Grupa III

CZERWIEC

I  tydzień – Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 •  „Koniki” – zabawa logopedyczna przy wierszu „Koniki” A. Kamieńskiej; gimnastyka narządów mowy.
 • „Mieszkańcy świata” – oglądanie zdjęć dzieci i dorosłych z różnych stron świata.
 • „Kto dowodzi?” – zabawa dramowa.
 • „Człowiek” – wysłuchanie wiersza M. Mazan i nauka sprawnego rozpoznawania i nazywania części ciała ludzkiego.
 • „Zmysły” – rozmowa o zmysłach słuchu, wzroku i smaku.
 • „Moja dłoń” – wysłuchanie wiersza z pokazywaniem poszczególnych palców, nazywanie ich, zginanie, zapamiętanie ich nazw.
 • „Co to jest przyjaźń?” – rozmowa na temat pozytywnych uczuć i emocji.
 • „Co najbardziej lubią dzieci?” – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej, wypowiadanie się na temat osobistych preferencji w różnych dziedzinach życia, np. dotyczących jedzenia.

Prace plastyczne:

 • Kolorowanie kredkami ołówkowymi przygotowanych wzorów wg kodu.
 • „Dzieci świata” – łączenie w pary.
 • „Kolorowanie mapy świata” – rysowanie kredkami.
 • „Pajace” – wyklejanie z części pajaca.
 • „Portret przyjaciela” – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Rybki” – łączenie kropek.
 • „Dzieci świata” – rysowanie po śladzie.
 • „Mandela” – ćwiczenia grafomotoryczne.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Utrwalenie klasyfikowania przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia.
 • Utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie dziecka .
 • Utrwalenie kierunków (prawy/lewy).
 • Zagadki słuchowe, obrazkowe i słowne.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. taniec dzieci świata.
 • „Muzyka z różnych stron świata” – zagadki słuchowe.
 • „Podajmy sobie ręce” - nauka piosenki.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: ławeczki, szarf, obręczy lub woreczków (np. zabawy w deszczu).
 • Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy na powietrzu.
 • „Samolotem dookoła świata”, „Słucham i reaguję”, „Podajmy sobie ręce” -  zabawy ruchowe.
 • Zabawa z chustą animacyjną.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Masażyki”, „Studnia”, „Malarz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Jaka to pora roku?”, „Jak grzyby po deszczu”.

 

II  tydzień – Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 • Odgłosy egzotycznych zwierząt” – zagadki słuchowe, odgadywanie głosów zwierząt.
 • „Przyroda dzika nieodkryta” – oglądanie ilustracji przedstawiających egzotyczne miejsca na ziemi oraz ich dzikich mieszkańców.
 • „Uszka w górę, słoniku” – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej o przygodach niesfornego słonika i rozmowa na ich temat.
 • „Słoniowe ucho słyszy…”- zabawa językowa.
 • „Czy znasz to zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek tekstowych o egzotycznych zwierzętach.
 • „Zwisające liany” – ćwiczenia oddechowe, dmuchanie na zawieszone nici, włóczki, sznurki różnej grubości.
 • „Zabawy ze sznurkiem” – manipulowanie sznurkiem, pociąganie, układanie w fantazyjne wzory na podłodze, podrzucanie.
 • „Węże” – poznanie różnych gatunków węży, ich środowiska życia, wskazywanie różnic w ich wyglądzie, kreślenie linii w kształcie litery „s” na dużych powierzchniach.

Prace plastyczne:

 • „Zwierzęta mieszkające w Zoo” - malowanie farbami.
 • „Zwierzozwierz” – rysowanie wymyślonych zwierząt.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Ślady węża” – rysowanie po śladzie.
 • „Pasy tygrysa”, „Słoń” – łączenie kropek.
 • „Jakie to zwierzę?” – dopasowywanie fragmentów skóry do zwierząt.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. zwierzęta domowe i egzotyczne, Mamusie i ich maleństwa).
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie), np. zwierzątka.
 • „Gdzie się podział tygrys?” – utrwalenie kierunków i położenia przedmiotów.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących zwierząt egzotycznych i domowych.
 • Podobieństwa i różnice, np. zwierzęta w zoo.

Zajęcia muzyczne:

 • „Podskocz, tupnij, klaśnij” – zabawa rytmiczna.
 • Swobodne tańce do muzyki.
 • Zabawy ruchowe przy muzyce.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem: szarf, obręczy, woreczków.
 • „Ryby w akwarium”, „Małpie figle” – zabawa ruchowa.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Pająk patrzy”, „Malarz”, „Złota kula”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kolory”, „Lew i zebra”, „Jak masz na imię?”.

 

III  tydzień – Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 •  „Mapa Polski” – zapoznanie z mapą Polski ze szczególnym uwzględnieniem gór i morza.
 • „Mapa” – oglądanie map drogowych.
 • „Bęcek i pies budują zamki z piasku” – historyjka obrazkowa, opowiadanie o przygodach na plaży.
 • „Letnie marzenia” – rozmowa kierowana na temat marzeń realnych i tych mało rzeczywistych.
 • „Skąd wyruszamy?” – łączenie z nazwami środków lokomocji odpowiednich nazw miejsc.
 • „Co to za pojazd?” – zabawa ortofoniczna, naśladowanie odgłosów różnych pojazdów.
 • „Góry czy może morze?” – oglądanie widokówek, folderów turystycznych z miejscowości polskich i zagranicznych, opisywanie, co przedstawiają.

Prace plastyczne:

 • „Wagoniki” – kolorowanie kredkami.
 • „Moje plany wakacyjne” – malowanie farbami.
 • „Marzenia” – rysowanie wg kodu.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Pociąg” – rysowanie po śladzie.
 • „Mapa” – rysowanie własnych map.
 • „Latarnia morska” – łączenie kropek.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie; przeliczanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów.
 • „W drodze na spacer”, „Mapa Polski” – poruszanie się po sali wg instrukcji, utrwalanie kierunków.

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce.
 • „Morskie opowieści” – opowieść ruchowa przy muzyce
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Pociąg”, „Wakacyjny wagonik”, „Pakujemy plecak” -  zabawy ruchowe.
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg propozycji dzieci.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Lulijanka”, „Pająk i muchy”, „Szewczyk”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Czym pojadę?”, „Na fali”.

 

IV  tydzień – Letnie zabawy

 • „Mój dobry humor” – zabawa pantomimiczna.
 •  „Moje wymarzone wakacje” – wypowiedzi dzieci o swoich wymarzonych wakacjach.
 •  „Wakacje” – wysłuchanie wiersza M. Strzałkowskiej.
 •  „Bezpieczne wakacje” – utrwalanie zasad bezpieczeństwa.
 • „Odpowiednie ubranie” – dobieranie właściwych części garderoby do warunków atmosferycznych.
 • „Krzyś i Marysia nad morzem” – wysłuchanie opowiadania.
 • „Morze czy góry?” – zagadki słowne.
 • „Kiedy będę duży” – swobodne wypowiedzi dzieci nt. swoich marzeń

Prace plastyczne:

 •  „Wakacje” – kolorowanie.
 • „Nad morzem” – praca plastyczna.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Parasol plażowy” – łączenie kropek.
 • „Strój kąpielowy” – ćwiczenia grafomotoryczne.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Segregowanie i klasyfikowanie; przeliczanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów.
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)
 • „Muszelki” – układanie rytmów.
 • „Kolorowe lato” – mozaika geometryczna.
 • Utrwalenie figur geometrycznych

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem np. ławeczki, szarf, obręczy, woreczków
 • „Omiń przeszkodę” – zabawa z elementem równowagi.
 • Zabawy ruchowe: „Berek”, „Lecimy samolotem”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Iskierka”, „Lulijanka”, „Szewczyk”.
 • Zabawy dydaktyczne: „W góry, nad morze”, „W pociągu”.

 

 

 

 

KWIECIEŃ

I  tydzień – Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki

 •  „Kura i kurczęta” – zabawa naśladowcza.
 • „Gotowane i surowe” – zabawa badawcza.
 • „Wydmuszki na start” – ćwiczenia oddechowe.
 • „Malowane jaja” – oglądanie różnorodnych świątecznych jajek, porównywanie technik zdobienia.
 • „Gdzie jest jajo?” – manipulowanie elementami mozaiki geometrycznej.
 • „Świąteczne menu” – zapoznanie dzieci z potrawami wielkanocnymi na podstawie zebranych potraw oraz ilustracji i zdjęć.
 • „Piekły dzieci mazurki” – przyporządkowywanie elementów do zbiorów według instrukcji.
 • „Świąteczne tradycje” – poznawanie tradycji związanych z Wielkanocą.
 • „Śmigus-dyngus” – wysłuchanie wiersza M. Terlikowskiej, poznanie tradycji związanej z drugim dniem świąt.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych, obrazkowych, słuchowych dotyczących Świąt Wielkanocnych.

Prace plastyczne:

 • „Pisanka” – malowanie farbami.
 • „Wielkanocne jajko” – wyklejanie wydzieranką pisanki.
 • „Wielkanocny Zajączek” – malowanie farbami.
 • „Świąteczne jajo” – zabawy z plasteliną.
 • „Wielkanocna kartka świąteczna” – wyklejanie z części.

 

Ćwiczenia graficzne:

 • „Pisanki” – łączenie kropek.
 • „Kurczaczek w skorupce” – rysowanie po śladzie.
 • „Znajdź taką samą pisankę” – łączenie w pary.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Segregowanie i klasyfikowanie” – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. pisanki).
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie).
 • „Prawy do lewego” – rozróżnianie stron – utrwalanie.
 • „Gdzie są pisanki?” – określanie kierunków w przestrzeni.
 • „Gdzie jest jajo?” – mozaika geometryczna.
 •  „Wielkanocne rytmy” – układanie rytów.

Zajęcia muzyczne:

 • „Co słychać?” – zabawy doskonalące analizator słuchowy.
 • „Wiosna” – swobodny taniec dzieci do muzyki.
 • „Pisanki” – nauka piosenki.
 • „Dyngus” – zabawa taneczna.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne, np. z wykorzystaniem: szarf, obręczy lub woreczków.
 • „Kurczęta i lisek” - zabawa ruchowa.
 • „Tunel” – zabawa ruchowa.
 • „Zanieś Mazurka” - doskonalenie równowagi.
 • „Świąteczne wyścigi” – wyścigi rzędów.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: “Masażyki”, “Kotek Mruczek”, „Figury”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Kurczaczki”, “Pory roku”, „Zgadnij co to za potrawa?”.

 

II  tydzień – Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło

 • „Co słychać na wiejskim podwórku?” – zagadki słuchowe, odgadywanie nazw zwierząt wydających charakterystyczne odgłosy.
 • „Czy to świnka czy kurczaczek?” – składanie obrazków z części.
 • „Co to za zwierzę?” – zabawa naśladowcza.
 • „Miasto – wieś” – rozmowa kierowana na temat różnic i podobieństw obydwu miejsc.
 • „Jedziemy na wieś” – opowiadanie wprowadzające do charakterystyki wsi, jej mieszkańców i zajęć związanych z gospodarstwem wiejskim.
 • „Pomocnicy rolników” – przegląd maszyn i narzędzi rolniczych.
 • „Ziarno” – oglądanie zgromadzonych ilustracji kłosów i ziaren zbóż,  poznawanie ich nazw.
 • „Od ziarenka do bochenka” – zapoznanie dzieci z procesem produkcyjnym chleba na podstawie historyjki obrazkowej.
 • „Podwórkowe rozmowy” – zabawa ortofoniczna, naśladowanie głosów zwierząt.

Prace plastyczne:

 • „Wiejskie podwórko” – kolorowanie kredkami przygotowanych wzorów.
 • „Wiejskie zwierzęta” – malowanie farbami.
 • „Zwierzęta z wiejskiej zagrody” – dorysowywanie reszty zwierzęcia.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Mieszkańcy wsi” – łączenie kropek.
 • „Podkowa na szczęście” – ćwiczenie grafomotoryczne.
 • „Śniadanie w zagrodzie” – łączenie w pary.
 • „Ptasie pióra” – rysowanie po śladzie.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Klasyfikowanie przedmiotów wg np. koloru i wielkości, przeznaczenia (Zwierzęta gospodarskie i ich dzieci, np. kura – kurczątko).
 • Utrwalanie liczenia w dostępnym zakresie dziecka (np. Zwierzęta gospodarskie i ich dzieci).
 • „Pary” – łączenie w pary (np. łączenie domków z ich mieszkańcami, mama – dziecko; klasyfikowanie wg wielkości, koloru, przeznaczenia).

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy ruchowo – taneczne do muzyki, np. „Stary Donald”.
 • „Smutno czy wesoło, szybko czy wolno, głośno czy cicho”  – utrwalanie rozpoznawania charakteru i tempa różnych utworów muzycznych.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem: szarf, obręczy, woreczków.
 • „Zające w ogrodzie” – zabawa ruchowa.
 • „Kury i kaczki” – zabawa ruchowa.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kamyczek”, „Szewczyk”, „Malarz”.
 • Zabawy dydaktyczne: “Noc i dzień”, „Wiejskie zwierzęta ”, „Kury i kaczki”.

 

III  tydzień – Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza

 •  „Domowa apteczka” – oglądanie zgromadzonych przedmiotów, rozpoznawanie przedmiotów związanych z chorowaniem i leczeniem: bandaży, termometrów, butelek po syropach itp., rozmowa kierowana.
 • „Do lekarza” – nauka piosenki, omówienie jej treści i budowy.
 • „Bęcek u dentysty” – historyjka obrazkowa.
 • „Zdrowy – zdrowszy – najzdrowszy” – zabawa słownikowa, tworzenie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
 • „Magiczny plaster do zadań specjalnych” – zabawa badawcza, poznawanie właściwości i zastosowania plastra opatrunkowego.
 • „Chory miś” – wysłuchanie wiersza S. Kossuth; rozmowa na temat chorób.
 • „Bandażujemy misia” – ćwiczenia usprawniające motorykę dłoni i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • „Zdrowie” – wysłuchanie wiersza I. Salach, wprowadzenie do rozmowy na temat witamin i produktów, w których są one zawarte.

Prace plastyczne:

 • „Mój lekarz” – rysowanie kredkami ołówkowymi.
 • „Wirusy i bakterie” – malowanie farbami.

Ćwiczenia graficzne:

 • „Owocowy zawrót głowy” – łączenie owoców po kropkach.
 • „Piramida zdrowia – co jest zdrowe” – zaznaczanie odpowiednich artykułów spożywczych.
 • „Magiczny plaster” – karta pracy: W czym pomaga plasterek?

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 •  Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów, np.: „Kolorowe witaminy” – przyporządkowanie warzyw i owoców do krążków w odpowiadającym im kolorów. 
 • „Nisko/wysoko i wąsko/szeroko” – utrwalanie rozróżniania wysokości i szerokości.
 • „Bystre oko: Gabinet lekarski” – wyszukiwanie różnić na obrazkach.
 • „W drodze do lekarza” – poruszanie się po sali wg instrukcji.
 • „U lekarza” – dzielenie wyrazów na sylaby – liczenie sylab

Zajęcia muzyczne:

 • Zabawy z chustą animacyjną przy muzyce
 • Zabawy z wykorzystaniem instrumentów
 • „Stary niedźwiedź”, „Marsz czyścioszków” – zabawa muzyczno – ruchowa
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawa ruchowa: „Omiń wirusa”, „Idziemy do zoo”, „Krasnoludek”.
 • „Niedźwiadki”, „Tunel” - zabawa z elementem czworakowania.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Wszyscy się witamy”, „Lulijanka”, „Ojciec Wigiliusz”.
 • Zabawy dydaktyczne: „U lekarza”, „Co to za owoc/warzywo?”, „Dbam o zdrowie”.

 

IV  tydzień – Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!

 • „Porządek czy bałagan?” – przyjrzenie się sali pod kątem potrzeby sprzątania; porządkowanie kącików tematycznych, książek na półkach, gier i układanek.
 • „Papierowe kule” – gniecenie gazet w kulki, rozwijanie i ponowne gniecenie.
 • „Tajemnicza paczka” – wnioskowanie o kształcie na podstawie dotyku.
 • „Kosz na śmieci” – wysłuchanie wiersza W. Broniewskiego, zachęcanie do korzystania z koszy na śmieci.
 • „Psia niespodzianka” – rozmowa z dziećmi na temat obowiązków właścicieli psów, zwrócenie uwagi na konieczność sprzątania po czworonogach.
 • „Gryzia, Bęcek i dużo śmieci” – wysłuchanie opowiadania, zwrócenie uwagi na problem śmiecenia w miejscach użyteczności publicznej.
 • „Obietnica” – wysłuchanie wiersza
 • I. Salach; rozmowa o niebezpieczeństwach zagrażających środowisku ze strony człowieka, oglądanie plansz, obrazków, fotografii miejsc zniszczonych ekologicznie, w wyniku pożarów itp.
 • „Krasnoludek w buzi” – zabawa logopedyczna; ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
 • „Brudna rzeczka” – porównywanie obrazków przedstawiających to samo miejsce zanieczyszczone i czyste.

Prace plastyczne:

 • „Wiosna już jest” – malowanie farbami.
 • „Śmieciozaur” – wykonanie stworka z gazet i siatek plastikowych.
 • Kolorowanie przygotowanych wzorów

Ćwiczenia graficzne:

 • „Co do jakiego kosza?” – łączenie elementów.
 • „Wiosenne znaki” – rysowanie po śladzie.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Części Ciała” – zabawy przypominające.
 • „Brudne – czyste” – znajdowanie podobieństw i różnic w obrazkach.
 • Segregowanie i klasyfikowanie – dostępnych przedmiotów i liczmanów (np. plastik, metal, szkło, papier)
 • „Liczymy” – przeliczanie (dodawanie i odejmowanie)

Zajęcia muzyczne:

 • Swobodne tańce do muzyki.
 • „Ekoludki” – taniec dzieci do instrukcji nauczyciela.
 • Zabawy z instrumentami.
 • „Dziwne dźwięki” – zabawy muzyczno – słuchowe.
 • „Butelkowe rytmy” – zabawy rytmiczne z wykorzystaniem butelek.
 • Zabawy muzyczno-rytmiczne.
 • Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne.

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Rzut do celu”- rzut papierową kulą do kosza na śmieci.
 • „Omiń przeszkodę na spacerze z psem” - zabawy z elementem równowagi.
 • Zabawy ruchowe: „Kto pierwszy”, „Taniec śmieciozaura”, „Wyścigi”.

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Iskierka”, „Podaj rękę”, „Wyliczanki”.
 • Zabawy dydaktyczne: „Wielkie sprzątanie”, „Segregacja śmieci”, „Do jakiego kosza?”.​​​​​​​
 
 
Dyrektor przedszkola przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (status informacji - aktualna) |