.30 – 9.00

8.00 – 8.30

wtorek

środa

Oddział II

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

wtorek

piątek

Oddział III

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

środa

piątek

Oddział IV

9.00 – 9.30

9.00 – 9.30

środa

piątek

Oddział V

9.30 – 10.00

9.30 – 10.00

środa

piątek

w każdym tygodniu miesiąca 

 

 

 

 

 

Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |