Grupa IV

Marzec

I  tydzień – Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Marcowe bliźniaczki” opowiadanie Agaty Widzowskiej

- „Pogodowy misz-masz” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie litery „N”
 • „Pogodowy garnek” – wyklejanie garnka gotowymi elementami
 • „Parasol” – malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyka” – ćwiczenia grafomotoryczna
 • „Esy-Floresy” – łączenie kropek różnych wzorów
 • „Marcowa zupa” – łączenie kropek
 • „Parasol” – rysowanie po śladach

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • Zabawy z liczbami i literami
 • Pogodowe rytmy (przypomnienie symboli pogodowych)

Zajęcia muzyczne:

 • Nauka piosenki „Marcowe przewroty”
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • Zabawy ruchowe do muzyki

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne, np. „Burza”
 • „Kto to powiedział?” – zabawa słuchowa
 • „Językowy połamaniec” – powtarzanie trudnych wyrazów

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawy ruchowe z ćwiczeniem równowagi
 • Zabawy ruchowe z piłką

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np. „głuchy telefon”
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. „Wichura”, „Skok przez kałuże” 
 • „Znajdź pogodę” – zabawa orientacyjno – porządkowa   

 

II  tydzień – Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi i liczbą 10
 • Ćwiczenie umiejętności improwizowania ruchem
 • Przypomnienie nazw wybranych ptaków wędrownych
 • Budzenie zainteresowania cechami wybranych kwiatów wiosennych

Literatura:

- „Zmiany w przyrodzie” opowiadanie Barbary Szelągowskiej 

- „Rośniemy jak kwiaty” opowiadanie

- „Kto do nas przyleci?” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Kolorowanie przygotowanych wzorów
 •  „Wiosenne kwiaty” – malowanie farbami
 • „Krokusy” – wydzieranka
 • „Przebiśniegi” – wyklejanie kwiatów z gotowych elementów

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Kolorowanie obrazków wg legendy („Wiosenne Kwiaty”)
 • „Krokusy i tulipany” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. ptaszki)
 • Liczymy – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących wiosny
 • Zabawy z poznanymi literami i liczbami
 • „Kodowanie na dywanie”

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” / „Kto to powiedział?” / „Co to za miejsce?” / „Co to jest?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • Zabawy rytmiczne, np. „Coraz więcej muzykantów”
 • „Rośniemy jak kwiaty” – reagowanie na tempo w muzyce
 • Swobodne tańce dzieci do muzyki dziecięcej / muzyki klasycznej

Zabawy logopedyczne:

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 •  „Burza i wiatr” – ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody, zabawy na powietrzu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np. „Iskierka”
 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci
 • Zabawy naśladowcze, np.: tańczące kwiaty.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa, np.: „Myszki do nory”, „Omiń książkę” itp.

 

III  tydzień – Z czego to jest zrobione?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Produkty” opowiadanie Agaty Widzowskiej

- „W piekarni” – opowiadanie

- „Od mleka do sera” – opowiadanie

- „Krowa” – wiersz Jolanty Kutyło

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Gliniany dzbanek” - swobodne malowanie farbami
 • „Barwienie papierem” – malowanie bibułą

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • „Gliniane naczynia” – rysownie po śladach
 • „Chleb i bułki” – rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Co dalej?” – układanie rytmów, utrwalanie kolorów
 • Zabawy poznanymi literami i liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • Zabawy instrumentami – Orkiestra w filharmonii

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Co to za sprzęt?” – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne, np. „Piekarz”, „Zgadnij kim jestem?”
 • Zabawy ruchowe, np. „Pole, młyn, piekarnia”, „Bez użycia dłoni”, „Owce na hali”
 • Sztafeta – wyścigi rzędów
 • „Masażyki” – zabawy sensoryczne
 • „Plątanka” – zabawy z kłębkiem wełny

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze (wg. pomysłu dzieci)
 • Zabawy orientacyjno – porządkowa, np. „Coraz mniej miejsca”
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

 

IV  tydzień – O czym marzą zwierzęta?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zdolności twórczych
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi
 • Budzenie zainteresowania zwierzętami mieszkającymi w mieście, na wsi i w lesie

Literatura:

- „Biuro marzeń Zwierząt” opowiadanie Barbary Szelągowskiej

- „Zgadnij, kto się przywitał?” opowiadanie 

- „Wiosna budzi się do życia” - opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Pies i kot” – wydzieranka
 • „Mój przyjaciel” – rysowanie swojego pupila - rysowanie kredkami

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyki – ćwiczenia graficzne
 • „Kot i pies” – łączenie w pary
 • „Łaciata krowa” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Części Ciała – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. psi i kości, koty i ich mleczko)
 • Liczymy – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Matematyczne Memory – zabawa z poznanymi liczbami i literami
 • Kotki i pieski – klasyfikowanie, tworzenie zbiorów

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej i kołysanek dla dzieci
 • „Taniec motyli” – tańce dzieci do muzyki
 • „Mój przyjaciel pies” – odpowiednie poruszanie się w rytmie dźwięków (np. wysoki – niski)

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Gdzie się ukrył kot?” – zabawa językowa
 • „Szczekania, miauczenie i piszczenie” – odgłosy ziwrzaków

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawa ruchowa, np.: „Śladami zwierząt”, „Lis na łowach”

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: wyliczanki, „Stary niedźwiedź”
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. psy i koty, weterynarz 
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: „Znajdź swoją parę?”

LUTY

I  tydzień – Kim będę gdy dorosnę?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi zawodami
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Zawody wczoraj i dzisiaj” opowiadanie Barbary Szelągowskiej

- „Kim będę gdy dorosnę, oto jest pytanie?” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie litery „C”
 • „Kim będę gdy dorosnę…” - rysowanie kredkami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyka” – ćwiczenia grafomotoryczna
 • „Esy-Floresy” – łączenie kropek różnych wzorów

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • Zabawy z liczbami i literami
 • Sylaby do pary - zabawy z sylabami

Zajęcia muzyczne:

 • Nauka piosenki „Kim będę gdy dorosnę”
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • Zabawy ruchowe do muzyki
 • Rytmiczne klaskanie

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne, np. „kolorowe bibułki”
 • Ziewanki
 • „Kto to powiedział?” – zabawa słuchowa

 

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawy ruchowe z ćwiczeniem równowagi
 • Zabawy ruchowe z piłką

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np. głuchy telefon
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. „W salonie fryzjerskim”, „Murarz”  
 • „Znajdź sobie parę” – zabawa orientacyjno – porządkowa   

II  tydzień – Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Budzenie zainteresowania literami „P” i „p”
 • Budzenie zainteresowania cyframi (0-9) i liczbą 10

Literatura:

- „Bal nie z tej bajki” opowiadanie Agaty Widzowskiej  

- „Bajkowy świat” opowiadania

- „Bajkowe przygody” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Kolorowanie przygotowanych wzorów
 • Rysowanie kredami na tarasie przedszkolnym – zabawy na powietrzu
 • „Mój ulubiony bohater z bajki” – malowanie farbami
 • „Pantofelek Kopciuszka” - wydzieranka

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Kolorowanie obrazków wg legendy
 • „Postacie z bajek” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. fasolki)
 • Liczymy – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących bajek
 • Zabawy z poznanymi literami i liczbami
 • „Kodowanie na dywanie”
 • „Moja ulubiona książka” – zabawa twórcza

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” / „Kto to powiedział?” / „Co to za miejsce?” / „Co to jest?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • Zabawy rytmiczne
 • „Czarodziejska kula” – reagowanie na przerwę w muzyce
 • Swobodne tańce dzieci do muzyki dziecięcej / muzyki klasycznej

Zabawy logopedyczne:

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 • „Językowy połamaniec” – zabawy logopedyczne
 • „Smok” – ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody, zabawy na powietrzu
 • „Na balu Kopciuszka” – zabawy ruchowo – taneczne

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np. „Biblioteka”
 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci
 • Zabawy naśladowcze, np.: jedziemy na nartach/sankach, gramy w piłkę itp.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa, np.: „Wiewiórki do dziupli”, „Omiń książkę” itp.

III  tydzień – Gdzie puka sztuka?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy o kinie, teatrze, muzeum i w filharmonii  
 • Przypomnienie zasad kulturalnego zachowywania się w kinie, teatrze, muzeum i w filharmonii
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Córka pani Sztuki” opowiadanie Agaty Widzowskiej

- „Filmowy obraz” opowiadanie

- „Maluję jak Vincent Van Gogh” - opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Bajka w kinie” – kolorowanie przygotowanych wzorów
 • „Jestem malarzem więc artystą” - swobodne malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Linie proste i ukośne – rysownie po śladach
 • Pędzel i paleta z farbami – rysowanie po śladzie

 

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Ile tu jest widzów?”– przeliczenia
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Co dalej?” – układanie rytmów, utrwalanie kolorów
 • Zabawy poznanymi literami i liczbami
 • Zagadki obrazkowe dotyczące bajek i filmów dla dzieci

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • Nauka piosenki „Co to jest sztuka?”
 • Zabawy instrumentami – Orkiestra w filharmonii

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Jaki to tytuł filmu?” – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne, np. „Teatr cieni”, „Zgadnij kim jestem?”
 • Zabawy ruchowe, np. „Strefa ciszy”, „Posągi”
 • Sztafeta – wyścigi rzędów
 • „Masażyki artystów” – zabawy sensoryczne

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze (wg. pomysłu dzieci)
 • Zabawy orientacyjno – porządkowa
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

IV  tydzień – Co łączy kurę i dinozaura?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zdolności twórczych
 • Rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

 

Literatura:

- „Nieoczekiwana wizyta w puszczy jurajskiej” opowiadanie Barbary Szelągowskiej

- „Miły Dinozaur” opowiadanie 

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Dinozaur” – wydzieranka
 • „Mój Dinozaur” – tworzenie swojego dinozaura, rysowanie kredkami
 • „Apatozaur” – malowanie farbami

 Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyki – ćwiczenia graficzne
 • „Dinozaury i dinusie” – łączenie w pary

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Części Ciała – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. dinozuary)
 • Liczymy – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Matematyczne Memory – zabawa z poznanymi liczbami i literami
 • Roślinożercy i mięsożercy – klasyfikowanie, tworzenie zbiorów

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej i kołysanek dla dzieci
 • „Dinozaurowe tańce” – odpowiednie poruszanie się w rytmie dźwięków (np. wysoki – niski)

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Imieniozaur” – zabawa językowa
 • „Ryki, krzyki i syczenie” – głosy dinozurów

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawa ruchowa, np.: „Śladami dinozaurów”

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: wyliczanki
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. dinozaury, paleontolog  
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: „Znajdź swoją parę?”

 

STYCZEŃ

Tydzień pierwszy – Czy można cofnąć czas?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania narzędziami służącymi do pomiaru czasu
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Nieudana zamiana” opowiadanie Barbary Szelągowskiej

- „Zegary i zegarki” - opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie litery „U”
 • „Fajerwerki” – malowanie farbami
 • „Mój prezent spod choinki” – rysowanie kredkami
 • „Dzień i noc” – wyklejanka/malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyka” – ćwiczenia grafomotoryczna
 • „Fajerwerki” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • Zabawy z liczbami i literami
 • Utrwalanie pór roku, dni tygodnia, pór dnia – zagadki słowno – obrazkowe
 • Utrwalenie figur geometrycznych

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z użyciem instrumentów
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • Nauka piosenek na Dzień Babci i Dziadka
 • Zabawy ruchowe do muzyki
 • Rytmiczne klaskanie

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • Ziewanki

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Wyjście do pobliskiego Parku Róż w Chorzowie
 • Zabawy ruchowe z ćwiczeniem równowagi
 • Zabawy ruchowe z piłką

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. „Znajdź parę”; „Lustro”
 • „Znajdź sobie parę” – zabawa orientacyjno – porządkowa   

 

Tydzień drugi – Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat zimy
 • Poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Zimowi pomocnicy” opowiadanie B. Szelągowskiej

- „Kuchnia dla ptaków” opowiadania

- „Wróbelek Elemelek” wybrane elementy opowiadania

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Kolorowanie przygotowanych wzorów
 • Rysowanie kredami na tarasie przedszkolnym – zabawy na powietrzu
 • Ozdabianie litery „J”

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Kolorowanie obrazków wg legendy
 • „Karmnik dla ptaków” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. ziarenka)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących zimy
 • Zabawy literami i liczbami, np. „Piotruś”, „Mam, kto ma…”, „Doble”
 • „Co było wcześniej?” – rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Zabawy z cyfrą 8

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?”, „Kto to powiedział?”, „Co to za miejsce?”, „Co to jest?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • Zabawy rytmiczny
 • Nauka piosenek na Dzień Babci i Dziadka

Zabawy logopedyczne:

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 • „Ptaki w locie”– ćwiczenia oddechowe
 • „Co dodaje mi skrzydeł?” – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody, zabawy na powietrzu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci
 • Zabawy naśladowcze, np.: „Jedziemy na nartach/sankach”, Gramy w piłkę” itp.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa, np.: „Wiewiórki do dziupli” itp

 

Tydzień trzeci – Kto to taki: mama mamy, tata taty?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • Wzbudzanie szacunku do osób starszych
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi 0 – 8

Literatura:

- „Skarby dzieciństwa” opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby 

- „Dzień Babci i Dziadka” opowiadanie

- „Zadziwiający strych babci i dziadka” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Upominki na Dzień Babci i Dziadka
 • Portret babci i dziadka

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • „Linie proste i ukośne” – rysownie po śladach

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Ile tu jest ptaszków?”– przeliczenia
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Co dalej?” – układanie rytmów
 • Zabawy poznanymi literami i liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniaczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • Nauka piosenek na Dzień Babci i Dziadka

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne
 • Zabawy ruchowe
 • „Sztafeta” – wyścigi rzędów

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze (wg. pomysłu dzieci)
 • Zabawy orientacyjno – porządkowa
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

 

Tydzień czwarty – Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zdolności twórczych
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Bal Karnawałowy” opowiadanie Agaty Widzowskiej 

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Maska karnawałowa” – ozdabianie maski różnymi technikami
 • „Mali projektanci”– tworzenie strojów ze ścinków materiałów
 • „Konfetti” – wycinanie kół
 • „Papierowy pączek” – malowanie i ozdobienie pączków z papieru

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyki – ćwiczenia graficzne
 • „Maska karnawałowa”– łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części ciała” – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. balony)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Matematyczne Memory” – zabawa z poznanymi liczbami i literami (Mruczanka)

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej i kołysanek dla dzieci
 • Ruchowe improwizacje – odpowiednie poruszanie się w rytmie dźwięków instrumentów

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • Dokończ zdanie – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawa ruchowa, np.: „Omiń kałuże”, „Tęczowy zawrót głowy”

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: wyliczanki
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. sporty zimowe, 
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: Kto ma taką szarfę?; Znajdź swoją parę?

 

GRUDZIEŃ

Tydzień pierwszy – Co cieszy Mikołaja?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat Świętego Mikołaja
 • Budzenie zainteresowania literami „E” i „e”
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Kichający Mikołaj” opowiadanie Agaty Widzowskiej

- „Barbórka” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie litery „E”
 • Wyklejanie z części pomocnika Mikołaja „Świąteczny Elf”
 • „Święty Mikołaj” – malowanie farbami
 • „Mój prezent od Mikołaja” – rysowanie kredkami

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka – ćwiczenia grafomotoryczna
 • „Głowa Mikołaja” – łączenie kropek
 • „Elf” – rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • „Dziurawy worek Mikołaja” - zabawy z liczbami i literami
 • Utrwalanie pór roku, dni tygodnia

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z użyciem instrumentów
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • Nauka piosenki „ Mikołajkowa piosenka”
 • Zabawy ruchowe do muzyki

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • Ziewanka
 • Tworzenie świątecznych rymów – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu, np. szukamy śladów Rudolfa
 • Zabawy ruchowe z ćwiczeniem równowagi
 • Zabawy ruchowe z piłką

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. „Znajdź parę”; „Lustro”;
 • „Znajdź sobie parę” – zabawa orientacyjno – porządkowa   

 

Tydzień drugi – Jakie sporty uprawia Pani Zima?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat zimy
 • Budzenie zainteresowania literami „S” i „s”
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Zima czy lato” opowiadanie Agaty Widzowskiej

- „Di tygodnia” – opowiadanie

- „Zabawy zimą” – wiersz Weroniki Kosteckiej

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Sporty zimowe” – kolorowanie przygotowanych wzorów
 • „Zimowy krajobraz” – wycinanie krajobrazu z białego papieru
 • „Rysowanie kredami na tarasie przedszkolnym” – zabawy na powietrzu

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Kolorowanie obrazków wg legendy
 • „Bałwanek” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Lekki – ciężki” – szacowanie wagi
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących zimy
 • „Pory roku” – przypomnienie i utrwalanie nazw pór roku
 • „Dni tygodnia” – utrwalanie
 • Zabawy literami i liczbami, np. „Piotruś”, „Mam, kto ma…”

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • Zabawa rytmiczna – „Zimową porą”
 • „List do zimy” – nauka piosenki

Zabawy logopedyczne:

 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)
 • Zdmuchnij śnieżynki – ćwiczenia oddechowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody, zabawy na powietrzu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci, np. „Król Ciszy”, “Złota Kula” itp.
 • Zabawy naśladowcze, np.: jedziemy na nartach/sankach, gramy w piłkę itp.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa, np.: „Pociąg”, „Kałuże śniegu”

 

Tydzień trzeci  – O czym w Święta każdy z nas pamięta?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie umiejętności składania życzeń
 • Budzenie zainteresowania literami „B” i „b”
 • Budzenie zainteresowania cyframi 0 – 7

Literatura:

- „Bo tak” opowiadanie Agaty Widzowskiej  

- „Święta spędzamy razem” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Choinka bożonarodzeniowa” – wydrapywanka
 • „Łańcuch choinkowy” – łączenie kolorowych pasków
 • „Dekoracje choinkowe” – wykonanie dekoracji różnymi technikami plastycznymi

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • „Bombki” – rysowanie po śladzie/łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Ile tu jest bombek?”– przeliczenia
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Co dalej?” – układanie świątecznych rytmów
 • Zabawy poznanymi literami i liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniaczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • „Domowe Święta” – nauka piosenki
 • Nauka i słuchanie polskich kolęd

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Szumi, huczy, świszczy” –  ćwiczenia słownikowe
 • Zagadki słowno - słuchowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne
 • Zabawy ruchowe
 • „Sztafeta” – wyścigi rzędów

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze (wg. pomysłu dzieci)
 • Zabawy orientacyjno – porządkowa
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

 

Tydzień czwarty – Który żywioł jest najważniejszy?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Zapoznanie z ogniem, jako żywiołem i jego rolą w życiu człowieka
 • Zapoznanie z wodą, jako żywiołem i jej rolą w życiu człowieka
 • Budzenie zainteresowania literami
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Cztery żywioły” opowiadanie Barbary Szelągowskiej  

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Kolorowanie kolorowanek
 • „Ognisko” – wydzieranka
 • „Malowanie farbami akwarelowymi” – malowanie na wodzie
 • „Mój ulubiony żywioł” – malowanie farbami/kredkami

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyki – ćwiczenia graficzne
 • „Ogień” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Części dnia i nocy” – utrwalanie stałości etapów dnia
 • „Matematyczne Memory” – zabawa z poznanymi liczbami i literami
 • „Kto ma więcej?” – zabawa matematyczna

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej, klasycznej i kołysanek dla dzieci
 • „Żywioły” – zabawy z piosenką
 • Ruchowe improwizacje – odpowiednie poruszanie się w rytmie dźwięków instrumentów

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Domowe ognisko” – ćwiczenia artykulacyjne
 • „Dokończ zdanie” – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Strąć butelkę z wodą” – turlanie piłki do celu (kręgle)
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawa ruchowa, np.: „Omiń kałuże”, „Przeskocz przez oghnisko”, „Walka żywiołów

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: wyliczanki
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. sporty zimowe,  
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: Kto ma taką szarfę?; Znajdź swoją parę?

 

 

 

LISTOPAD

Tydzień pierwszy - Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat rodziny
 • Budzenie zainteresowania literami „T” i „t”
 • Budzenie zainteresowania cyframi

Literatura:

- „Niewidzialna dłoń” opowiadanie Moniki Sobkowiak

- „Prawa i obowiązki dzieci” - opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie litery „T”
 • Wycinanie z papieru kolorowego obrazka „Moja rodzina”
 • „Mój dom” – rysowanie kredkami ołówkowymi
 • „Jeż” – klejenie jeża z plasteliny

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyka” – ćwiczenia grafomotoryczna
 • „Domek” – ćwiczenie rozwijające motorykę małą

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • „Szyfrowanie” – zabawy z liczbami i literami
 • „Zabawy z Trójkątem” – utrwalanie figury
 • „Listonosz” – zabawa z figurami geometrycznymi

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z użyciem tamburyna
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
 • „Ciszej – głośniej” – zabawa rytmiczna
 • Swobodne tańce i ćwiczenia do muzyki

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • Ziewanka

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawy ruchowe z ćwiczeniem równowagi
 • „Tunel” – zabawa z elementem czworakowania
 • Znajdź sobie parę – zabawa orientacyjno – porządkowa  

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. Znajdź parę; Lustro;

                

II  tydzień – Co powinien wiedzieć każdy Polak?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat Polski
 • Budzenie zainteresowania literami „I” i „i”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „5”

Literatura:

- „Skrzynka polskich skarbów” opowiadanie Moniki Sobkowiak

- „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”

- „Legenda o Smoku Wawelskim”

- „Podróż dookoła Polski” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Flaga Polski” – wydzieranka
 • „Godło Polski” – zabawy z farbami i z wodą
 • Rysowanie kredami na tarasie przedszkolnym – zabawy na powietrzu

Ćwiczenia graficzne:

 • „Godło Polski” – łączenie kropek
 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • Kolorowanie obrazków wg legendy

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron - utrwalanie
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących jesieni
 • „Pory roku” – przypomnienie i utrwalanie nazw pór roku
 • „Jesienne rytmy” – układanie rytów
 • „Ciężki – lekki” – utrwalanie pojęć
 • Zabawy literami i liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • Zabawa rytmiczna – „Marsz Niepodległości”
 • „To Polska” – nauka piosenki

Zabawy logopedyczne:

 • „Wieje, wieje wiatr” – ćwiczenie natężenia dmuchania
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody, zabawy na powietrzu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci, np. “Kolory”, “Złota Kula”, „Szewczyk” itp.
 • Zabawy naśladowcze, np.: jedziemy na rowerze, gramy w piłkę itp.
 • Zabawa orientacyjno – porządkowa, np.: „Pociąg”

 

Tydzień trzeci - Czy Kujawiak może tańczyć krakowiaka?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wiedzy na temat Polski
 • Budzenie zainteresowania literami „D” i „d”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „0”

Literatura:

- „Magiczne opowieści” opowiadanie Barbary Szelągowskiej

- „Regionalne stroje” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Nasze góry” – wydrapywanka
 • Ozdabianie regionalnych strojów kawałkami materiałów
 • „Malowanie farbami” – ozdabianie litery „D”

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyka - ćwiczenia graficzne
 • „Deszczowe kropelki” – rysowanie po śladzie/łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Ile jest kropli?”– przeliczenia
 • „Do celu” – zabawa liczbami
 • „Nisko/wysoko” - rozróżnianie wysokości - utrwalanie
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Mój dom”– figury geometryczne
 • Zabawy poznanymi literami i liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • „Polskie tańce” – słuchanie i rozróżnianie melodii
 • „Stary niedźwiedź mocno śpi…” - zabawa muzyczno - ruchowa

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Szumi, huczy, świszczy” –  ćwiczenia słownikowe
 • Zagadki słowno - słuchowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne
 • Zabawa ruchowa, np. Zdmuchnij świeczkę, Tancerz, Obieżyświat
 • „Sztafeta” – wyścigi rzędów

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze (wg. pomysłu dzieci)
 • Słońce świeci, deszczyk pada – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

 

IV  tydzień – Gdzie można spotkać Małą i Wielką Niedźwiedzicę?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania na temat kosmosu
 • Budzenie zainteresowania literami „K” i „k”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „6”

Literatura:

- „Miś pluszowy” opowiadanie

- „Wywiad z kosmitą” opowiadanie Agaty Widzowskiej

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie cyfry 6
 • Kolorowanie kolorowanek
 • Wyklejanie z kół Misia
 • „Układ Słoneczny” – malowanie farbami
 • „Ogon komety” – wydzieranka / wyklejanie z kulek z bibuły

Ćwiczenia graficzne:

 • Zeszyt Supersmyki – ćwiczenia graficzne
 • Sylwetki zwierząt – łączenie kropek (miś pluszowy)
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów „Miś Pluszowy”
 • „Kosmita” – łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Części dnia i nocy” – utrwalanie stałości etapów dnia
 • „Matematyczne Memory” – zabawa z poznanymi liczbami i literami
 • „Kosmiczne rytmy” – układanie rytmów

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • „Co słychać w kosmosie?”– zagadki słuchowe
 • „Układ Słoneczny” – nauka piosenki
 • „Rakiety w kolorach :– zabawa muzyczno – ruchowa

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Skoczny języczek” – ćwiczenia artykulacyjne
 • „Dokończ zdanie” – zabawa językowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Rzut meteorem” - rzut do celu
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • Zabawa ruchowa, np.: Poszukiwanie meteorów, Lot w przestrzeni kosmicznej

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: „Wyliczanki”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. „Niedźwiedź szykuje się do zimy”
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: „Kto ma taką szarfę?”; „Znajdź swoją parę?”

 

 

PAŹDZIERNIK

Tydzień pierwszy– Jak jesienią dbać o zdrowie?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
 • Budzenie zainteresowania literami „A” i „a”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „1”

Literatura:

- „U lekarza” opowiadanie Moniki Sobkowiak

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Jesienne drzewo” – malowanie patyczkiem do uszu / farby plakatowe
 • „Jesienne liście” – malowanie farbami/wydzieranka sylwet liści
 • Ozdabianie litery „A” i cyfry „1”
 • Układanie jesiennego obrazka z darów przyrody z przedszkolnego ogrodu – zabawa w małych grupach

Ćwiczenia graficzne:

 • „Łączenie kropek” – owoce i warzywa, grzyby
 • „Jesienne liście” – łączenie kropek
 • „Słoiki zdrowia” – po śladzie
 • „Zeszyt Supersmyka” – ćwiczenia grafomotoryczna

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle)
 • Utrwalanie liczebników porządkowych
 • „Pary” – łączenie w pary różnych przedmiotów (klasyfikowanie wg wielkości, koloru, przeznaczenia, np. liście)
 • „Jesienny ubiór” – obserwacja ubrań odpowiednich do jesiennej pogody
 • „Kwadratowy zawrót głowy” – przypomnienie kształtu (zabawy)

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z użyciem bębenka;
 • Zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. Jaki to taniec?;
 • Smutno czy wesoło, szybko czy wolno  – utrwalanie rozpoznawania charakteru i tempa różnych utworów muzycznych
 • Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Kołysanka – utulanka” – zabawa artykulacyjna
 • „Zdróweczko” – zabawa słowotwórcza

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe „W zdrowym ciele zdrowy duch”

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • „Omiń przeszkodę” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem równowagi
 • „Tunel” – zabawa z elementem czworakowania

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • Zabawa ruchowa, np. „Znajdź parę”; „Lustro”;
 • Znajdź sobie parę – zabawa orientacyjno – porządkowa   

 

Tydzień drugi – Kto może być nauczycielem?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Poznawanie zawodu nauczyciela
 • Budzenie zainteresowania literami „L” i „l”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „2”

Literatura:

- „Przedszkole marzeń” opowiadanie Moniki Sobkowiak

- „Nauka nie poszła w las” opowiadanie

- „Moja Pani” opowiadanie (burza mózgów – tworzenie opowiadania przez dzieci)

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Parasol”– wydzieranka
 • „Wodne malunki” – zabawy z farbami i z wodą
 • „Jesienny bukiet” – rysowanie kredkami jesiennego bukietu kwiatów

Ćwiczenia graficzne:

 • „Deszczowe chmury”; „Krople deszczu”; „Parasolka” - karta pracy
 • „Kropla do kropli” – ćwiczenie analizatora wzrokowego
 • „Zeszyt Supersmyka” - ćwiczenia graficzne

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron - utrwalanie
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących jesieni
 • „Pory roku” – przypomnienie i utrwalanie nazw pór roku
 • „Jesienne rytmy” – układanie rytów, np. z liści
 • „Kolory” – utrwalanie nazw kolorów
 • „Jedynki i dwójki” – zabawa z liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy
 • „Głośniej – ciszej” – zabawa orientacyjno – porządkowa \
 • Zabawy z instrumentami
 • „Dzień Nauczyciela” – nauka piosenki

Zabawy logopedyczne:

 • „Wieje, wieje wiatr” – ćwiczenie natężenia dmuchania
 • „Chlap, chlp – kap, kap” – ćwiczenia narządów mowy
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze (wykorzystywanie buzi)

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – obserwacja przyrody

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy dydaktyczne z inicjatywy dzieci, np. “Kolory”, “Złota Kula”, „Szewczyk” itp
 • Zabawy naśladowcze, np.: jedziemy na rowerze, gramy w piłkę itp.

 

Tydzień trzeci – W co się bawi z nami jesienny wiatr?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Budzenie zainteresowania literami „O” i „o”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „3”

Literatura:

- „Niespodzianka na niebie” opowiadanie Moniki Sobkowiak

- „ W co się bawi z nami jesienny wiatr?” opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Kolorowy wiatr” – rysownie kredkami
 • „Latawiec” – wykonanie latawca

 

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyka” - ćwiczenia graficzne
 • „Wiatr” – rysowanie po śladzie/łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kodowanie na dywanie” – zabawy z kodowaniem
 • „Ile jest liści?”– przeliczenia
 • „Do celu” – zabawa liczbami
 • „Nisko/wysoko” - rozróżnianie wysokości
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach
 • „Dom dla wiatru” – figury geometryczne
 • Zabawy poznanymi literami

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne z panem Miłoszem „Tuptaj Średniczku”
 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • „Jesienna pobudka” – opowieść ruchowa przy muzyce

Zabawy logopedyczne:

 • „Języczek wędrowniczek” – gimnastyka buzi i języka
 • „Szumi, huczy, świszczy” –  ćwiczenia słownikowe
 • „Co to za hałas?” – zagadki słowno - słuchowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne – „Idziemy na jesienny spacer”
 • „Zdmuchnij świeczkę” – zabawa ruchowa
 • „Sztafeta” – wyścigi rzędów

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • Zabawy naśladowcze, np. jesienny wiatr
 • Słońce świeci, deszczyk pada – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • Budowanie z klocków – zabawa  konstrukcyjne w małych zespołach

 

Tydzień czwarty– Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania na temat jesiennych zachowań zwierząt
 • Poznanie ekosystemu leśnego
 • Budzenie zainteresowania literami „M” i „m”
 • Budzenie zainteresowania cyframi „4”

Literatura:

- „Pasjonat i miłośnik ptaków” opowiadanie

- „Kto mieszka w lesie” opowiadanie

- Kogo witamy, kogo żegnamy? – wysłuchanie opowiadania

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie cyfry 4
 • Kolorowanie kolorowanek
 • „Jeż” – technika mieszana

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zeszyt Supersmyki” – ćwiczenia graficzne
 • „Sylwetki zwierząt” – łączenie kropek (jeż, niedźwiedź, wiewiórka)

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie  dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Ile świeczek na torcie, tyle mam lat” – przeliczanie
 • „Części dnia i nocy” – utrwalanie stałości etapów dnia
 • „Matematyczne Memory” – zabawa z poznanymi liczbami

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • „Co słychać w lesie?” – zagadki słuchowe
 • „Taniec zabawek” – zabawa muzyczna
 • „Jesienna zagadka” – nauka piosenki

Zabawy logopedyczne:

 • Ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Skoczny języczek” – ćwiczenia artykulacyjne
 • „Dokończ zdanie” – zabawa językowa
 • „Co usłyszysz w lecie” – zabawa dźwiękonaśladowcza

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Kto dalej” - rzut do celu
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Wyjścia do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu
 • „Od orzecha do orzecha” – zabawa ruchowa
 • „Wiewiórki do dziupli, hop” – zabawa ruchowa

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne, np.: „Wyliczanki”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”
 • Zabawy relaksacyjne, np. masażyki, muzyka relaksacyjna
 • Zabawy naśladowcze, np. „Jeż szykuje się do zimy”
 • Zabawy orientacyjno – porządkowe, np.: „Kto ma taką szarfę?”; „Znajdź swoją parę?”

 

 

WRZESIEŃ

I Tydzień: Jestem bezpiecznym przedszkolakiem.

-  rozwiązywanie słownych, rysunkowych i dźwiękowych zagadek tematycznych

- przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego  poruszania się w pobliżu jezdni

-  wdrożenie dzieci do wypowiadania się na określony temat

 

Prace plastyczne:

- „Na ulicy” – technika łączona (rysowanie, wycinanie; tworzenie kompozycji tematycznej)

- „Słoneczniki” – kompozycja z gotowych elementów

 

Ćwiczenia graficzne:

- kreślenie linii pionowej i poziomej po śladzie (ulica)

- wycinanie po śladach

- kolorowanie przygotowanych wzorów

- rysowanie po śladzie / łączenie kropek

 

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej:

- „Dobierz taki sam” – tworzenie zbiorów

- „Znaki drogowe” - segregowanie i klasyfikowanie wg określonych cech

- „Jeden” - wprowadzenie liczby i cyfry 1

- przeliczanie  - dodawanie, odejmowanie

 

Zabawy literami:

- dzielenie wyrazów na sylaby

 

Zajęcia muzyczne:

-  nauka i śpiewanie piosenki „Kolorowe Światła”

- zabawy muzyczno – ruchowe

- ćwiczenia dźwiękonaśladowcze, np. Pojazdy

- ćwiczenia słuchowe

 

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy poranne i zabawy ruchowe:

- „Ruch drogowy” - np. przejście przez ulicę, rozważny kierowca, znak drogowy

- „Gdzie są znaki?” – zabawa orientacyjno-porządkowa

- „Jestem uważny” – zabawa ruchowa

 

Zabawy integracyjne oraz zabawy dydaktyczne:

- „Powitania”, „Ludzie do ludzi”, „Iskierka przyjaźni”, „Wesołe echo”, „Policz wyrazy”, „Bajkowe rozmowy”

 

II Tydzień: Chcę być zdrowy!

- rozwijanie wypowiedzi wielozdaniowej u dzieci

- rozwiązywanie zagadek tematycznych (słownych, obrazkowych, dźwiękowych)

- wzbogacenie czynnego słownika

- układanie puzzli tematycznych

- słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej pt. „Sport to zdrowie”

- poznanie budowy jabłka, gruszki i śliwki

 

Prace plastyczne:

- „Moje ulubione warzywa i owoce” – malowanie farbami

- „Miska zdrowia” – wycinanie i naklejanie ilustracji dotyczących zdrowego stylu życia

 

Ćwiczenia graficzne:

- wycinanie po śladach oraz dowolnych kształtów

- rysowanie po śladach

- kolorowanie przygotowanych obrazków

 

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej:

- układanie owocowych rytów

- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie dostępnym dzieciom

- tworzenie zbiorów dwuelementowych

- utrwalenie pojęcia „para”

 

Zabawy literami:

- zabawy z wykorzystaniem wizytówek, np. znajdź swoje imię

- dzielenie wyrazów na sylaby

 

Zajęcia muzyczne:

- „Owocowe rytmy” - ćwiczenia rytmiczno – melodyjne;

- gra na instrumentach perkusyjnych

 

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy poranne i zabawy ruchowe:

- „Jestem zdrowym przedszkolakiem”

- „W zdrowym ciele zdrowy duch”

- „Jabłka do koszyka”

- „Razem ćwiczymy”

 

Zabawy integracyjne oraz zabawy dydaktyczne:

„Prawda czy fałsz”; „Czego brakuje?”; „Czarodziejski worek”; „Sałatka owocowo – warzywna”

 

 

III Tydzień: Jesień w ogrodzie i w sadzie.

- słuchanie wiersza „Spiżarnia” D. Kossakowskiej

- zapoznanie się ze sposobem robienia przetworów na zimę

- utrwalenie nazw warzyw i owoców

- układanie krótkich rymowanek

- zabawa językowa „Gotujemy zupę”

 

Prace plastyczne:

- „Owoce w sadzie” – wydzieranka

- „Warzywny teatr” – kolorowanie i wycinanie przygotowanych sylwet

- „Owocowo - warzywne szaleństwo” – malowanie farbami gotowych wzorów

 

Ćwiczenia graficzne:

- kreślenie wzorów literopodobnych

- wycinanie, wydzieranie, kolorowanie

- nawlekanie koralików

 

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej:

- „Smaczne warzywa” - zabawa liczbowa

- „Owocowe rytmy” – tworzenie rytmów

-  przeliczanie zbiorów

-  przypomnienie sobie stron: prawy/lewy

 

Zabawy literami:

- zabawy wizytówkami

 

Zajęcia muzyczne:

- „Dyrygent Karol” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

- „Owoce” – zabawy ruchowe; rozpoznawanie tempa i charakteru muzyki

- Zagadki muzyczne

 

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy poranne i zabawy ruchowe:

- „Warzywny raj” – zestaw ćwiczeń

- „Buraczki do koszyczka”, „Ogórki do słoików” – zabawy orientacyjno – porządkowe

- „Zbieramy owoce” – zabawy ruchowe z elementem skłonu

 

Zabawy integracyjne oraz zabawy dydaktyczne:

„Sałatka owocowo – warzywna”; „Ukryty owoc”; „Ułóż tak samo”; „Jesień” – masażyk relaksacyjny

 

 

IV Tydzień: Nadchodzi jesień.

- słuchanie wiersza D. Kossakowskiej „Jesienny deszcz”

- rozmowa kierowana w oparciu o teksty literackie, własne doświadczenia oraz przedszkolne  obserwacje dotyczące zmian w przyrodzie w okresie jesieni

- rozwiązywanie zagadek tematycznych

 

Prace plastyczne:

- „Jesienny pejzaż” – praca z wykorzystaniem plasteliny i materiału przyrodniczego

- „Malowała jesień…” - malowanie farbami

- „Kolorowe liście” - wydzieranka

 

Ćwiczenia graficzne:

- rysowanie po śladach obrazków tematycznych

- kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze

- wycinanie po śladach (np. liście, owoce, grzyby itp.)

- przygotowanie elementów jesiennej dekoracji

 

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk - Kolczyńskiej:

- kolorowe rytmy

- zabawy z kasztanami – doskonalenie umiejętności liczenia elementów zbiorów; zabawy z dokładaniem i zabieraniem

- „Kto pierwszy zapełni  talerzyk” – zabawa matematyczna

 

Zabawy literami:

- zabawy z wizytówkami

- rebusy obrazkowe

- tworzenie rymów

 

Zajęcia muzyczne:

- „Jesień maluje” - osłuchanie i nauka piosenki

- „Kasztankowe rytmy” -zabawy rytmiczne i logorytmiczne

- zabawy rozwijające pamięć i wyobraźnię muzyczną

 

Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy poranne i zabawy ruchowe:

- „Jesienne zabawy” – ćwiczenia poranne

- ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

- opowieść ruchowa  

- „Pozbieraj liście”, „Drzewa” – zabawy orientacyjno – porządkowe

 

Zabawy integracyjne oraz zabawy dydaktyczne:

„Powitanie’, „Ludzie do ludzi”, „Czarodziej”, „Sałatka”, „Co się zmieniło?”, „Co tu nie pasuje?”