Grupa II

Plan pracy - maj 2022 rok

I tydzień „Polska- moja ojczyzna”

 • „Polska „ – nasza ojczyzna.  Wprowadzenie  litery „P, p”
 • „Polska” – doskonalenie słuchu fonematycznego
 • Rozsypanka literowa – zabawa słowna
 •  „Powiewa flaga” – ćwiczenia oddechowe
 •  „Nasza ojczyzna” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej  oraz jego omówienie
 • „Biało-czerwony” – quiz
 • Słuchanie  legendy „O Lechu, Czechu  i Rusie”
 • „Która to pocztówka?” –  zapoznanie Z wyglądem najważniejszych Polskich miast  i ich zabytków
 • „Wycieczka po Warszawie” – rozmowa w oparciu o ilustracje,   zapoznanie z legendą o  „Syrence Warszawskiej” – rozwijanie uczuć patriotycznych
 • „Mapa Polski” – prezentacja mapy i jej omówienie
 • „Dawne  stolice Polski” –  zapoznanie z historią  byłych stolic Polski, Gniezna  i Krakowa

Prace plastyczne:

 • „Piękna  nasza Polska cała” – rysowanie pastelami
 • „Muzyka  pędzlem malowana” – improwizacja  plastyczna do muzyki F. Chopina
 • „Herb mojego miasta” – kolorowanie kredkami
 • „ Flaga Polski” – wydzieranka,  utrwalanie wyglądu flagi Polski

Ćwiczenia graficzne:

 • „Wokół  Polski” – kreślenie po śladzie
 • „Wisłą po Polsce” – wodzenie po śladzie; zaznaczanie  na mapie Wisły według wzoru

Zabawy matematyczne Wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Robimy zakupy” – ćwiczenie umiejętności posługiwania się  pieniędzmi
 • doskonalenie  techniki rachunkowej
 • ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu

Zajęcia muzyczne:

 •  „Raz, dwa, trzy” – zabawa muzyczna rozwijająca poczucie rytmu
 •  „Jaką nazwę słyszysz ? „ – zabawa ruchowo-słuchowa

Ćwiczenia  gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 •  „Sprawny Polak” – ćwiczenia poranne
 •  „Figury” – zabawa ruchowo-naśladowcza
 •  chodzenie pod dyktando
 •  „Smok” – zabawa  orientacyjno-porządkowa

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Pokaż to co ja” – zabawa ruchowo-naśladowcza
 • zabawy dydaktyczne: „Sławni Polacy” – zapoznanie I  postaciami takimi jak: Jan Paweł II, Fryderyk Chopin,   Julian Tuwim; „Jaki  to kształt” – określanie  przez dotyk kształtów z  zasłoniętymi oczyma

II temat tygodnia „Muzyka wokół nas”

 •  „Rysunek Franka” –  wprowadzenie litery „F, f”;  ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania
 •  „Instrumenty muzyczne” – słuchanie opowiadania  D. Kossakowskiej  oraz jego omówienie; wzbogacanie wiedzy na temat  instrumentów muzycznych
 •  „Orkiestra” – zabawa logorytmiczna
 •  „Dźwięki natury” –  ćwiczenia artykulacyjne
 •  „Wiatr” – zabawa logorytmiczna
 • „Zapamiętaj instrument” – zabawa słowna
 •  Słuchanie wiersza B. Koronkiewicz " O chłopcu który chciał śpiewać jak ptak"

Prace plastyczne:

 •  „Grzechotka” – ozdabianie plastikowej butelki  według pomysłu dziecka
 •  „Wesoły rysunek” –  rysowanie kredkami
 •  „Motyle” – malowanie farbami
 •  „Cztery pory roku.  Wiosna” – malowanie do muzyki A. Vivaldiego

Ćwiczenia graficzne:

 • „Majowe słoneczko” –  rysowanie po śladzie
 • kreślenie  wzorów literopodobnych

Zabawy matematyczne wg.  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 •  „Rytmy” – zabawa matematyczna
 •  „Liczą sprawnie” – rozwiązywanie zadań z treścią
 •  „Ile osób jest w przedszkolu” – ćwiczenie w przeliczaniu
 • „Pszczoła i kwiaty” – porównywanie liczebności

Zajęcia muzyczne:

 • „Koncert przedszkolaków” – improwizacja muzyczne
 • „Muzyka poważna” –  osłuchanie z muzyką i jej o mówienie
 • „Wszystko gra”– improwizacja rytmiczno-melodyczna
 • „Deszczyk”– instrumentacja wiersza
 • „Muzyka wokół nas” – kształtowanie rytmiki i harmonii  ruchu

Ćwiczenia gimnastyczne,   ćwiczenia poranne  i zabawy ruchowe:

 • „Zabawy na łące” –  ćwiczenia poranne
 • „Ogrodowy berek” – zabawa na świeżym powietrzu
 • „Pszczoły do ula”  – zabawa orientacyjno-porządkowa
 •  „Rzucanie do celu” – ćwiczenia gimnastyczne:
 • „Sport to  zdrowie”  – gry i zabawy gimnastyczne

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Szukaj pary”
 • zabawy dydaktyczne: „Jakiego instrumentu brakuje ?”, „Co z tego powstanie?”

III  temat tygodnia „Zabawy w teatr”

 •  „Teatr” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz
 •  „Co słyszysz ma końcu słowa?” – zabawa słowna
 •  „Żabka Klementyna” D. Kossakowskiej – słuchanie bajki; zwrócenie uwagi na rolę przyjaźni w życiu człowieka
 •  „Nasza bajeczka” – układanie bajki
 •  „Co to?” –  układanie zagadek słownych
 •  „Co zapamiętałeś?” –  ćwiczenie pamięci wzrokowej
 •  „Pszczoła” – słuchanie i powtarzanie wiersza
 •  „Dawno, dawno temu” – opowiadanie twórcze
 • „Co robi aktor?” – swobodne wypowiedzi dzieci  w oparciu o własną wiedzę,  ilustrację i wiersz B. Koronkiewicz

Prace plastyczne:

 • „Przygotuję rekwizyty” – wycinanie elementów z papieru
 • „Kolorowy świat” –  malowanie farbami
 • „Order dla najlepszego aktora” – lepienie z plasteliny
 • ilustracja do bajki „Żabka Klementyna” – rysowanie kredkami
 • „Księżniczka z bajki” – malowanie flamastrami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Pszczoła” – rysowanie po śladzie
 • „Pasujące rzeczy” – łączenia oraz dopasowywanie części do obrazków

Zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Dni tygodnia” – liczenie  i  układanie rytmów

Zajęcia muzyczne:

 • „Potrafimy mówić rytmicznie” – zabawa przy muzyce
 • „ Umiemy śpiewać” – improwizacja wokalna
 •  „Zatańcz z księżniczką” –  zabawa ruchowo-muzyczna

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne  i zabawy ruchowe:

 •  „Razem jest wesoło” – ćwiczenia poranne
 •  „Poszukaj swojej grupy” – zabawa muzyczno-ruchowa
 •  „Jestem aktorem” – zabawa ruchowo- naśladowcza.
 •  „Pająk łapie muchy” – rozwijanie szybkości
 • „Kto szybciej?” – zabawa z elementem rywalizacji
 • „Marionetka” – zabawa uspokajające

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Wspólnie się bawimy” – tradycyjne zabawy dla dzieci; „Rób to co ja” – odzwierciedlenie ruchów; „Zabawy W teatr” – zabawa z elementem pantomimy
 • zabawy dydaktyczne: „Co robi aktor ?”, „Gdzie jest taki Kolor?”, „Stroje księżniczki”

IV  temat tygodnia „Moja rodzina”

 • „Lubię z mamą....”– zabawa słowna  oparta na doświadczeniach dzieci
 • „Moja mama” – słuchanie wiersza  D. Kossakowskiej,  rozmowa w oparciu o treść wiersza
 • „Co to za dźwięk?” – zagadki słuchowe
 • „Moja rodzina” – Ćwiczenia słownikowe
 • „Dokończ zdanie „– zabawa słowna
 • „Co narysowałem?” – masażyk
 • „Mama” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej

Prace plastyczne:

 • „Portret moich rodziców” – rysowanie  kredkami i flamastrami
 • „Ramka do zdjęć” – zabawa plastyczna
 • „Laurka dla mamy” – wycinanie z kolorowego papieru

Ćwiczenia graficzne:

 •  „Koła” – rysowanie kół i ósemek według wzoru

Zabawy matematyczne wy. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Czyje zdanie dłuższe” – doskonalenie  w przeliczaniu
 • „Orientacja na kartce papieru” – doskonalenie orientacji przestrzennej
 • „Ile brakuje?” – zabawa  doskonalące dodawanie, odejmowanie 
 • porównywanie wielkości zbiorów

Zajęcia muzyczne:

 • „Moja mama i mój tata” – wprowadzenie piosenki
 • „Zabawy z dźwiękiem” – doskonalenie percepcji słuchowej
 • „Powtórz dźwięk” – zabawa  muzyczno-ruchowa

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

 • „Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Spacer z rodzicami”, „Tworzymy  koła” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Kim jest moja mama?” – zabawa  z elementem dramy
 • „Chodzenie po linie” – ćwiczenie równowagi

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Rodzinne zawody” – wspólna zabawa dzieci, „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zabawy integracyjne na świeżym powietrzu
 • Zabawy dydaktyczne: „Co lubi robić moja mama ?”, „Czyja to mama ?”

 

Plan pracy - kwiecień 2022 roku

I tydzień – „ Na wiejskim podwórku”

 • Zabawa słowna – „Co słychać na początku?”
 • Wiersz „Kurczak” – omówienie treści wiersza
 • Zabawa słowna – „Układamy zagadki związane ze  zwierzętami na wiejskim podwórku”; rozwijanie inwencji twórczej dzieci

Prace plastyczne:

 • „Kurczak” – wycinanie kawałków z kolorowego papieru i wypełnianie nimi sylwetce kurczaka
 • „Zwierzęta i ich domki” – wyklejanie z figur geometrycznych
 • „Plastelinowe zwierzęta” – lepienie z plasteliny

Ćwiczenia graficzne:

 • „Co to za zwierzę” – łączenie kropek
 • „Kurka” – kreślenie po śladzie
 • Odwzorowywanie  wzorów literopodobnych w liniaturze

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Gdzie jest więcej – a gdzie mniej?”
 • Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu.
 • „Zapamiętaj kolejność” – utrwalanie liczebników porządkowych

Zajęcia muzyczne:

 • „Odgłosy zwierząt” – naśladowanie  odgłosów zwierząt
 • „Znów przyszła wiosna” – wg piosenki Marty Kluzy
 • „Muzykowanie” – zabawa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
 • „Koncert w wiejskiej zagrodzie” – samodzielnie tworzenie muzyki

Ćwiczenia  gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wesołe zwierzęta” – zabawa z elementem skoku
 • „Uwaga! Niebezpieczeństwo” – zabawa ruchowo-naśladowcza
 • „Koniki grzebią ziemią” – zabawa kierowana
 • „Na wiejskim podwórku” –  zabawa ruchowo-naśladowcza
 • Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem piłek
 • „Posągi zwierząt” – zabawa pobudzająco-hamująca

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Gdzie to położyć?”, „O kim mówię?”
 • zabawy dydaktyczne: „Ile sylab jest w nazwie?”, „Literowa kula”, „Zwierzęta i ich młode”, „ Co nam dają zwierzęta?”, „Czy to prawda?” – quiz

II tydzień – „Wielkanoc”

 • „Siejemy owies” – zakładanie hodowli w ogródku przedszkolnym
 • „Świąteczne życzenia” – zabawa słowna; układanie życzeń przez dzieci.
 • Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych  kultywowanych w domach dzieci

Prace plastyczne:

 • „Kolorowe jajka” – ozdabianie styropianowych jajek
 • „Pisanki” – kolorowanie z wykorzystaniem mazaków
 • „Baba wielkanocna” – zabawa z wykorzystaniem plasteliny

Ćwiczenia graficzne:

 • „Jajko niespodzianka” – wodzenie palcem a następnie ołówkiem po śladzie
 • „Zajączek” – zabawa z labiryntem
 • „Pisanki zająca” – łączenie liczb według liczby rosnącej z których powstanie obrazek

Zabawy matematyczne wg.  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Siedem pisanek” – przeliczanie
 • „Podziel” – porównywanie liczebności zbiorów
 • „Ile jajek zniosły kurki” – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu

Zajęcia muzyczne:

 • Improwizacja ruchowa do muzyki klasycznej  A. Vivaldiego " Cztery pory roku”
 • „Kto tak pięknie gra?” – rozpoznawanie instrumentów po dźwięku

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Kura  i kurczęta” – zabawy poranne
 • „Zieleni się trawa”, „Zielenią się drzewa” – zabawy poranne
 •  „Pieczemy ciasto”
 • „Wielkanocne zabawy królika”
 •  „Kto pierwszy” – zabawa z elementem rywalizacji
 • „Zbieramy jajka” – zabawa z elementem skłonu

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawa integracyjna:  „Czego brakuje?”
 • zabawa dydaktyczna: „Niedługo Wielkanoc”, „Wielkanocne tradycje”, „Koszyczek ze święconką”

III tydzień – „Dbamy o naszą planetę”

 • „Domino słuchowe” – zabawa słowna; ćwiczenie pamięci słuchowej
 • „Kot Łatek” – wprowadzenie litery „Ł, ł” na podstawie wyrazu łatek
 • „Układamy zdania” – zabawa słowna
 • „Nasza Ziemia” – słuchanie wiersza; omówienie jego treści z wykorzystaniem globusa
 • „Rymujące się wyrazy” – zabawa słowna, wyszukiwanie słów rymujących się
 • „Sylaby” –  dzielenie słów na sylaby

Prace plastyczne:

 • „Nasza Ziemia” – wyklejanie kolorowym papierem i bibułą konturu kuli ziemskiej
 • „Kolorowe nakrętki” – tworzenie z  kolorowych nakrętek postaci według pomysłu dzieci
 • „Drzewo” – kolorowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Kosmos” – kreślenie po konturach
 • „Co z tego  powstanie ?” – rysowanie według poleceń
 • „Zielone listki” – łączenie kropek i kolorowanie powstałych liści
 • Rysowanie litery „Ł” w powietrzu i po śladzie

Zabawy matematyczne wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Raz, dwa, trzy” – zabawa w przeliczanie
 • „Segregujemy śmieci” – liczenie oraz określanie wielkości

Zajęcia muzyczne:

 • śpiewanie rymowanki „Dbamy o Ziemię” do melodii „Panie Janie”
 • „Wiosna” – wprowadzenie piosenki

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 •  „Pomagamy naszej Ziemi” – zabawa ruchowo-naśladowcza
 •  „Sprawny mieszkaniec Ziemi” – zabawy i ćwiczenia poranne
 •  „Ptaki do gniazd” – zabawa orientacyjno-porządkowa

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Zagadki słuchowe”, „Dokończ zdanie”
 • zabawy dydaktyczne: „Bezpieczeństwo przede wszystkim”, „Dbamy o musze środowisko”, „Pory roku”, „Jak rośnie fasola”, „Woda daje życie”

IV tydzień –„Kosmiczna podróż”

 • „Klocki Zygmunta – wprowadzenie litery „Z”, z” na podstawie wyrazu „Zamek”
 • „Spotkanie z ufoludkiem” – słuchanie opowiadania B. Koronkiewicz; rozmowa w oparciu o wysłuchane opowiadanie
 • „Podróż do nieznanej krainy” – zabawa w oparciu o wiersz D. Kossakowskiej
 • „Nieznana planeta” – opowieść ruchowa D. Kossakowskiej
 • „Bezpieczna zabawa” – utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na placu zabaw
 • „Co to?” – rozwiązywanie zagadek

Prace plastyczne:

 • „Mój obrazek” – rysowanie kosmosu według pomysłu dzieci
 • „Księżycowy krajobraz” – malowanie farbami
 • „Gwiazdy” – odrysowywanie, wycinanie i ozdabianie gwiazd
 • „Pojazd kosmiczny” – tworzenie pojazdu z wykorzystaniem pudełek i papieru
 • „Portret ufoludka” – zabawa z wykorzystaniem kredek

Ćwiczenia graficzne:

 • „Kosmiczne leniwe ósemki” – rysowanie ósemek w odpowiednim rytmie
 • „Lot rakietą” – rysowanie po śladzie
 • Odwzorowywanie poznanych wcześniej liter w liniaturze

Zabawy matematyczne wy. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Gdzie jest ufoludek” – określanie położenia ufoludka względem własnego ciała
 • „Ile waży ufoludek, a ile miś?” – określanie i porównywanie wagi

Zajęcia muzyczne:

 • „Kosmiczna melodia” – tworzenie melodii
 • „Znów przyszła wiosna” – zabawa przy piosence

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Kosmiczna gimnastyka” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Ufoludek szuka pary” – ćwiczenie szybkiej reakcji na dany sygnał
 • „Nieznana planeta” – opowieść ruchowa  z wykonywaniem skłonów

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Imię dla przybysza”, „Gdzie jest ufoludek” – zabawa na zasadzie „Ciepło-zimno”
 • zabawy dydaktyczne: „Skarby” – zabawa z wykorzystaniem pudełka niespodzianek, „Kosmita i jego statek”

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |