Grupa IV

Plan pracy - maj 2022 roku

I  tydzień – „Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!”

 • Doskonalenie mowy dzieci przez układanie wielozdaniowych wypowiedzi na temat różnych zdarzeń, wysłuchanego tekstu
 • „I ja urosnę” opowiadanie Cz. Janczarskiego
 • „Wokół Słońca” – opowiadanie, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu
 • „Tęcza” – opowiadanie, rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki; budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;

Prace plastyczne:

 • „Tęcza” – malowanie farbami
 • malowanie farbami do muzyki
 • kolorowanie kredkami ołówkowymi przygotowanych wzorów
 • „Parasolki” – wyklejanie przygotowanego wzoru wydzieranką z papieru kolorowego

Ćwiczenia graficzne:

 • „Tęcza” – łączenie kropek po łuku
 • „Słoneczko” – rysowanie po śladzie
 • „Krople deszczu” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia (np. kolorowe ryby, wiosenna łąka kwiatowa)
 • utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie dziecka (np. krople deszczu)
 • „Pary” – łączenie w pary (np. mała kropla – wielka kropla)
 • układanie rytmów (np. jasno – ciemno, tęcza)
 • utrwalenie nazw i rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych
 • utrwalenie kolorów (kolory podstawowe i pochodne)
 • zagadki słuchowe, obrazkowe i słowne: „Co to za pogoda?”, „Dźwięki lasu”

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. „Słoneczko po deszczu”
 • „Smutno czy wesoło, szybko czy wolno, głośno czy cicho”  – utrwalanie rozpoznawania charakteru i tempa różnych utworów muzycznych
 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

Zabawy logopedyczne:

 • ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne, np. „Wiosenny deszczyk”
 • „Nasze słoneczko” – ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: ławeczki, szarf, obręczy lub woreczków (np. zabawy w deszczu)
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • zabawy ruchowe: „Omiń kałuże”, „Słonko świeci - deszczyk pada”, „Tęczowy taniec”, „Kotki”
 • zabawa z chustą animacyjną

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne z inicjatywy dzieci
 • zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • zabawy naśladowcze, np. „Taniec w deszczu”

II  tydzień – „Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc. „

 • Budzenie zainteresowania życiem małych zwierząt - owadów, kształtowanie
  przyjaznego odnoszenia się do zwierząt;
 • Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki, mrówki), zwrócenie uwagi na ich pożyteczność, przezwyciężanie uprzedzeń i niechęci;
 • „Mieszkańcy łąki” opowiadanie
 • „Magiczna przemiana gąsienicy” opowiadanie
 • Jak mieszka mrówka i pszczoła – opowiadanie
 • Rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • Swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Zabawy badawcze:

 • „Kolorowe kwiaty w słoiku”
 • „Jak rośnie roślina?” – utrwalanie etapów wzrostu rośliny

Prace plastyczne:

 • „Wiosenna łąka” – malowanie farbami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych
 • „Spacer z rodziną” – rysowanie kredkami ołówkowymi
 • wyklejanie etapami przemiany gąsienicy w motyla
 • „Motylek” – ozdabianie sylwety motyla kolorowym papierem/farbami

Ćwiczenia graficzne:

 •  „Biedroneczka na liściu” – łączenie kropek
 • „Droga na łąkę pszczoły” – rysowanie po śladzie
 • „Kwiaty w wazonie” – rysowanie po śladzie i kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. wiosenne kwiaty, biedronki i motylki)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie), np. ile kropek ma biedronka
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron – utrwalanie
 • „Gdzie jest pszczoła?” – określanie kierunków w przestrzeni
 • rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących wiosny
 • podobieństwa i różnice, np. wiosenna łąka, biedroneczki i motylki

Zajęcia muzyczne:

 • „Bociany chodzą po łące” – zabawa rytmiczna
 • „Walc kwiatów” – swobodny taniec dzieci do muzyki P. Czajkowskiego
 • „Pszczeli koncert” – zabawa muzyczna z instrumentami
 • nauka piosenki

Zabawy logopedyczne:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 • „Pszczoły, osy i świerszcze” – ćwiczenia artykulacyjne, naśladowanie odgłosów

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu; obserwacja przyrody
 • zabawy ruchowe, np.: „Bocian i żaba”,” Muchy i pająki”
 • doskonalenie równowagi – „Stój jak bocian”
 • „Wiosenne wyścigi” – wyścigi rzędów
 • zabawa ruchowa, np. „Biedroneczko leć do nieba”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne, np. pająk patrzy
 • zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci, np. “Kolory”, “Złota Kula”, „Szewczyk” itp.
 • zabawy naśladowcze, np.: owady na łące,

III  tydzień – „Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa…”

 • Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola - podstawowe czynności
 • „Gdzie pracuje mama z tatą” – opowiadanie,  swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu
 • „Krawcowa” wiersz I. Salach, rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • „Dzieci, kominiarz i inni...” – opowiadanie, kształtowanie szacunku dla pracy ludzi, dostrzeganie, w jaki sposób działania człowieka przyczyniają się do ułatwienia życia codziennego

Prace plastyczne:

 •  „Co potrzebne jest w mojej pracy…” – doklejanie atrybutów do zawodów
 • „Kim będę gdy dorosnę… „ – rysowanie kredkami
 • „Szef kuchni poleca…” – formowanie z plasteliny swojej ulubionej potrawy

Ćwiczenia graficzne:

 • „Ściegi”– ćwiczenia grafomotoryczne
 • „Przeplatanka” – przewlekanie sznurków przez otwory
 • „Pojazdy” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie „– zabawy z kodowaniem
 • segregowanie i klasyfikowanie; przeliczanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów, np.: w kuchni kucharza, naczynia i sprzęty kuchenne, samochody
 • „Nisko/wysoko i wąsko/szeroko” – utrwalanie rozróżniania wysokości i szerokości
 • „W drodze do pracy” – poruszanie się po sali wg instrukcji
 • „Zawody” – dzielenie wyrazów na sylaby – liczenie sylab; układanie obrazka z części
 • zagadki słowne, obrazkowe, słuchowe dotyczące zawodów

Zajęcia muzyczne:

 • zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • zabawy z chustą animacyjną przy muzyce

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Bańki mydlane” – dmuchanie baniek

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • zabawy pantomimiczne: „Idziemy na spacer”, „Jesteśmy u lekarza/fryzjera…”,
 • zabawy ruchowe: „Wskocz do hula-hop”, „Duży – mały”, „Pokaz mody”, „Kominiarz na drabinie”, „W kopalni”, „Samochody osobowe i ciężarowe”,
 • zabawy z elementem czworakowania, np.: „Niedźwiadki’, „Tunel”, „Toczymy piłkę”
 • ćwiczenia gimnastyczne
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • „Słońce świeci, deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa

IV  tydzień – „Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki!”

 • Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych - miłość.
 • „Moja mama i mój tata” opowiadanie, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu
 • „Mamusia” i „Tatuś” M. Strzałkowa – wiersze
 • „Piękne zwyczaje” Cz. Janczarski wiersz, wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
 • „Co to jest miłość?” opowiadanie, rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki

Prace plastyczne:

 • kolorowanie różnych kolorowanek
 • „Makaronowe korale” – nawlekanie makaronu na sznurek
 • wyklejanie bukietu kwiatów z wydzieranki
 • „Portret mamusi” – rysowanie kredkami ołówkowymi

Ćwiczenia graficzne:

 • „Serce” – łączenie kropek,
 • „Słoneczka dla mamy” – ćwiczenia grafomotoryczne
 • „Taneczne zygzaki” – ćwiczenia graficzne

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • segregowanie i klasyfikowanie; przeliczanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. kwiatki, serduszka)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Rytmy” – korale dla mamy
 • utrwalenie figur geometrycznych

Zajęcia muzyczne:

 • swobodne tańce do muzyki
 • „Dziwne dźwięki” – zabawy muzyczno-słuchowe
 • nauka piosenki na Dzień Matki

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Skoczny języczek’ – ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. ławeczki, szarf, obręczy, woreczków
 • zabawy z elementem równowagi, np.: omiń przeszkodę
 • wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • zabawy ruchowe, np. „Komu serce dam”, „Niosę tort dla rodziców”
 • „1, 2, 3 mama patrzy… „- zabawa orientacyjno-porządkowa

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne, np.: wyliczanki
 • zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • zabawy naśladowcze, np. ‘Lustra”, „Dobry – zły nastrój”

 

Plan pracy - kwiecień 2022 roku

I  tydzień – „Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło…”

 • Ćwiczenie prawidłowego funkcjonowania aparatu oddechowego i artykulacyjnego
 • Uświadomienie potrzeby hodowania niektórych roślin jako niezbędnych do wyżywienia człowieka
 • Umożliwienie dzieciom poznania życia w środowisku wiejskim i najbliższego środowiska wiejskiego – podwórka
 • Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych
 • Kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich
 • Opowiadania: „Miasto i wieś”, „Od ziarenka do bochenka”; bajka: „Brzydkie Kaczątko” H. Ch. Andersen rozmowa z dziećmi na temat utworu, odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Wiejskie podwórko” – kolorowanie kredkami przygotowanych wzorów
 • „Wiejskie zwierzęta” – malowanie farbami
 • „Zwierzęta z wiejskiej zagrody” – dorysowywanie reszty zwierzęcia

Ćwiczenia graficzne:

 • ”Mieszkańcy wsi” – łączenie kropek
 • „Podkowa na szczęście” – ćwiczenie grafomotoryczne
 • „Śniadanie w zagrodzie” – łączenie w pary
 • „Ptasie pióra” – rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia (zwierzęta gospodarskie i ich dzieci, np. kura – kurczątko)
 • utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie dziecka (np. zwierzęta gospodarskie i ich dzieci)
 • „Pary” – łączenie w pary (np. łączenie domków z ich mieszkańcami, mama – dziecko; klasyfikowanie wg wielkości, koloru, przeznaczenia)
 • zagadki słuchowe, obrazkowe i słowne: „Co słychać/kto mieszka na wiejskim podwórku?”
 • różnice i podobieństwa: „Miasto – wieś”

Zajęcia muzyczne:

 • zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. Stary Donald
 • „Smutno czy wesoło, szybko czy wolno, głośno czy cicho” – utrwalanie rozpoznawania charakteru i tempa różnych utworów muzycznych
 • odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

Zabawy logopedyczne:

 • ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne, np. Podwórkowe rozmowy

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: ławeczki, szarf, obręczy lub woreczków
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • zabawa ruchowa, np. „Zające w ogrodzie”, „Kury i kaczki”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne z inicjatywy dzieci
 • zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • zabawy naśladowcze, np. „Noc i dzień”, „Wiejskie zwierzęta”, „Kacze zwyczaje”,

II  tydzień – „Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki…”

 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi
 • Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wyrabianie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, wdrażanie do słuchania koleżanek i kolegów
 • Rozwijanie możliwości wokalnych przez śpiew indywidualny i grupowy
 • Doskonalenie sprawności manualnej oraz poczucia estetyki w toku twórczych działań plastycznych
 • Opowiadania: „Malowane jaja”, „Świąteczne zwyczaje i menu”; wiersz: „Śmigus dyngus” M. Terlikowskiej rozmowa z dziećmi na temat utworu, odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Zabawy badawcze:

 • „Gotowane czy surowe” – obserwacja jajek

Prace plastyczne:

 • „Pisanka” – malowanie farbami
 • „Wielkanocne jajko” – wyklejanie wydzieranką pisanki
 • „Wielkanocny Zajączek” – malowanie farbami
 • „Świąteczne jajo” – zabawy z plasteliną
 • „Wielkanocna kartka świąteczna” – wyklejanie z części

Ćwiczenia graficzne:

 • „Pisanki” – łączenie kropek
 • „Kurczaczek w skorupce” – rysowanie po śladzie
 • „Znajdź taką samą pisankę” – łączenie w pary

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. pisanki)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron – utrwalanie
 • „Gdzie są pisanki?” – określanie kierunków w przestrzeni
 • „Gdzie jest jajo?” – mozaika geometryczna
 • rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących Świąt Wielkanocnych
 • „Wielkanocne rytmy” – układanie rytów

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • „Wiosna” – swobodny taniec dzieci do muzyki
 • „Pisanki”– nauka piosenki
 • „Dyngus” – zabawa taneczna

Zabawy logopedyczne:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 • „Wydmuszki na start” – ćwiczenia oddechowe
 • „Baranki i owieczki” – ćwiczenia artykulacyjne, naśladowanie odgłosów

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu; obserwacja przyrody
 • zabawy ruchowe, np.: „Kurczęta i lisek”, „Tunel”
 • „Zanieś Mazurka” – doskonalenie równowagi
 • „Świąteczne wyścigi” – wyścigi rzędów

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne
 • zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci, np. “Kolory”, “Złota Kula”, „Szewczyk” itp.
 • zabawy naśladowcze, np.: kury i kurczęta,

III  tydzień – „Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza…”

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej
 • Dbanie o zmysły - posługiwanie się głosem o umiarkowanym natężeniu, unikanie krzyku w zabawie
 • Kształtowanie nawyku dbania o czystość w najbliższym otoczeniu
 • Kształtowanie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie
 • Opowiadania: „Domowa apteczka”, „Zdrowe zęby”, „Jak chronimy się przed chorobami?” (burza mózgów); wiersze: „Chory miś” S. Kossuth, „Zdrowie, czystość to zdrowie” – wiersz I. Salach, „Przedszkolaczek” J. Korczakowska rozmowa z dziećmi na temat utworu, odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Zabawy badawcze:

 • „Witaminy: szukanie witamin w ogrodzie” – poszerzanie wiedzy na temat roślin leczniczych

Prace plastyczne:

 •  „Mój lekarz” – rysowanie kredkami ołówkowymi 
 • „Wirusy i bakterie” – malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Owocowy zawrót głowy” – łączenie owoców po kropkach
 • „Piramida zdrowia – co jest zdrowe" – zaznaczanie odpowiednich artykułów spożywczych
 • „Magiczny plaster” – karta pracy: „W czym pomaga plasterek?”

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Segregowanie i klasyfikowanie” – dostępnych przedmiotów i liczmanów, np.: Kolorowe witaminy – przyporządkowanie warzyw i owoców do krążków w odpowiadającym im kolorów 
 • „Nisko/wysoko i wąsko/szeroko” – utrwalanie rozróżniania wysokości i szerokości
 • „Bystre oko: Gabinet lekarski” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „W drodze do lekarza” – poruszanie się po sali wg instrukcji
 • „U lekarza” – dzielenie wyrazów na sylaby – liczenie sylab

Zajęcia muzyczne:

 • zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • zabawy z wykorzystaniem instrumentów
 • „Stary niedźwiedź”, „Marsz czyścioszków” – zabawa muzyczno-ruchowa

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Dmuchamy na choroby” – ćwiczenia oddechowe
 • „Bańki mydlane” – dmuchanie baniek

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • zabawy pantomimiczne, np.: „Idziemy na spacer”, „Chory pajacyk”
 • zabawa z elementem równowagi, np.: „Omiń wirusa”
 • zabawy ruchowe, np.: „Wskocz do hula-hop”, „Duży – mały”
 • zabawa z elementem czworakowania, np.: „Niedźwiadki”, „Tunel „
 • ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków
 • wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • zabawy naśladowcę, np. wróbelki, ptaszki
 • „Słońce świeci, deszczyk pada” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • budowanie z klocków domków dla samolotów – zabawa w małych zespołach

IV  tydzień – „Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!”

 • Kształtowanie szacunku do przyrody w jej naturalnej formie
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Opowiadania: „Kolorowe kosze na śmieci”, „Rady na odpady”, „Psia niespodzianka”, „Gryzia, Bęcek i dużo śmieci”; „wiersze: „Kosz na śmieci” W. Broniewski, „Obietnica” I. Salach – rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki; swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • kolorowanie różnych kolorowanek
 • „Wiosna już jest” – malowanie farbami
 • „Śmieciozaur” – wykonanie stworka z gazet i siatek plastikowych

Ćwiczenia graficzne:

 • „Co do jakiego kosza?” – łączenie elementów
 • „Wiosenne znaki” – rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • „Brudne – czyste” – znajdowanie podobieństw i różnic w obrazkach
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. plastik, metal, szkło, papier)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)

Zajęcia muzyczne:

 • swobodne tańce do muzyki
 • „Ekoludki” – taniec dzieci do instrukcji nauczyciela
 • zabawy z instrumentami
 • „Dziwne dźwięki” – zabawy muzyczno-słuchowe
 • „Butelkowe rytmy” – zabawy rytmiczne z butelkami

Zabawy logopedyczne:

 • ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Skoczny języczek” – ćwiczenia artykulacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • rzut do celu, np. papierowe kule wrzucamy do kosza na papiery
 • ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. ławeczki, szarf, obręczy, woreczków
 • zabawy z elementem równowagi, np.: omiń przeszkodę na spacerze z psem
 • wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne, np.: wyliczanki
 • zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • zabawy naśladowcze, np. „Wielkie sprzątanie”, „Segregowanie śmieci”

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |