Grupa II

Plan pracy - grudzień 2021 roku

 

I tydzień – „Domowe zwierzęta”

 • Kot Kulka” – wprowadzenie litery „K, k” na podstawie wyrazu „kot”; wprowadzenie drukowanej i pisanej litery : „K, k”
 • Zabawy z literą „K, k”. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej.
 • Jakie to zwierzę” – rozwiązywanie zagadek słownych B. Koronkiewicz oraz swobodne wypowiedzi dzieci na temat życia zwierząt domowych.
 • „Życzenia do złotej rybki” – zabawa słownikowo-gramatyczna ;wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat
 • „Mój przyjaciel żółw” – rozmowa w oparciu o wiersz „Żółw” B. Koronkiewicz; zapoznanie z trybem życia żółwia; kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta hodowane w domu

Prace plastyczne:

 • „Kot” – origami płaskie z koła; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; doskonalenie sprawności manualnej.
 • „Ryby” – rysowanie pastelami; rozwijanie inwencji twórczej; doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Portret mojego zwierzątka” – zabawa graficzna

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Słuchaj – licz” – zabawa słuchowa
 • „Dodać – odjąć” – wprowadzenie znaków „+, –„; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania elementów
 • „Ile będzie, gdy dołożę, ile gdy odejmę”- rozwiązywanie zadań matematycznych tekstowych z wykorzystaniem liczmanów
 • „Zabawy z kasztanami” – ćwiczenia

Zajęcia muzyczne:

 • „Taniec kotków” – zabawa ze śpiewem

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Kotki białe, kotki czarne” – zabawa z elementem czworakowania
 • „Falujący taniec” – improwizacja ruchowa z bibułą
 • „Zabawy kotów” – ćwiczenia rytmiczno-melodyczne; kształcenie dyspozycji słuchowych
 • „Wróble i kot” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Chcę być…” – zabawa ruchowo – ortofoniczna

Zabawy integracyjne:

 • „Stary niedźwiedź mocno śpi”
 • „Jeżyk”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Ile słów ma zdanie”
 • „Szukaj różnic”
 • „O którym zwierzątku mówię?”

II tydzień – „Chcę być świętym Mikołajem”

 • „Raki” – wprowadzenie litery „R, r” na podstawie wyrazu „raki”; doskonalenie słuchu fonematycznego; określenie głoski r jako spółgłoski
 • Zabawy z literą „R, r”; ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
 • „Chcę być Świętym Mikołajem” – rozmowa na podstawie opowiadania „Lubię pomagać” B. Koronkiewicz; wdrażanie do uważnego słuchania

Prace plastyczne:

 • „Worek Świętego Mikołaja” – rysowanie mazakami; rozwijanie inwencji twórczej; zwracanie uwagi na prawidłowe  posługiwanie się kredkami
 • Mikołaj” – odbijanie dłoni; rozwijanie inwencji twórczej dziecka

Ćwiczenia graficzne:

 • Przedmioty na „r” – rysowanie, kończenie szlaczków
 • Ćwiczenia w pisaniu cyfry 6 po śladzie i samodzielnie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Imieniny Mikołaja” – wprowadzenie liczby i cyfry 6; rozwijanie myślenia matematycznego; zapoznanie z wyglądem cyfry 6; przeliczanie liczebnikami porządkowymi i głównymi
 • Zabawy z  cyfrą 6; doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Ćwiczenia matematyczne – określanie ilości obrazków na karcie pracy

Zajęcia muzyczne:

 • „Jeden, dwa, trzy z Mikołajem tańczysz ty” – ćwiczenia rytmiczne; rozwijanie poczucia rytmu
 • „Bawimy się wesoło” – zabawy przy piosence „Mikołaj”
 • Nauka piosenek: „ A Mikołaj pędzi”, „ Siedem reniferów”

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Ćwiczymy z Mikołajem” – zabawy
 • „Rób to co ja” – zabawa ruchowo-naśladowcza
 • „Mikołaj i jego renifer” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Podróż Mikołaja” – zabawa ruchowo-naśladowcza

Zabawy integracyjne:

 • „Ludzie do ludzi”
 • „Iskierka”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Co Mikołaj ma w worku?”
 • „Szukamy rymów”
 • Połącz litery, aby powstały z nich imiona”
 • „Co to?”
 • „Która pocztówka zniknęła?”

III tydzień: „Pada śnieg - święta tuż, tuż…”

 • „Lubię zimę” – opowiadanie twórcze; rozwijanie aktywności słownej; uwrażliwianie na piękno zimowego krajobrazu
 • „Jaki jest śnieg” – zabawa badawcza; poznanie właściwości śniegu; wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami
 • „Ubieramy choinkę” – ćwiczenia oddechowe
 • „Co by było, gdyby ciągle padał śnieg?” – ekspresja słowna
 • „Zagadki” – układanie zagadek słownych

Zabawy plastyczne:

 • „Zimowe obrazki” – układanie puzzli z wcześniej wyciętych części i ich kolorowanie
 • „Zimowy krajobraz” – rysowanie świecą
 • „Bałwanki” – zabawa plastyczna
 • „Lepimy bałwana” zabawa plastyczna z wykorzystaniem plasteliny
 • „Paluszkowe drzewo” – zabawa plastyczna
 • „Choinka” – wycinanie elementów z firanki; doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami; zwrócenie uwagi na tradycję strojenia-  ubierania choinki

Zabawy graficzne:

 • Zabawy z cyfrą 7; pisanie cyfry 7 po śladzie
 • „Śnieżynki”-ćwiczenia grafomotoryczne i matematyczne

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Siedem bałwanków” – wprowadzenie liczby i cyfry 7; wyrabianie umiejętności przełożenia tekstu literackiego na język matematyczny
 • „Policz i zaznacz” ćwiczenie matematyczne

Zabawy muzyczne:

 • „Jaki to dźwięk” – ćwiczenia słuchowe
 • „Aniołkowe granie” – wprowadzenie piosenki
 • „Prószy śnieżek” – zabawy słuchowo-taneczne; rozwijanie słuchu muzycznego; rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • Rytm” – ćwiczenia słuchowo-rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Celny rzut” – zabawa z celowaniem
 • „Wirujące śnieżynki”, „Po siedem” (zabawa orientacyjno-porządkowa)
 • „Papierowa bitwa” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Marsz – podskoki” – ćwiczenie słuchowo – ruchowe

Zabawy integracyjne:

 • „Zabawy na śniegu”(zabawa pantomimiczna)
 • „Masażyki”
 • „Wszyscy się witamy”
 • „Ludzie do ludzi”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Co było wczoraj”
 • „Leci śnieżek”
 • „Ile słów słyszysz”
 • „Posłuchaj i zapamiętaj”
 • „Skąd wzięła się choinka?”

IV tydzień: „Zbliżają się święta”

 • „Świąteczne tradycje” – rozmowa w oparciu o ilustracje, opowiadanie i własne doświadczenia; przypomnienie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia’ kształtowanie poczucia przynależności do rodziny
 • „Do Betlejem idziemy” – nauka inscenizacji D. Kossakowskiej; wdrażanie do kultywowania tradycji Bożonarodzeniowych
 • „Jak wyglądają przygotowania do świąt w Twoim domu”- dzielenie się wiedzą na podstawie własnych doświadczeń
 • „Świąteczna rymowanka” wierszyk do nauki
 • „Życzenia dla przyjaciół” – próby układania życzeń; doskonalenie umiejętności układania zdań
 • „Droga Mikołaja”- zabawa dydaktyczna; ćwiczenie utrwalania litery „M, m”

Zabawy plastyczne:

 • „Łańcuch na choinkę” – wycinanie i łączenie pasków papieru
 • „Zima lubi bałwanki” – zabawa plastyczna
 • „Pocztówka Bożonarodzeniowa” – wycinanie i przyklejanie elementów według własnego pomysłu

Zabawy graficzne:

 • „Ubieramy choinkę” – ćwiczenia graficzne
 • „Choinka”-rysowanie po śladzie i kolorowanie
 • „Rysowanie po śladach” – rysowanie po śladzie
 • „Droga Mikołaja” – ćwiczenia grafomotoryczne

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Czyje zdanie jest najdłuższe?” –zabawa matematyczna
 • „Mierzenie długości łańcucha – zabawa matematyczna
 • „Figury” – ćwiczenia klasyfikacyjne
 • „Liczba pojedyncza i mnoga” – ćwiczenia matematyczne
 • „Figury geometryczne”  – utrwalenie kształtu i nazw figur geometrycznych; określanie ich charakterystycznych cech

Zabawy muzyczne:

 • „Kolędy czas” – wspólne śpiewanie kolęd; rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej; doskonalenie umiejętności rozróżniania dźwięków wysokich i niskich
 • „Świąteczny czas” – słuchanie kolęd
 • „Wokół choinki” – zabawy muzyczne
 • „Anioły” – zabawa muzyczno-ruchowa

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Ubieramy choinkę” , „Figury”(zabawa ruchowa z elementem liczenia)
 • „Zaprzęg Mikołaja”, „Zaprzęgi reniferów” (zabawa bieżna)
 • „Wirujące śnieżynki” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Zabawy integracyjne:

 • „Wszyscy się witamy”
 • „Iskierka”
 • „Lustro”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Ile głosek?”
 • „Czarodziejski worek”
 • „Prezent dla Mikołaja”
 • „Literowe rytmy”
 • „Jaki prezent zniknął?”

Plan pracy - listopad 2021 roku

I  tydzień – Jesienna szaruga

 • „Czy to już jesień?” – oglądanie albumów, książek zawierających jesienne krajobrazy
 • „Kto lubi jesień?” – układanie historyjki obrazkowej; usystematyzowanie wiedzy związanej z aktualną porą roku; doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się
 • „Las jesienią” – zabawy dydaktyczne; zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w świecie roślin i zwierząt w różnych porach roku; rozwijanie zainteresowań jesienną przyrodą
 • „Z jakich drzew pochodzą owoce?” – łączenie drzew z ich owocami
 • „Spacer pani Ali” –”  zabawy z literami „A, a”; doskonalenie słuchu fonematycznego.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości podczas wyszukiwaniu litery „a”
 • „Sylaby” – dzielnie wyrazów na sylaby
 • Zabawy słowne: „Czyje zdanie najdłuższe?”, „Przeciwieństwa”
 • „Do czego potrzebny jest deszcz?” – rozmowa na podstawie opowiadania i własnych doświadczeń; uświadomienie znaczenia deszczu dla życia człowieka.
 • „Przepędzamy smutek” – zabawa do rymowanki D. Kossakowskiej
 • „Jesienne zdania” – rytmizacja tekstów
 • „Odgłosy parku” – ćwiczenia ortofoniczne.
 • „Przeganiamy deszczowe chmury” – ćwiczenia oddechowe

Prace plastyczne:

 • „Dywan z kolorowych liści” zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną. (frottage);  wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas cięcia nożyczkami.
 • „Jesienne malowanie” – rozwijanie inwencji twórczej dziecka
 • Jesienny pejzaż – płaskorzeźba z plasteliny; rozwijanie inwencji twórczej; doskonalenie sprawności manualnej
 • Deszczowy spacer- kolorowanie obrazka; zwracanie uwagi na poprawność wykonania

Ćwiczenia graficzne:

 • Zabawy graficzne z literą  „a” oraz rysowanie po śladzie
 • „Dokończ rysowanie i kolorowanie liści” karta pracy;  rysowanie po śladzie i kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • Zabawy: „Ile kasztanów spadło z drzewa?”, „Kolorowe rytmy”
 • Zabawa z kasztanami – ćwiczenia matematyczne; doskonalenie umiejętności przeliczania elementów.

Zajęcia muzyczne:

 • „Jesień maluje” – wprowadzenie piosenki; doskonalenie pamięci muzycznej
 • „Kręcimy się” – zabawy ilustracyjne; rozwijanie pamięci i wyobraźni muzycznej.
 • Doskonalenie ruchów zamierzonych poprzez naśladowanie

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Pajacyki” – zabawa ruchowa z elementem podskoku
 • Zabawy orientacyjno-porządkowe: „Wirujące listki”, „Pozbieraj liście”, „Drzewa”
 • „Rzuć do celu” – zabawa doskonaląca precyzję rzutów
 • „Zbieramy kasztany” – zabawa ruchowa z elementem skłonu.
 • „Idziemy parami na spacer” – doskonalenie umiejętności chodzenia w parach
 •  „Zabawy z misiem” – zabawa doskonaląca orientację w przestrzeni.

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawa integracyjna (pantomimiczna): „Co mówi moja mina?”
 • Zabawa dydaktyczna: „Las jesienią”

II  tydzień – Mały patriota

 • „Narodowe Święto Niepodległości” – opowiadanie nauczyciela; kształtowanie tożsamości narodowej; poznanie postaci historycznej Józefa Piłsudskiego; zapoznanie dzieci z ważną  dla kraju rocznicą.
 • „Polska – moja Ojczyzna” – rozmowa w oparciu o tekst; uczenie postawy szacunku wobec symboli narodowych; wzbogacanie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło; zapoznanie z „Legendą o Lechu, Czechu i Rusie”
 • „To jest Polska” – szukanie symboli narodowych na budynkach
 • „P jak Polska” – zabawa słowna; określanie słowa  z głoską „p” w nagłosie i układanie zdania z tym słowem
 • „Gdzie słychać głoskę” – ćwiczenia słuchowe
 • „Sylabowy wąż” – zabawa słowna
 • „Rodzina Adama” – zabawy z literą „D, d” na podstawie wyrazu „dom”; ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej; ćwiczenia spostrzegawczości

Prace plastyczne:

 • „Mieszkańcy mojego domu” – rysowanie kredkami pastelowymi; wyrabianie płynności i precyzji pracy rąk oraz swobody ruchów
 • Rysowanie przedmiotu na głoskę „D , d”
 • „Godło Polski” – kolorowanie kredkami ołówkowymi

Ćwiczenia graficzne:

 • „Szlaczki” rysowanie szlaczków po śladzie
 • „Co z tego powstanie?” – ćwiczenia graficzne
 • „Pokoloruj odpowiednie pola z literami” karta pracy; ćwiczenie spostrzegawczości

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Policz ile?” – doskonalenie percepcji słuchowej
 • „Kto ma więcej?”, „Wstążka” – zabawa matematyczna

Zajęcia muzyczne:

 • „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski; kształtowanie więzi z ojczyzną i świadomości narodowej
 • „W żołnierskim rytmie” – zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych; doskonalenie umiejętności reagowania na zmianę tempa w muzyce

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Kolorowe domy”  – zabawa ruchowo-logorytmiczna
 • „Baczność”, „Wycieczka” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Ulica” – zabawa muzyczno-ruchowa
 • „Słuchaj uważnie” – zabawa orientacyjno-porządkowa z elementami ćwiczeń słuchowych
 • „Słuchaj – powtarzaj” – ćwiczenia rytmiczno-słuchowe

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawa integracyjna: „Co słychać w domu?”
 • Zabawa dydaktyczna(słowna): „Pierwsza myśl”

III tydzień – W co się bawić, kiedy pada deszcz?

 • „Listopad” – nauka na pamięć wiersza D. Kossakowskiej; utrwalenie wiadomości na temat jesiennej pogody
 • „Stary parasol” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej; rozpoznawanie i nazywanie emocji; wdrażanie do formułowania poprawnych wypowiedzi
 • „Co słyszysz na początku?” – ćwiczenie słuchu fonematycznego.
 • „Szukaj różnic” ćwiczenie spostrzegawczości.
 • „Co to?” – rozwiązywanie zagadek słownych A. Olędzkiej.
 • „Wiadomości z gazety” – zabawa artykulacyjna
 • Litera „Y, y” zabawy z literą; zapoznanie z  literą  na podstawie wyrazu „domy”; przygotowanie do nauki czytania

Prace plastyczne:

 • Ćwiczenia motoryki małej ozdabianie wg własnego pomysłu płaszcza i kaloszy
 • „Szare domy”– wycinanie i łączenie elementów z szarych gazet; doskonalenie techniki wycinania określonych kształtów

Ćwiczenia graficzne:

 • „Co powstanie z cyfry 0?” – ćwiczenia graficzne
 • „Wesołe rysowanki” – ćwiczenia grafomotoryczne utrwalające cyfrę 0

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 •  „Zero” – zabawy z cyfrą „0”; zapoznanie z cyfrą i liczbą 0; doskonalenie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 5
 • „Listopadowe rytmy” – zabawa matematyczna

Zajęcia muzyczne:

 • „Deszcz” – wprowadzenie piosenki; zapoznanie ze słowami i melodią piosenki; doskonalenie umiejętności poruszania się zgodnie z rytmem melodii
 • „Jesienne nastroje” – zabawa przy muzyce
 • „Deszczowa muzyka” – instrumentacja wiersza; rozwijanie wyobraźni; doskonalenie poczucia rytmu

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wracamy do domu”, „Wróbelki i Filemon”, „Szukamy pary”, „Słoneczny dzień - deszczowy dzień” – zabawy orientacyjno-porządkowe
 • „Gazetowa bitwa” – zabawa zręcznościowa 
 • „Przynieś kropelkę” – zabawa bieżna

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Kraina radości, smutku, złości”
 • Zabawy dydaktyczne: „Idziemy do celu” - rysowanie  przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „y”, „Co schowano?”

IV  tydzień – Mój przyjaciel miś”

 • „Skąd wziął się pluszowy miś?” – rozmowa w oparciu o ilustracje  i opowiadanie nauczyciela; zapoznanie z historią powstania pluszowego misia
 • „Bajka o plastelinowej laleczce” – słuchanie opowiadania nauczyciela; uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka
 • „Misie przygotowują się do zimowego snu” – zabawa artykulacyjna
 • „Układamy rymy” – ćwiczenia słownikowe
 • „Mruczanki misia” – zabawa ortofoniczna
 • Zabawy z literą  „L, l”; zapoznanie z drukowaną i pisaną literą „L, l” na podstawie wyrazu „lalka”
 • „Samogłoska, czy spółgłoska?” – rozpoznawanie
 • „Znaczenie przeciwne” – ćwiczenia słownikowe

Prace plastyczne:

 • „Gawra niedźwiedzia brunatnego” – collage
 • „Mój miś” – zabawa plastyczna
 • „Miś” – lepienie z plasteliny

Ćwiczenia graficzne:

 • „Rysuj wg polecenia” – karta pracy; rysowanie  po śladzie
 • „Kolorowy Miś” – kończenie rysunku; kolorowanie i łączenie z cieniami
 • Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – rysowanie po śladzie i łączenie z cieniem.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Więcej, mniej, tyle samo” zabawy matematyczne, porównywanie liczebności na różnych zbiorach               

Zajęcia muzyczne:

 • „Taniec z misiem” – improwizacja ruchowa do muzyki tanecznej
 • „Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa ze śpiewem
 • „Odpoczywam” – słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • „Koncert dla misia” – śpiew indywidualny

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

 • „Pokonuję przeszkody” – zabawa z elementem równowagi
 • „Misiowa gimnastyka” – zabawy i ćwiczenia
 • „Niedźwiedź szuka drzewa” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Przysmak niedźwiedzia” – opowieść ruchowa; zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych
 • „Taniec w parach” – zabawa słuchowo-ruchowa

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawa integracyjna: „Dokończ zdanie”
 • Zabawa dydaktyczna: „Gdzie jest miś?”, „Jaka to litera?”
 • „Złotowłosa i trzy misie” – opowiadanie bajki; zwracanie uwagi na logiczność wypowiadania się

 

 

 

 

Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |