Grupa III

Marzec

I  tydzień – Czy to siostra, czy to brat, kolorowy z nimi świat

 •  „Rodzeństwo” – wyjaśnienie pojęć: rodzeństwo, jedynak, brat, siostra.
 • „Tomek i dzidziuś” – wysłuchanie opowiadania, rozmowa o bohaterach opowiadania, odniesienie się do własnych doświadczeń dzieci.
 • „Zgadnij, kim oni są” – zabawa językowa rozwijająca umiejętność prawidłowego konstruowania dłuższej wypowiedzi, omawianie treści ilustracji.
 • „W parach” – zestaw ćwiczeń ruchowych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • „Kołysanki” – rozmowa na temat usypiania; opowiadanie dzieciom  o sposobach na zasypianie (np. słuchanie kołysanek, bajek, liczenie baranków).

Prace plastyczne:

 • „Portret – rysowanie kredkami.
 • „Moja rodzina” - Malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • Łączenie kropek – sylwetki chłopców i dziewczynek.
 • „Baranki” – łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia.
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Ile? – Tyle).
 • Utrwalanie liczebników porządkowych.
 • „Pary” – łączenie w pary różnych przedmiotów (klasyfikowanie wg wielkości, koloru, przeznaczenia).

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy rytmiczne, np. „Ty i ja”; „Lustro”.
 • Zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. „Jaki to taniec?”.
 • Zabawy z instrumentami (np. grzechotki, tamburyno, bębenek, dzwonki, trójkąty).
 • Smutno czy wesoło, szybko czy wolno  – utrwalanie rozpoznawania charakteru i tempa różnych utworów muzycznych.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków.
 • „Omiń przeszkodę” – zabawa ruchowa z ćwiczeniem równowagi.
 • „Tunel” – zabawa z elementem czworakowania.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Kolory”, „Figury”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Brat czy siostra?”, “Pory roku”, „Zimowe sporty”.

 

II  tydzień – Wiosna zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie

 • „Idzie wiosna” – rozmowa na temat ilustracji.
 • „Wiosna, lato, jesień, zima” – przypomnienie i utrwalenie nazw czterech pór roku.
 • „Dlaczego topnieje?” – przeprowadzanie prostych doświadczeń ze śniegiem i lodem.
 • „Co to za kolor?” – ćwiczenie doskonalące percepcję wzrokową i wzbogacające słownik czynny dzieci.
 • „Chlap – plusk – kap” – ćwiczenia ortofoniczne.
 • „Co widać i słychać za oknem?” – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,                   w najbliższym otoczeniu.
 • „Wiosenna paleta” – rozpoznawanie i nazywanie kolorów charakterystycznych dla wiosny.
 • „Widzące paluszki” – doskonalenie percepcji zmysłowej.

Prace plastyczne:

 • „Przebiśniegi” – klejenie z części.
 • „Krokusy” – malowanie farbami.
 • „Wiosenne kolorowanki” – kolorowanie przygotowanych wzorów kredkami.
 • „W marcu jak w garncu” – malowanie farbami – mieszanie barw.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Deszczowe chmury”; „Krople deszczu” - karta pracy.
 • „Kropla do kropli” – rysowanie po śladzie.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów.
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie).
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron – utrwalanie.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących zimy.
 • „Marcowe rytmy” – układanie rytów.

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy.
 • „Pożegnanie bałwanka” – zabawa ruchowo – taneczna.
 • „Idzie wiosna” – swobodny taniec dzieci do muzyki.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem: szarf, obręczy, woreczków
 • Zabawy ruchowe: „Hop-hop”, „Slalom” – wyścigi.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kamyczek”, „Jeżyk”, „Szewczyk”, „Kotek Mruczek”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, „Jedziemy na rowerze”, „Liczymy krokusy”.

 

III  tydzień – Słychać śpiew wśród drzew i chmur, to artystów ptasich chór

 •  „Przyloty” – prezentacja ptaków, które wiosną wracają z południa.
 • „Wróbelki” – zabawa naśladowcza.
 • „Ptasie jaja” – prezentacja różnych okazów ptasich jaj.
 • „Czyje to mieszkanie?” – oglądanie obrazków, fotografii i ilustracji przedstawiających gniazda różnych ptaków, rozmowa kierowana na temat ich różnorodności.
 • „Kukułka” – zapoznanie dzieci ze zwyczajem lęgowym kukułki, ćwiczenie aparatu artykulacyjnego.
 • „Nasze ptaki” – oglądanie zdjęć  i albumów przyrodniczych.
 • „Ptasie radio” – wysłuchanie wiersza J. Tuwima z nagrania lub czytanego przez nauczyciela, rozmowa na temat treści.
 • „Kto tak pięknie śpiewa?” – słuchanie i rozpoznawanie odgłosów ptaków z płyty.

Prace plastyczne:

 • Wyklejenie sylwety krokusa.
 • „Kolorowe kwiatki” – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Wiosenne kwiaty” – rysowanie po śladzie.
 • „Wiosna” – wydzieranka.
 • „Ptasie jaja” – ćwiczenia grafomotoryczne.
 • „Ptasie pióra” – łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów, np.: Co jest w gnieździe?.
 • „Ile jest jajek?”– przeliczania.
 • „Nisko/wysoko” - rozróżnianie wysokości.
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach.
 • „Budka dla szpaka” – figury geometryczne.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce.
 • „Wiosenna pobudka” – opowieść ruchowa przy muzyce.
 • Nauka piosenki: „Wiosna”.
 • „Głosy ptaków” – zabawa z wykorzystaniem instrumentów.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Powrót ptaków z ciepłych krajów” – ćwiczenia gimnastyczne.
 • Zabawa ruchowa: „Boogie Woogie”, „Idziemy do zoo”, „Krasnoludek”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Wszyscy się witamy”, „Lulijanka”, „Ojciec Wigiliusz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Szewczyk”, „Jaki to kolor?”, „Czyj to śpiew?”.

 

IV  tydzień – Szybko biegnie każdy dzień, rosnę szybko, dużo wiem

 • „Nasz kalendarz” – pogadanka inspirowana treścią krótkiej rymowanki, utrwalenie nazw dni tygodnia.
 • „Co może mały człowiek?” – rozmowa kierowana na temat umiejętności opanowanych przez dzieci.
 • „Zuzia, Julka i wstrętne sznurowadła” – wysłuchanie opowiadania.
 • „Dzieci” – prezentacja fotografii dzieci.
 • „Kiedy obchodzimy urodziny?” – pogadanka na temat przemijania czasu, stawania się coraz starszym, obchodzenia urodzin.
 • „Kiedy to było? Kiedy to będzie?” – pogadanka utrwalająca pojęcia określające czas, ćwiczenie orientacji w czasie.
 • „Byłem, jestem, będę” – ćwiczenia słownikowe, uświadomienie dzieciom stałości etapów dnia i przypisanych do nich czynności.
 • „Siejemy rzeżuchę” – założenie hodowli.

Prace plastyczne:

 • „Skarpetki” – wyklejanie konturów wydzieranką.
 • „To ja” – mój własny portret.
 • Kolorowanie kolorowanek .
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów

 

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • „Skarpetki” – łączenie kropek
 • rysowanie po śladzie.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające.
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów.
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie).
 • „Czyja to skarpetka?” – porównywanie wielkości.
 • „Ile świeczek na torcie, tyle mam lat” – przeliczanie.
 • „Części dnia i nocy” – utrwalanie stałości etapów dnia.

Zajęcia muzyczne:

 • „Wesołe figury”; „Bajkowe postacie” – zabawy muzyczno – ruchowe.
 • „Rosnę, rosnę” – zabawa rytmiczna.
 • „Taniec zabawek” – zabawa muzyczna.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Zabawy ruchowe: „Kto pierwszy”, „Rzut do celu”, „Wyścigi”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Iskierka”, „Podaj rękę”, „Figury”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Znajdź swoją postać”, „Co to za postać?”, „Kto to taki”.

 

Luty

I  tydzień –Zima to jest super sprawa, śnieżne zaspy-jest zabawa

 •  „Czyj to cień?” – doskonalenie percepcji wzrokowej.
 • „Śnieg” – wysłuchanie wiersza T. Śliwiaka.
 • „Zimowy regulamin” – ustalenie zasad obowiązujących podczas zabaw na śniegu.
 • „Zimowy kodeks” – omówienie plakatu, który przedstawia zasady bezpieczeństwa
  w zimie.
 • „Biały walczyk” – zabawa taneczna przy piosence.
 • „Śnieżynki na wietrze” – ćwiczenia oddechowe.
 • „Zimowe pejzaże” – oglądanie zimowych widoków.
 • Rozwiązywanie zagadek zimowych z wykorzystaniem obrazków.

Prace plastyczne:

 • „Zimowe zabawy” – malowanie białą farbą na kolorowym tle.
 • „Bałwan” – klejenie bałwana z przygotowanych części.
 • „Zimowy pejzaż” – dokończenie obrazków – malowanie farbami.
 • Układanie obrazka z figur geometrycznych.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Czyje to ślady na śniegu? - karta pracy.
 • „Na stoku i na lodowisku” – łączenie w pary sportowca z jego sprzętem.
 • „Czyj to cień?” – ćwiczenie analizatora wzrokowego.
 • „Płatki śniegu” – ćwiczenia grafomotoryczne.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów, np. papierowe śnieżynki, kule śnieżne.
 • Liczymy – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Prawy do lewego – rozróżnianie stron
 • Mozaika geometryczna – zamki na lodzie.

Zajęcia muzyczne:

 • „Jazda na nartach” – zabawa muzyczno-ruchowa.
 • „Walc łyżwiarzy” – improwizacja ruchowa do utworu E. Waldteufela.
 • „Biały walczyk” – nauka piosenki, omówienie jej treści i nastroju.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Zimowy tor przeszkód” – ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową.
 • Zabawy ruchowe: „Taniec Elfów”, „Na saneczkach”, „Figury”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Piłka parzy”, „Kotek Mruczek”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Czy to zima?”, „Zimowe sporty”.

II  tydzień – Do sklepów wyruszamy gdy zakupy zrobić mamy

 • „Na zakupy” – rozmowa na temat różnorodności i specyfiki sklepów w odwołaniu do doświadczeń dzieci.
 • „W sklepie” – rozmowa o zasadach dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 • „Bęcek i wyprawa do sklepu” – wysłuchanie opowiadania; rozmowa o bohaterach utworu oraz własnych doświadczeniach dzieci.
 • „Torba pełna zakupów” – rozpoznawanie za pomocą dotyku zawartości torby.
 • „Sklep” – zorganizowanie kącika tematycznego z dostępnymi akcesoriami.
 • „Kupujemy i sprzedajemy” – spontaniczne zabawy tematyczne w kąciku sklepowym.
 • „Ciasto orzechowe” – nazywanie produktów potrzebnych do upieczenia ciasta, dzielenie wyrazów na sylaby.
 • „Lekki woreczek – ciężki woreczek” – zabawa ruchowa z elementami pantomimy.
 • „Co jesz?” – zagadki smakowe.

Prace plastyczne:

 • Ozdabianie przygotowanych wzorów samodzielnie przygotowaną wydzieranką.
 • Kolorowanie szalików wg kodu
 • „Paski,paseczki” – wycinanie kolorowych pasków z papieru kolorowego.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Łączenie kropek” – banknoty i monety.
 • „Jaki to sklep?” – łączenie produktów ze sklepem, w których można je kupić.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia.
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. owoce i warzywa; monety i banknoty).
 • „Dni Tygodnia” – przypomnienie nazw dni tygodnia.
 • „Kupujemy – budujemy” – nauka wymiany banknotów.
 • „Ważymy wagą” – prezentacja wagi szalkowej i odważników – zabawy w ważenie.
 • „Lekki – ciężki / długi – krótki” – nauka stopniowania przymiotników na konkretnych przedmiotach.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy taneczne do muzyki, np.: pchamy wózek z zakupami.
 • Zabawy z instrumentami (np. grzechotki, tamburyno, bębenek, dzwonki, trójkąty).
 • „Smutno czy wesoło, szybko czy wolno”  – rozpoznanie charakteru i tempa różnych utworów muzycznych.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem: szarf, obręczy, woreczków
 • Zabawy ruchowe: „Skoki – kto wyżej/dalej skoczy?”, „Slalom” – wyścigi.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kamyczek”, „Jeżyk”, „Szewczyk”, „Iskierka”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, „Na zakupach”, „Liczymy bułeczki”.

III  tydzień – Podróżować każdy może, na rowerze, na motorze

 •  „Pojazdy” – wysłuchanie wiersza I. Salach, rozmowa na temat jego treści.
 • „Samolot” – słuchanie ze zrozumieniem wiersza I. Salach.
 • „W atlasie” – oglądanie planów i map, rozmowa o tym, co przedstawiają i do czego służą.
 • „Podróż do ciepłych krajów” – rozmowy o podróżowaniu i środkach lokomocji.
 • „Na wyprawę nadszedł czas…” – zabawa z wykorzystaniem rymowanki.
 • „O ludziku podróżniku” – wysłuchanie wiersza A. Gajewskiej i rozmowa na temat ekwipunku potrzebnego podczas wyprawy.
 • „Co za hałas?” – rozwiązywanie zagadek słuchowych, rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne pojazdy.

Prace plastyczne:

 • Wyklejenie samochodu z przygotowanych części (koła).
 • „Papierowe samoloty” – składanie samolotu z kartki papieru.
 • „Łódeczka” – składanie łódki z papieru – origami.

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • „Ślady rowerowe” – rysowanie po śladzie.
 • „Samolot w chmurach” – łączenie kropek.
 • „Łódź podwodna” – ćwiczenia grafomotoryczne.
 • „Plecak podróżnika” – łączenie przedmiotów potrzebnych podróżnikowi.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Segregowanie i klasyfikowanie  dostępnych przedmiotów i liczmanów, np.: co jeździ, co pływa.
 • „Ile to jest kroków?” – przeliczanie.
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron.
 • „Nisko/wysoko” - rozróżnianie wysokości.
 • „Bystre oko” – wyszukiwanie różnić na obrazkach.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce.
 • Samoloty – zabawa muzyczno – ruchowa (np. „Mucha w samolocie”).
 • „Jedzie pociąg” – zabawa muzyczna.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Hop w zimowy puch” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
 • Zabawa ruchowa: „Boogie Woogie”, „Idziemy do zoo”, „Na saneczkach”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Wszyscy się witamy”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Ojciec Wigiliusz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Szewczyk”, „Czyj to szaliczek”, „Jak się ubrać?”.

IV  tydzień – Taki nastrój jest w teatrze, że zachwycam się, gdy patrzę

 • „Wspomnienie” – wysłuchanie wiersza T. Szymy jako wprowadzenie do rozmowy na temat teatru, wypowiedzi dzieci wynikające z doświadczeń i wyobrażeń.
 • „Nasz teatrzyk” – wspólne oglądanie ilustracji przedstawiających wystrój teatru; nazywanie poszczególnych pomieszczeń i elementów (scena, kurtyna, widownia, kulisy, garderoba).
 • „Domek na koguciej nóżce” – ćwiczenie języka i naśladowanie odgłosów zwierząt.
 • „Widowisko” – rozmowa na temat miejsc, w których można oglądać różne występy (teatr, kino, cyrk, filharmonia, telewizja).
 • „Gdzie się schował pajac?” – zabawa, ćwiczenie orientacji w przestrzeni.
 • „Jestem aktorem” – zabawa pantomimiczna.

Prace plastyczne:

 • „Teatr” – rysowanie kredkami.
 • „Nasz teatrzyk” – budowanie z kartonu wspólnego teatrzyku.
 • „Kukiełka” – wykonanie kukiełki z różnych materiałów.
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • „Kto kim jest?” – karta pracy – łączenie w pary strojów z bajką.
 • „Bajkowe postacie” – rysowanie postaci po kropkach.
 • rysowanie szlaczków.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Która ręka lewa?” – zabawa doskonaląca rozróżnianie stron – zabawy przypominające.
 • „Części Ciała” – zabawy przypominające.
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów.
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Moje zabawki” – układanie kompozycji z figur geometrycznych.
 • „Dwa teatry” – spontaniczne zabawy dzieci w teatr – odgrywanie ról.
 • „W teatrze „– układanie z części obrazka.

Zajęcia muzyczne:

 • „Wesołe figury”; „Bajkowe postacie” – zabawy muzyczno – ruchowe.
 • Improwizacja na instrumentach perkusyjnych.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 •  „Bitwa na śnieżki” – zabawa z elementem rzutu.
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • Zabawy ruchowe: „Kto pierwszy”, „Z górki na pazurki”, „Złap mnie”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Koło graniaste”, „Iskierka”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Jestem aktorem”, „Co to za postać?”, „O kim mówię?”.

 

 

 

STYCZEŃ

Tydzień pierwszy -  Nowy Rok się właśnie zaczął i z radości wszyscy skaczą

• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy;

• Spostrzeganie sekwencji czasowych: krótszych i dłuższych (godzin, dni, miesięcy);

• Zapoznanie dzieci z nazwami miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

• Rozwijanie zdolności dostrzegania i wyodrębniania rytmów i sekwencji czasowych.

Literatura:

- Zuzia i jej postanowienie – opowiadanie

- „Pory roku” wiersz H. Zdzitkowieckiej

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Zegar” – wyklejanie z przygotowanych elementów
 • „Sylwester” – rysowanie kredkami sylwestrowych wspomnień

Ćwiczenia graficzne:

 • „Serpentyny” – łączenie po śladzie
 • „Pory roku” – karta pracy – połączenie odpowiednich elementów z daną porą roku

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Układamy kalendarze” – rytmy; następstwo pór roku; następstwo dnia i nocy
 • Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie dziecka (np. Zegary)
 • „Miesiące” – nauka nazw miesięcy
 • „Dni Tygodnia” – nauka nazw dni tygodnia

Zajęcia muzyczne:

 • „Noworoczna Orkiestra” – zabawa rytmiczna
 • Zabawy taneczne do muzyki
 • Zabawy z instrumentami (np. grzechotki, tamburyno, bębenek, dzwonki, trójkąty)
 • „Smutno czy wesoło, szybko czy wolno”  – rozpoznanie charakteru i tempa różnych utworów muzycznych
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy ruchowe: z inicjatywy dzieci
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem: szarf, obręczy, woreczków

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Iskierka”,
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci
 • „Dzieci śpią – dzieci się bawią” – zabawa orientacyjno – porządkowa   

 

Tydzień drugi – Cały  z  cegły,  ma  dwie  wieże,  w  tym  zamku  kiedyś mieszkali  rycerze

• Zaspokajanie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej;

• Organizowanie zabaw sprzyjających rozwinięciu się pożądanych cech charakteru:
   cierpliwości, godzenia się z niepowodzeniem;

• Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;

• Ćwiczenie właściwego ustawiania się w pary.

Literatura:

- „Bajka o królu żółtko” W. Widłak

- „O wawelskim smoku” K. Makuszyński

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki
 • swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Rycerz i Królewna” – ozdabianie sylwet różnymi technikami plastycznymi
 • „Zamek” – budowanie zamku z przygotowanych elementów (figury geometryczne)
 • „Mój smok” – malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zamek” – rysowanie po śladzie zamka i jego kolorowanie
 • „Medale” – rysowanie po śladzie medali – kolorowanie
 • „Zamkowe tajemnice” – karta pracy – doskonalenie spostrzegawczości
 • „Czyje to ślady?” - Karta pracy

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron
 • „Jasno – ciemno” – następstwa dni i nocy
 • „Wieże zamkowe” – rozróżnianie wysokości, stopniowanie

Zajęcia muzyczne:

 • „Noworoczna Orkiestra” – granie na instrumentach; wydobywanie dźwięków z dostępnych przedmiotów
 • „Dworski Taniec” – taniec do muzyki klasycznej / średniowiecznej
 • Nauka piosenki – „Baju, baj Księżniczko”
 • „Menuet” – zabawa taneczna
 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Zimowy spacer” – ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • „Rycerskie zawody” – zawody sportowe

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Piłka parzy”  
 • Zabawy dydaktyczne: z inicjatywy dzieci, np. “Kolory”, “Złota Kula”, „Szewczyk”

 

Tydzień trzeci – Kocham  Babcię,  kocham  Dziadka,  bycie  z  nimi  to  jest  gratka

• Rozwijanie umiejętności mówienia o uczuciach;

• Wspieranie dzieci w działaniach świadczących o przywiązaniu i miłości do najbliższych;

• Umożliwienie własnoręcznego wykonania prezentów;

• Kształcenie umiejętności planowania i realizacji działań związanych z przygotowaniem
  występu;

• Kształcenie odporności emocjonalnej w sytuacjach wystąpień;

  • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem.

Literatura:

- „Dziadek”  wiersz B. Piergy

- „Piosenka dla babci” wiersz M. Terlikowskiej

- „Ola i zakładka dla babci” – opowiadanie

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki, swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Babcia i dziadek” – malowanie farbami sylwet dziadków
 • „Babcia” – rysowanie kredkami portretu babci
 • „Dziadek” – rysowanie kredkami portretu dziadka

Ćwiczenia graficzne:

 • „Babcia i dziadek” - łączenie kropek – rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Obserwacja pogody – ubieranki zgadywanki – klasyfikowanie i segregowanie zimowej garderoby
 • Kodowanie na dywanie – zabawy z kodowaniem
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron
 • „Moja rodzina” – drzewo genealogiczne
 • „Dorastanie” – klasyfikowanie elementów wg wielkości

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • „Dobrze mi u dziadków” – nauka piosenki na Dzień Babci i Dziadka

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy pantomimiczne – „Ubieramy się na sanki / narty”; „Robimy dziadkom zakupy”
 • „Gdy dziadkowie byli mali” – dawne zabawy

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy dydaktyczne (wg pomysłu dzieci)
 • „Pomagamy babci”, „Łyżwowe szaleństwo z dziadkami” – zabawa naśladowcza

 

Tydzień czwarty  – Co marzenia, to marzenia wnet się życie nasze zmienia

• Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych myśli i życzeń;

• Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo - skutkowych;

• Doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów, dokładania, zabierania, ustalania, ile
  pozostało;

  • Uwrażliwienie na potrzeby i marzenia innych ludzi.

Literatura:

- „Co najbardziej lubią dzieci” wiersz M. Kozłowskiej

- „Dyzio Marzyciel” J. Tuwim

- „Jak dobrze być chłopcem, jak dobrze być dziewczynką” wiersz K. Kowalskiej

- fragmenty „Piotruś Pan” lub „Mały Książę”

- fragmenty „Kubuś Puchatek” A. A. Milne  

 • rozmowa z dziećmi na temat utworu; odpowiedzi dzieci na pytania nauczycielki; swobodne wypowiedzi dzieci na temat utworu

Prace plastyczne:

 • „Moje marzenia” – rysowanie kredkami
 • „Stroje karnawałowe” – malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Szlaczki” – rysowanie po śladzie
 • „Kto kim jest?” – karta pracy – łączenie w pracy

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Która ręka lewa?” – zabawa doskonaląca rozróżnianie stron
 • „Części Ciała” – zabawy przypominające
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • Zabawy paluszkowe
 • „Moje zabawki” – układanie kompozycji z figur geometrycznych
 • „Co po czym i dlaczego?” – dostrzeżenie związków przyczynowo – skutkowych; układanie ilustracji chronologicznie do wysłuchanej historii

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki
 • „Krasnoludek” – zabawa muzyczna z pokazywaniem
 • „Marzenia” – nauka piosenki
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Rzut do celu”
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. szarf, obręczy, woreczków
 • „Misie i pszczoły” – zabawy ruchowe

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: wyliczanki – odliczanki,
 • „Marzyciele” – zabawa relaksacyjna

 

GRUDZIEŃ

Tydzień pierwszy –Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł

 • „Powitanie zimy” – zagadki ruchowo-naśladowcze, wyrażanie treści  z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu.
 • „Zimowe zabawy” – rozmowa na temat zabaw na śniegu na podstawie ilustracji oraz własnych doświadczeń dzieci.
 • „Biały – bielszy – najbielszy” – zabawa słowna z wykorzystaniem doznań sensorycznych, doskonalenie umiejętności stopniowania przymiotników.
 • „Bałwan” – uważne słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej, dostrzeganie elementów humorystycznych w utworach literackich.
 • „Bałwankowe rozmowy” – odgrywanie scenek sytuacyjnych, rozwijanie płynności mówienia podczas budowania kreatywnych dialogów.
 • „Zimowe rozgrzewanki” – zabawa oddechowa połączona z ćwiczeniami aparatu artykulacyjnego.
 • „Zimowe sporty i zabawy” – rozmowa kierowana przy ilustracjach, poszerzanie wiedzy na temat sportów i zabaw zimowych ze zwróceniem uwagi na zasady bezpieczeństwa.

Prace plastyczne:

 • „Mikołaj – wyklejenie postaci Mikołaja z gotowych elementów.
 • „Bałwanek” – lepienie bałwanka z plasteliny.
 • Zimowe zabawy – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Mikołajkowe prezenty – łączenie kropek.
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów o tematyce mikołajkowej i świątecznej.
 • „Płatki śniegu” – łączenie w pary tych samych śnieżynek, łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Mały, większy, największy” – układanie prezentów wg wielkości (rosnąco i malejąco).
 • Koła – klasyfikowanie ze wzglądu na kształt, wielkość, kolor.
 • Bałwankowe rodzinki – doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Mozaika geometryczna – zamki na lodzie.

Zajęcia muzyczne:

 • „Powitanie zimy – swobodna interpretacja ruchowa utworu muzycznego.
 • Nauka piosenki – ”Mikołaj Święty”.
 • Tańczący śnieg – ekspresja ruchowa do utworu C. Debussy’ego.
 • Zimowa muzyka – słuchanie utworów muzycznych, kształtowanie umiejętności. opowiadania o utworach muzycznych.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zestaw ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem: gazet, szarf, obręczy.
 • Zabawy ruchowe: “Jeżyk”, „Pozbieraj prezenty”, „Sporty zimowe”, „Zające”.
 • „Zimowy spacer” – ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową.
 • „Elfy z prezentami”, „Znajdź swoją parę”, „Lodowe figurki” – zabawy orientacyjno – porządkowe.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Ludzie do ludzi”, „Iskierka”
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Co ukryło się w worku Mikołaja”

 

Tydzień drugi – Porządkami czas się zająć, goście zaraz przybywają

 • „Sprzątamy wszyscy razem” – oglądanie ilustracji, rozmowa na temat porządków.
 • „Wesoły Ryjek pomaga” – słuchanie opowiadania W. Widłaka, dostrzeganie wkładu własnego i poszczególnych członków rodziny w obowiązki domowe.
 • „Co możemy zrobić sami? – szukanie odpowiedzi na pytanie poprzez zabawę, wskazywanie konkretnych sposobów aktywnego włączania się w przygotowania do świąt.
 • „Zbieramy okruszki” – zabawa oddechowa, kształtowanie właściwego toru oddechowego.
 • „Sprzęt do zadań specjalnych” – prezentacja sprzętu gospodarstwa domowego, określanie przeznaczenia poszczególnych urządzeń.
 • „Serwetkowe cuda” – prezentacja wyrobów rękodzieła artystycznego, dostrzeganie piękna sztuki użytkowej ze zwróceniem szczególnej uwagi na elementy ludowe i regionalne.

Prace plastyczne:

 • „Papierowe serwetki” – wycinanie różnych kształtów z papieru.
 • „Pierniki” – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Robot” – rysowanie po śladzie, dorysowywanie brakujących elementów.
 • „Ręcznik” – udekorowanie ręcznika szlaczkami.
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów
 • „Pierniczkowy Raj” – łączenie po śladach, łączenie w pary
 • „Wzory i wzorki” – rysowanie szlaczków

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  „Gdzie jest zabawka?” – doskonalenie znajomości schematu własnego ciała.
 • „Kolorowe pranie” – doskonalenie nazw kolorów, klasyfikowanie wg odcieni.
 • „Pierniki” – doskonalenie umiejętności liczenia.

Zajęcia muzyczne:

 • „Chusteczka haftowana” – zabawa muzyczna.
 • Zagadki słuchowe – „co tak hałasuje?”
 • Nauka i śpiewanie polskich kolęd i pastorałek
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy ruchowe: „Jeż”, „Wróbelki”, „Lustra”.
 • „Wyceluj w talerzyk” – zabawa z elementem rzutu.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kamyczek”, „Kotek Mruczek”, „Jeżyk”, „Szewczyk”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Na niebie”, “Zimowe niebo”.

 

Tydzień trzeci – W całym domu pachnie lasem, to już święta są za pasem

 •  „Jakie święta – takie tradycje” – oglądanie ilustracji związanych z tradycjami świątecznymi.
 • „Świąteczne kartki” – oglądanie zebranych kartek świątecznych, przybliżenie tradycji wysyłania kart świątecznych z życzeniami.
 • „Nasza choinka” – wspólne ubieranie świątecznego drzewka, rozumienie określeń dotyczących położenia w przestrzeni.
 • „Choinka” – oglądanie ilustracji,  dostrzegania piękna tradycji ubierania choinki.
 • „Historie choinkowych bombek” – opowiadania twórcze, rozwijanie kreatywności i płynności słownej.
 • „Magiczny worek Mikołaja” – zagadki dotykowe, rozwijanie wrażliwości sensorycznej oraz umiejętności rozpoznawania i określania kształtów.
 • „Życzę Ci…” – ćwiczenia językowe, nauka formułowania życzeń.

Prace plastyczne:

 • „Papierowy łańcuch na choinkę” – wykonanie ozdoby na świąteczną choinkę w Sali.
 • „Świąteczna kartka” – wykonanie kartki świątecznej
 • „Świąteczna gałązka” – wyklejanie obrazka z gotowych elementów.

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • „Jakie święta, takie tradycje” – połączenie symboli Bożego Narodzenia.
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów dotyczących Świąt.
 • „Bombka” – łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  „Kto ma taki kolor? – zabawa orientacyjno – porządkowa, doskonalenie nazw kolorów.
 • „Bombki – bombeczki” – doskonalenie umiejętności liczenia, klasyfikowania.
 • „Świąteczna gra” – odczytywanie liczb, kropek na kostce.

Zajęcia muzyczne:

 • „Choinka i zajączki” – zabawa rytmiczna.
 • „Kolorowe Święta” – nauka piosenki.
 • „Reniferowe zaprzęgi” – zabawa ruchowa przy muzyce.
 • Swobodne tańce do muzyki klasycznej.
 • Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Ciepło – zimno”, „Boogie Woogie”, „Dżungla”, „Sztafeta z gałązką”.
 • „Hop w zimowy puch” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
 • „Spacer do parku” – ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Wszyscy się witamy”, „Jeżyk”, „Ojciec Wirgiliusz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Szewczyk”, „But do buta”, „Jak się ubrać?”.

 

Tydzień czwarty – Boże Narodzenie

 • „Co robi Mikołaj?” – scenki pantomimiczne.
 • „Świąteczne tradycje” – swobodne wypowiedzi dzieci – poznanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
 • „Worek z prezentami” – zagadki dotykowe.
 • „Mikołaje są na świecie” – rozmowa w oparciu o wiersz – zachęcanie do pomagania innym.
 • „Świąteczne tradycje” – rozmowa kierowana przy obrazkach, przybliżenie tradycji związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem, wzbudzenie potrzeby celebrowania przyjętych zwyczajów w gronie najbliższych.
 • „Nakrywamy do świątecznego stołu” – nauka prawidłowego i estetycznego nakrywania do świątecznego stołu.

Prace plastyczne:

 • „Choinka” – malowanie farbami oraz przyklejanie gotowych elementów.
 • „Mikołaj” - dorysowywanie elementów twarzy.
 • „Bombka” – wyklejanie bibułą.

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii
 • rysowanie po śladzie
 • rysowanie szlaczków

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Mikołaj na dachu” -  wdrożenie do prawidłowego stosowania określeń: wysoko i nisko.
 • „Choinki-choineczki” - doskonalenie umiejętności liczenia, klasyfikowania.

Zajęcia muzyczne:

 • Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-inicjacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Renifery”– zabawa ruchowa z elementem marszu.
 • „Taniec z Mikołajem” – zabawa ruchowa
 • „Bitwa na śnieżki” – zabawa z elementem rzutu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Jeżyk”, „Koło graniaste”, „Ojciec Wirgiliusz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Gdzie siedzi Mikołaj”, „Czyja to bombka?”, „Gdzie wyrosła choinka?”.

 

 

 

LISTOPAD

Tydzień pierwszy – Mały człowiek czy też duży, dobrze gdy pomocą służy.

 • „Gdzie jest miś?” – szukanie misia i określanie jego położenia w przestrzeni za pomocą określeń: na, pod, obok, między, nad, w, itp.
 • „Co może mały człowiek?” – stworzenie listy czynności, które dzieci potrafią wykonać samodzielnie lub z niewielką pomocą dorosłego.
 • „Mogę, więc pomogę” – zabawa pantomimiczna.
 • „Mały, mniejszy, najmniejszy” – ćwiczenia językowe.
 • „Jeden dzień z życia przedszkola” – tworzenie historyjki obrazkowej.
 • „Mój przyjaciel" – rozmowa o przyjaźni.

Prace plastyczne:

 • „Niedokończony rysunek” – rysowanie na dużych arkuszach papieru.
 • „Kolorowe koperty” – papieroplastyka, składanie kopert według wskazówek nauczyciela.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Przyjaciel” – rysowanie po śladzie.
 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Mały – duży” – porównywanie wysokości dzieci metodą „na oko” i za pomocą miarki.
 • „Rysowanie postaci człowieka” – zorganizowanie doświadczeń pomagających
  w kształtowaniu schematu własnego ciała według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.

Zajęcia muzyczne:

 • „Taniec z przytulanką” – improwizacja ruchowa.
 • „O kochaniu misia” – nauka piosenki.
 • „Jawor, jawor” – zabawa ruchowa przy piosence, ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 • „Znajdź swoją grzechotkę” – zabawa rytmiczna.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy ruchowe: “Jeżyk”, “Tresowane koty”, “Stary niedźwiedź”, „Zbieramy dary jesieni”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf, obręczy, woreczków.
 • „Koniki” – zabawa bieżna.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Witam Was”, „Masażyki”, „Wędrujące kasztany”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Kolory”, „Czyj to głos”, „Chodzi jesień”.

 

Tydzień drugi - Hula, psoci, hałasuje, to jesienny wiatr figluje!

 • „Wietrznie” – zabawa ortofoniczna.
 • „Latawiec” – wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego.
 • „Wiatraki” – słuchanie wiersza-instrukcji K. Artyniewicz.
 • „Zabawy balonem” – ćwiczenie oddechowe.
 • „Co się stanie?” – zabawa badawcza.
 • „Jak wygląda wiatr?” – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa na temat utworu, wyszukiwanie odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule; nazywanie pojazdów i przedmiotów wprawianych w ruch przez wiatr.

Prace plastyczne:

 • „Mali konstruktorzy” – ozdabianie sylwety latawca.
 • „Obłoczki” – stemplowanie.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Latawce” – rysowanie jesiennych liści po śladzie
 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  „Gdzie ukrył się wiatr?” – zabawa ruchowa doskonaląca orientację przestrzenną według scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • Przeliczanie sylwet latawców w zakresie do 10.

Zajęcia muzyczne:

 • „Na balonie gram” – zabawa rytmiczna.
 • „Taniec chmurek” – zabawa muzyczno-ruchowa.
 • Utrwalenie piosenki pt.: „O kochaniu misia”.
 • „Latawce” – zabawa muzyczno-ruchowa.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy ruchowe: „Jeże idą spać”,  „Zbieramy dary jesieni”, „Balonik”, „Chmurki”.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Pajęczyna”, „Kamyczek”, „Kotek Mruczek”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Na niebie”, “Jesienny wiaterek”.

 

Tydzień trzeci - Parasole czas wyciągnąć, Jesień w pełni, deszcz nadciąga!

 • „Garderoba przedszkolaka” – przegląd ciepłej odzieży dziecięcej, ustalenie jej przydatności w zależności od pogody.
 • „Zmienia się pogoda – zmieniamy ubranie” – oglądanie ilustracji i rozmowa na temat dostosowywania stroju do pogody.
 • „Muzyka deszczu” – wsłuchanie się w odgłosy deszczu.
 • „Sześć parasoli” – masażyk według M. Bogdanowicz, poszerzenie doznań dzieci o zmysł dotyku, komunikowanie się pozawerbalne przez dotyk.
 • „Przelewanie” – obserwowanie kształtów, jakie przybiera określona ilość wody w naczyniach o zróżnicowanych kształtach.
 • „Kałużyści" – wysłuchanie wiersza D. Wawiłow, rozmowa o tym, dlaczego dzieci lubią zabawy w kałuży.

Prace plastyczne:

 • „Kałuże” – zbiorowa praca plastyczna.
 • „Kolorowe parasole” – kolorowanie według kodu i dorysowywanie elementów.
 • „Mokre na mokrym” – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • rysowanie po śladzie
 • „Parasolka” – łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  „Kolorowe parasole” – zabawy z liczeniem.
 • klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia.
 • utrwalanie liczebników porządkowych.

Zajęcia muzyczne:

 • „Parasol dla kota” – nauka piosenki.
 • „Parasol dla kota” – ilustrowanie ruchem treści piosenki.
 • „Deszczowa orkiestra” – naśladowanie odgłosów deszczu przy pomocy dostępnych instrumentów.
 • „Pomysłowa orkiestra” – wydobywanie dźwięków z dostępnych materiałów i naśladowanie odgłosów deszczu.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Słońce świeci, deszczyk pada”, „ Kto pierwszy się ubierze”, „Przeskocz kałużę”.
 • „Omiń kałuże” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.
 • „Spacer do parku” – ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu.
 • „Kolorowy parasol” – zabawa  z chustą animacyjną

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Wszyscy się witamy”, „Taniec parasolek”, „Kamyczek”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Szewczyk”, „But do buta”, „Jak się ubrać?”.

 

Tydzień czwarty - Wszyscy razem się bawimy, wszystkie strachy przegonimy!

 • „Wyliczanki-odliczanki” – nauka popularnych wyliczanek, zachęcenie do korzystania z nich w sytuacjach wyboru; rytmiczna recytacja.
 • „Zgadnij, co robię” – kalambury.
 • „Kacper – przyjazny duch” – rozmowa o duchach będących bohaterami książek i filmów dla dzieci.
 • „Strasznie śmieszne” – zabawa pantomimiczna.
 • „Kim jest duszek?” – zabawa słuchowa.
 • „Moja Polska” – wysłuchanie wiersza W. Widłaka i rozmowa przy mapie Polski.
 • „Nasz hymn” – zapoznanie z hymnem Polski oraz godłem i flagą.

Prace plastyczne:

 • „Flaga” – wykonanie flagi Polski z papieru kolorowego.
 • „Co lubię robić w przedszkolu?” – wykonanie rysunku kredkami.
 • „Kiedy robi się ciemno” – rysowanie biała kredką na czarnym papierze.

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie kresek pionowych, poziomych i ukośnych
 • Rysowanie po śladzie
 • Łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Wszyscy się lubimy” – klasyfikowanie
 • „Która ręka jest lewa?” – zabawa dydaktyczna wg scenariusza E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej.
 • „My się ducha nie boimy” –przeliczanie.

Zajęcia muzyczne:

 • „Julijanka” – zabawa ruchowa w kole ze śpiewem.
 • „Dźwięki” – rozmowa na temat różnych dźwięków: miłych dla ucha, niemiłych, budzących niepokój i strach.
 • „Duchy łakomczuchy” – nauka piosenki.
 • „Z której strony?” – zabawa dydaktyczna z instrumentami; rozpoznawanie i określanie kierunków

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Psotne duchy”, „Kiwający się statek”, „Nocne marki”.
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf, obręczy, woreczków

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Wszyscy się witamy”, „Iskierka”. ”Orkiestra”
 • Zabawy dydaktyczne: “Paluszki nie do jedzenia”, „Para do pary”.

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

Tydzień pierwszy – Witaminy, hop do brzuszka i marchewka i pietruszka.

 • „Co to za warzywo?” – ekspozycja warzyw w kąciku przyrody
 • „Moje grządki” – zabawa i ćwiczenia logopedyczne usprawniające język, wargi  i podniebienie miękkie
 • „Od pomidora do miseczki zupy” – wysłuchanie opowiadania
 • „Zagadki o warzywach” – rozwiązywanie zagadek tekstowych
 • „Ulubione danie” – rozmowa o ulubionych potrawach
 • „Smok niejadek” – wysłuchanie opowiadania

Prace plastyczne:

 • „Warzywa” – malowanie farbami sylwet warzyw
 • „Owocowa sałatka” – wyklejanie wydzieranką z papieru sylwet owoców

Ćwiczenia graficzne:

 • „Sałatka jarzynowa” – łączenie warzyw po kropkach / po śladach
 • „Stragan” – dopasowywanie warzyw do ich cieni

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kolorowe sałatki” – klasyfikowanie warzyw wg koloru i wielkości
 • „Warzywniak” – przeliczanie warzyw
 • „Zbieramy warzywa” – układanie rytmów

Zajęcia muzyczne:

 • „Mikser” – zabawa rytmiczna z wykorzystaniem chusty animacyjnej
 • Zabawy taneczne do muzyki
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Zupa jarzynowa” – zabawa orientacyjno – porządkowa
 • Zabawy ruchowe: “Jeżyk”, “Drzewa w lesie”, “Jeże idą spać”, “Pozbieraj liście”, “Zbieramy dary jesieni”
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf, obręczy, woreczków
 • „Zanieś podwieczorek” – zabawa ruchowa doskonaląca równowagę

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Wszyscy się witamy”, “Ludzie do ludzi”, “Wędrująca szyszka”
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Co ukryło się w pudełku”, “Chodzi jesień”

 

Tydzień drugi – Liście malowane, pod drzewami rozsypane

 • „Jesienny wiatr” – zabawa z dmuchaniem na różnej wielkości liście; ćwiczenia oddechowe i ortofoniczne
 • „Jesienne kolekcje” – oglądanie materiału przyrodniczego
 • „Lato i jesień” – rozmowa na temat zmian zachodzących jesienią i oglądanie ilustracji
 • „Jesień” – masażyk w opracowaniu M. Bogdanowicz
 • „Wiatr w pajęczynie” – ćwiczenia oddechowe przy muzyce – dmuchanie na kawałki wełny
 • „Płynie sobie niteczka” – wysłuchanie wiersza L.Krzemienieckiej
 • „Jesienny świat” – dzielenie się wnioskami z obserwacji zmian zachodzących w naturze

Prace plastyczne:

 • „Leśne ludziki” – wykorzystanie materiału przyrodniczego
 • „Jarzębina” – praca z wykorzystaniem pomarańczowej bibuły
 • „Jesienny liść” – malowanie sylwet liści farbami
 • „Jesienne drzewo” – wyklejanie liści kolorową wydzieranką

Ćwiczenia graficzne:

 • „Liść” – rysowanie jesiennych liści po śladzie
 • „Liść”- tworzenie obrazka poprzez łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Jesienne kolekcje” – segregowanie materiału przyrodniczego; klasyfikowanie
 • „Liczymy kasztany” – przeliczanie kasztanów; dodawanie i odejmowanie
 • „Obserwacja pogody” – ubieranki zgadywanki – klasyfikowanie i segregowanie jesiennej garderoby
 • „Jesienne liście” - przeliczanie, segregowanie, klasyfikowanie

Zajęcia muzyczne:

 • „Tańczące listki” – swobodna interpretacja ruchowa utworu muzycznego
 • „Spacer po parku” – opowieść ruchowa do muzyki
 • „Nauka piosenki” – ”Jesień malowała”
 • „Kasztanowa orkiestra” – zabawa muzyczna
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy ruchowe: “Jeżyk”, “Drzewa w lesie”, “Jeże idą spać”, “Pozbieraj liście”, “Zbieramy dary jesieni”, ”Korale jarzębiny”
 • „Jesienny spacer” – ćwiczenia gimnastyczne doskonalące sprawność ruchową
 • „Pająk i muchy” – zabawa orietacyjno – porządkowa

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Wszyscy się witamy”, “Ludzie do ludzi”, „Iskierka”, ”Pajęczyna”,
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Co ukryło się w pudełku”, “Chodzi jesień”

 

Tydzień trzeci – Las szumi jesiennie, już robi się sennie...

 • „Mieszkańcy lasów” – oglądanie albumów przyrodniczych; rozmowa na temat zaobserwowanych zjawisk
 • „Jesień” – wysłuchanie wiersza B. Formy, omówienie jego treści i nastroju
 • „W lesie” – ćwiczenie percepcji wzrokowej: rozpoznawanie i odszukiwanie na ilustracji zwierząt mieszkających w lesie
 • „Drzewa” – ćwiczenia grafomotoryczne
 • „Wrzos” – prezentacja gałązek wrzosu, omówienie ich wyglądu
 • „Znam to zwierzę” – nazywanie znanych gatunków i wskazywanie ich na ilustracjach

Prace plastyczne:

 • „Las” – utworzenie wspólnej pracy, wykorzystując różne techniki plastyczne
 • „Jesienny pejzaż” – malowanie farbami
 • „Grzyb” – wyklejanie sylwety grzyba plasteliną
 • „Jesienny obrazek” – tworzenie pracy z wykorzystaniem zasobów przyrody

Ćwiczenia graficzne:

 • „Drzewa” – ćwiczenie sprawności dłoni
 • „Odlatujemy” – rysowanie sylwet ptaków po śladzie
 • „Grzyby” – rysowanie grzybów po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „W lesie” – rozpoznawanie i dopasowywanie zwierząt mieszkających w lesie
 • „Leśne skarby” – klasyfikacja i segregacja skarbów przyrodniczych
 • „Spiżarnia wiewiórki” – zabawy z liczeniem

Zajęcia muzyczne:

 • „Jesienna kołysanka” – nauka piosenki
 • „Ptaki” – opowieść ruchowa przy muzyce
 • Echo – zabawa rytmiczna
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Jeż”, „Wróbelki”, „Wróbelki i kot”
 • „Spacer do parku” – ćwiczenia na świeżym powietrzu
 • „Niedźwiadki idą spać” – zabawa naśladowcza

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Wszyscy się witamy”, “Ludzie do ludzi”,
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Szewczyk”, „Król ciszy”

 

Tydzień czwarty– Gawry, nory i dziuple

 • „Zwierzęce domki” – wspólne oglądanie ilustracji jak mieszkają poszczególne zwierzęta
 • „Co to za zwierzę?” – zagadki obrazkowe
 • „Mysia norka” – wysłuchanie opowiadania; rozmowa nt. przebiegu wydarzeń i bohaterów
 • „Zgadnij o kim mówię?” – zagadki słowne
 • „Rodzina niedźwiedzia” – układanie obrazka z pociętych elementów
 • „Wdech i wydech” – ćwiczenia oddechowe.

Prace plastyczne:

 • „Domki zwierząt” – kolorowanie przygotowanych wzorów kredkami
 • „Domek jeża” – wyklejanie wydzieranką
 • „Niedźwiedzia chmurka” – malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie kresek pionowych, poziomych i ukośnych
 • Rysowanie domków zwierząt po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kto gdzie mieszka?” – klasyfikowanie
 • „Niedźwiedź na spacerze” – ćwiczenie orientacji przestrzennej
 • „Policz moje palce!” – zabawa matematyczna
 • „Czyje to ślady?” – zabawa matematyczna – przeliczanie, segregowanie

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodny improwizacja ruchowa do muzyki.
 • „Odgłosy przyrody” – naśladowanie odgłosów przyrody
 • Zabawy muzyczno-ruchowe

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Ciepło – zimno”, „Jeż”, „Ubieranie zwierząt”
 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem szarf, obręczy, woreczków

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Wszyscy się witamy”, “Ludzie do ludzi”, “Iskierka”, ”Lustro”, ”Orkiestra”
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, “Szewczyk”, „Złota kula”

 

 

WRZESIEŃ

I  tydzień – Przyjaciół poznać czas, przedszkole wita nas

 • „Mam na imię...” – przypomnienie imion dzieci, poznanie nowych kolegów
   i koleżanek
 •  „Tymek, Tomek i pierwszy dzień w przedszkolu” – uważne wysłuchanie opowiadania; rozmowa o bohaterach utworu oraz własnych doświadczeniach dzieci związanych z pierwszym kontaktem z przedszkolem
 •  „Nasze przedszkole” – opisywanie ilustracji sali przedszkolnej i odnajdywanie różnic między nimi
 • „O przedszkolnym rysowaniu” – ustalenie reguł obowiązujących podczas zajęć

Prace plastyczne:

 • „Rysunek dla kolegi” – wykonanie rysunku kredkami
 • „Przedszkolaki” – ozdobienie sylwet dzieci

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii.
 • rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Duży – mały” – zabawa matematyczna  – utrwalenie pojęcia wielkości: duży, mały.
 • „Koledzy i koleżanki” – tworzenie zbiorów

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • „Mało nas” – zabawa muzyczno-ruchowa w kole ze śpiewem, z wymienianiem imion

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 •  „Pajacyki" – zabawa ruchowa z podskokami
 • „Poznajmy się lepiej” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem szarf

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Podaj piłkę”, „Figury”, „Kotek mruczek”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Kim jestem?”, „Kto to taki”, „Jak mam na imię?”

 

II tydzień – W moim domu nie nudzi się nikomu

 • „Kolorowe kredki” – nazywanie kolorów podstawowych, przeliczanie kredek i ich klasyfikowanie według ustalonych cech: koloru, rodzaju itp.
 • „Znajdź czerwone!” – szukanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów we wskazanym kolorze, rozróżnianie kolorów
 • „Książki w biblioteczce” – uważne oglądanie książek z przedszkolnej biblioteczki, omówienie ich wyglądu, dostrzeżenie ilustracji i tekstu
 • „Moje książki” – wysłuchanie wiersza I. Salach, ustalenie zasad dbania o książki
 • „Co robię w domu?” – zabawa pantomimiczna, odgadywanie nazw czynności domowych po charakterystycznych gestach

Prace plastyczne:

 • „Mieszanie kolorów” – malowanie farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, doświadczenie plastyczne z użyciem farb, otrzymywanie barw pochodnych, nazywanie ich

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii
 • rysowanie po śladzie
 • łączenie kropek

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kupujemy książeczki dla misiów” – zabawa matematyczna; liczenie i ustalenie równoliczności poprzez wymianę jeden do jednego

Zajęcia muzyczne:

 •  „Kolorowe rytmy” – zabawa rytmiczna
 • „Uwaga – hasło!” – zabawa muzyczno-ruchowa przy muzyce do marszu i biegu
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 •  „W górę, w dół” – zabawa ruchowa
 •  „Pociąg” – zabawa ruchowa
 • „Warzywa do garnka” – zabawa ruchowa z rzucaniem do celu

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kółko graniaste”, „Kotek Mruczek”, „Szewczyk”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Owoce i warzywa”, „Rodzina”.

 

III tydzień – Stop! Uwaga! Niebezpiecznie! Zasad naucz się koniecznie!

 • „Wybieramy się w podróż” – rozmowa w oparciu o ilustracje.
 • „Pojazdy” – zabawa naśladowcza.
 • „Kto to jest?” – rozpoznawanie funkcjonariuszy mundurowych
 • „Znaki na drodze” – wysłuchanie zagadek W. Widłaka o ruchu drogowym,
 • „Światła sygnalizatora” – przedstawienie wiersza D. Gellnerowej z wykorzystaniem krążków w kolorze żółtym, czerwonym i zielonym
 • „Bezpieczna ulica” – omówienie zasad ruchu drogowego; praca z kartą pracy

Prace plastyczne:

 • „Znaki drogowe”- kolorowanie sylwet znaków drogowych według podanego wzoru
 • „Światła drogowe” – przyklejanie gotowych elementów

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii
 • łączenie kropek
 • rysowanie po śladzie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  „Kto znajdzie?” – wyodrębnianie koła z elementów mozaiki geometrycznej
 • „Ułóż koło” – wybieranie różnych części koła i tworzenie pełnego koła

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.
 • „Dzieci i światła” – nauka piosenki
 • „Autobusy” – zabawa muzyczna

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne wg propozycji dzieci.
 •  „Berek” – zabawa ruchowa.
 • „Baloniki” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z balonami
 • „Przejdź po wąskiej ścieżce” – zabawa równoważna.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Krasnoludek”, „Figury”, „Szewczyk”.
 • Zabawy dydaktyczne: „O jakim pojeździe mówię?”, „Uwaga-stop”.

 

IV – Każdy czyścioch Ci to powie, mycie to jest samo zdrowie

 •  „W łazience” – rozmowa na temat akcesoriów wykorzystywanych do zabiegów higienicznych, wskazanie tych znajdujących się w domu i w przedszkolu, poszerzenie wiedzy o tym, co jest potrzebne do mycia
 • „Mania, Gryzia i pazurki” – wysłuchanie opowiadania; przekonanie dzieci o konieczności zabiegów higienicznych rozmowa na temat podstawowych czynności higienicznych w odwołaniu się do wiedzy dzieci
 • „Czyste ręce” – przypomnienie instrukcji mycia rąk, uświadomienie konieczności oszczędzania wody, obserwacja brudnych i czystych rąk, porównywanie, wyciąganie wniosków
 • „Chusteczka” – zabawa połączona z ćwiczeniami oddechowymi, dmuchanie na chusteczkę ustami, dmuchanie w chusteczkę nosem, uczenie misia poprawnego korzystania z chusteczki
 • „Ząbek” – wysłuchanie wiersza E. Wesolińskiej; rozmowa na temat problemu bohatera utworu, pracy lekarza stomatologa, odniesienie się do doświadczeń dzieci, czynności profilaktyczne

Prace plastyczne:

 • „Moja chusteczka” – malowanie farbami na kwadratowym kartonie, ozdabianie go wzorami według własnego pomysłu

Ćwiczenia graficzne:

 • kolorowanie danego obszaru z uwzględnieniem nieprzekraczania linii
 • łączenie kropek
 • stemplowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Kto znajdzie?” – wyszukiwanie kształtu kwadratu spośród figur geometrycznych
 • „Kolorowe chusteczki” – przeliczanie bawełnianych chusteczek w zakresie do 10.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy muzyczno-rytmiczne
 • Ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne.
 • „Dzieci i światła” – utrwalenie piosenki.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Marsz dzieci” – zabawa ruchowa.
 • „W koło jest wesoło” – zabawa ruchowa.
 • „Pranie w przedszkolu” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem kocyków

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Biedroneczki”, „Krasnoludek”, „Wlazł kotek na płotek”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Myjemy zęby”, „Wieczorna kąpiel”