Grupa I

Plan pracy - grudzień 2021 roku

I tydzień – „Chcę być świętym Mikołajem”

 • Słuchanie wiersza D. Kossakowskiej – „Mikołaj”
 • „Chce być świętym Mikołajem” – rozmowa na podstawie opowiadania: „Lubię pomagać” B. Koronkiewicz
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznych
 • Układanie historyjki obrazkowej – „Przygoda Mikołaja”

 Prace plastyczne:

 • „List do Mikołaja” – rysowanie kredkami
 • „Mikołaj” – wycinanka z kolorowego papieru
 • Wykonanie elementów dekoracyjnych związanych z Mikołajem oraz zbliżającymi się świętami

Ćwiczenia graficzne:

 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na różnych płaszczyznach
 • „Prezenty” – kalkowanie przygotowanych wzorów
 • Pisanie litery „R” po śladach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Imieniny Mikołaja” – wprowadzenie liczby i cyfry 6;
 • ćwiczenia w tworzeniu zbiorów sześcioelementowych
 • zabawy i ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach: „Matematyczne dyktando”, „Policz i ułóż”, „Który to?”

Zabawy z literami:

 • Wprowadzenie/przypomnienie litery „R, r”
 • Utrwalenie wprowadzonych wcześniej liter
 • Układanie prostych wyrazów
 • Odczytywanie sylab, wyrazów, zdań
 • Zabawy: „Wizytówki”, „Literowy pociąg”, „Zagubiona głoska”, „Jakiej litery brakuje?”, „Kto ma?”

Zajęcia muzyczne:

 • „Jeden, dwa, trzy -z Mikołajem tańczysz Ty” – ćwiczenia rytmiczne, rozwijanie poczucia rytmu
 • „Mikołaj” – słuchanie piosenki (sł. D. Kossakowska, muz.  J. Woźniewski)
 • „Bawimy się wesoło” – zabawy rytmiczne przy piosence „Mikołaj”
 • „Posłuchaj i powtórz” – ćwiczenia rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Ćwiczymy z Mikołajem” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Schowaj woreczek, zdobądź woreczek” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Podróż Mikołaja”, „ Rób to co ja”, „Mikołaj i jego renifer”

Zabawy integrujące grupę:

 • „Iskierka przyjaźni
 • „Sałatka”
 • „Powitania”
 • „Kto zmienił miejsce?”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Co to?”
 • „Szukamy rymów”
 • „Która pocztówka zniknęła?”
 • „Policz słowa”
 • „Czarodziej”

II tydzień – „Mieszkamy na Śląsku”

 • Słuchanie utworów w  gwarze śląskiej
 • „Mieszkamy na Śląsku” – rozmowa przy ilustracjach, dowiadywanie się na temat tradycji naszego regionu
 • Zapoznanie ze śląskim strojem ludowym oraz galowym strojem górnika
 • Układanie historyjki obrazkowej – „Paprocie tutaj rosły…”

Prace plastyczne

 • „W kopalni” – rysowanie węglem
 • Śląska para” – kolorowanie lub malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na różnych płaszczyznach
 • Pisanie liter po śladach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Sprytne węgielki” – utrwalenie znaków „>,<,=” oraz wprowadzonych cyfr
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów
 • zabawy i ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach – „Matematyczne dyktando”, „Posłuchaj i policz”

Zabawy z literami:

 • Utrwalenie wprowadzonych wcześniej liter
 • Układanie prostych wyrazów, podpisów do obrazków
 • Odczytywanie sylab, wyrazów, zdań
 • Zabawy: „Literowy pociąg”, „Znajdź wyraz”, „Ukryta litera”, „Zagubiona głoska”

Zajęcia muzyczne:

 • Słuchanie utworów tematycznie związanych ze Śląskiem
 • Nauka tańca „Trojak”
 • Słuchanie kolęd oraz piosenek tematycznie związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „W kopalni” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Tor przeszkód” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Górnicy”, „Zagubione węgielek”, „Piłka parzy”, „Kto pierwszy?”, „Rób to co ja”

Zabawy integrujące grupę:

 • „Iskierka przyjaźni”
 • „Krzesełka”
 • „Powitania”

Zabawy dydaktyczne:

 • „Co tu nie pasuje?”
 • „Kolory”
 • „Szewczyk”
 • „Czarodziej”
 • „Kto zmienił miejsce?”
 • „Zagubione rymy”

III tydzień – „Pada śnieg – Święta tuż, tuż…”

 • „Lubię zimę” – rozwijanie aktywności słownej
 • „Co by było, gdyby ciągle padał śnieg?” – ekspresja słowna
 • „Jaki jest śnieg?” – zabawa badawcza
 • Układanie zagadek słownych

Prace plastyczne

 • „Zimowy krajobraz” – rysowanie świeca (zapoznanie z nową techniką)
 • „Bałwanki” – praca plastyczna wykonana wybraną przez dziecko techniką
 • „Choinka” – wycinanie z różnych materiałów

Ćwiczenia graficzne:

 • „ Świąteczne obrazki” – rysowanie po śladach; kolorowanie
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze
 • Wycinanie po śladach oraz dowolnych kształtów

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „ Siedem bałwanków” – wprowadzenie liczby i cyfry 7
 • Zabawy z wykorzystaniem poznanych cyfr
 • Układanie zadań matematycznych z wykorzystaniem wprowadzonych cyfr

Zabawy z literami:

 • Wprowadzenie wielkiej i maj litery „S, s”
 • Zabawy utrwalające wprowadzone litery
 • Układanie prostych wyrazów, podpisów do obrazków
 • Odczytywanie sylab, wyrazów, zdań
 • Zabawy: „Literowy pociąg”, „Sklep z literami, „Targ liter”

Zajęcia muzyczne:

 • Jaki to dźwięk?” – ćwiczenia słuchowe
 • „Aniołkowe granie” – wprowadzenie piosenki, zapoznanie ze słowami i melodia piosenki (sł. D. Kossakowska, muz. M. Krysztopa)
 • „Prószy śnieżek” – zabawy słuchowo-taneczne

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Zima jest piękna” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Papierowa bitwa” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Celny rzut”, „Wirujące śnieżynki”, „Marsz - podskok”

Zabawy integrujące grupę:

 • „Ludzie do ludzi”
 • „Iskierka przyjaźni”
 • „Sałatka”
 • zabawy z chustą animacyjną

Zabawy dydaktyczne:

 • „Czarodziej”
 • „ Jakie to słowo?”
 • „Złota kula”
 • „Zagubiony kotek”
 • „Kto zmienił miejsce?”

IV tydzień – „W świątecznym nastroju”

 • „Świąteczne tradycje” – rozmowa w oparciu o ilustracje, opowiadanie i własne doświadczenia
 • „Prezenty” – wypowiadanie się na określony temat  - budowanie wypowiedzi wielozdaniowej
 • „Święta” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej
 • „Życzenia dla najbliższych i przyjaciół” – doskonalenie umiejętności układania zdań
 • „Przygoda Mika” – układanie historyjki obrazkowej

Prace plastyczne

 • „Łańcuch na choinkę” – wykonanie pracy wg wzoru
 • „Świąteczne kartki” – wykonanie prac z przygotowanych elementów
 • „Wesoła choinka” – technika łączona

Ćwiczenia graficzne:

 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na różnych płaszczyznach
 • Pisanie i rysowanie po śladach
 • Wycinanie po śladach oraz dowolnych kształtów
 • Kolorowanie oraz kalkowanie obrazków tematycznych

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • „Zabawy figurami” – zabawy utrwalające kształt i nazwy oraz charakterystyczne cechy figur geometrycznych
 • „W pudełku z ozdobami” – ćwiczenia w segregowaniu, przeliczaniu i klasyfikowaniu
 • Utrwalenie poznanych cyfr

Zabawy z literami:

 • „Liczba pojedyncza i mnoga” – ćwiczenia językowe
 • Utrwalenie liter podczas odczytywania sylab, wyrazów i zdań
 • Zabawy: „Jakiej głoski brakuje”, „Znajdź rymy”, „Rebusy”, „Literowy pociąg”, „ Zagubiona sylaba”

Zajęcia muzyczne:

 • „Kolędy czas” – wspólne śpiewanie kolęd, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej
 • „Wokół choinki”, „Anioły” – zabawy ruchowo – muzyczne

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Czekamy na święta” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Święta tuż, tuż” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • „Rób to co ja” - , „Kto potrafi tak samo?”, „Ubieramy choinkę”, „Zaprzęg Mikołaja”, „Wirujące śnieżynki”

Zabawy integrujące grupę:

 • „Świąteczna sałatka”
 • „Krzesełka”
 • „Powitania”
 • zabawy z chustą animacyjną

Zabawy dydaktyczne:

 • „Czarodziej”
 • „Szewczyk”
 • „Złota kula”
 • „Figury”
 • „Jaki przedmiot zniknął?”
 • „Czarodziejski worek”

V tydzień – „Witamy Nowy Rok”

 • „12 braci” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej; utrwalenie nazw miesięcy
 • „Jak a to pora roku?” – rozmowa w oparciu o wiersz „Rok”, D. Kossakowskiej
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznych

Prace plastyczne

 • Sylwestrowe fajerwerki” – rysowanie pastelą na czarnej kartce
 • „Pory roku” – technika dowolna

Ćwiczenia graficzne:

 • Kopiowanie i kolorowanie obrazków tematycznych
 • Pisanie liter po śladach
 • Kreślenie wzorów literopodobnych po śladach oraz samodzielnie, w liniaturze lub na innych płaszczyznach
 • Lepienie z plasteliny

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Utrwalenie poznanych cyfr oraz znaków matematycznych
 • Rozwiązywanie prostych zadań  z tekstem  z wykorzystanie liczmanów

Zabawy z literami:

 • Układania prostych wyrazów i zdań, sylab i liter
 • Odczytywanie wyrazów i podpisywanie obrazków
 • Zabawy „Literowy pociąg”, „Targ liter”, „Znajdź literę”, „Zagubiona głoska”

Zajęcia muzyczne:

 • „Cicho - głośno” – zabawa muzyczna
 • Śpiewanie kolęd oraz piosenek tematycznie związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Dobry początek roku” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Witamy niwy rok” – ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawy ruchowe: „Słońce - deszcz - śnieg”, „Rano - w południe - wieczorem”, „Wiosna – lato – jesień – zima”

Zabawy integrujące grupę:

 • „Świąteczna sałatka”
 • „Powitania”
 • „Ludzie do ludzi”
 • zabawy z chustą animacyjną

Zabawy dydaktyczne: 

 • „Czarodziej”
 • „Złota kula”
 • „Figury”
 • „Jaki przedmiot zniknął?”
 • „Czarodziejski worek”
 • „O kim myślę?”

Plan pracy - listopad 2021 roku

I tydzień – W co cię bawić kiedy pada deszcz?

 • Rozmowa na temat zmian w przyrodzie i w pogodzie zachodzących wraz ze zbliżaniem się okresu zimowego
 • „Stary parasol” słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej
 • Rozwiązywanie zagadek słownych
 • „Listopad” nauka na pamięć wiersza D. Kossakowskiej

Prace plastyczne:

 •  „Szare domy” wycinanie i łączenie elementów z gazet
 • „Spacer w deszczu” rysowanie kredkami drewnianymi lub pastelami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Wesołe rysowanki”
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze (dużej i małej) oraz na płaszczyznach różnego kształtu
 • Pisanie liter „D, d” po śladach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Zero” wprowadzenie (przypomnienie) oraz zabawy z cyfrą “0”
 • Zabawy: „Listopadowe rytmy”, „Posłuchaj i policz”, „Dyktando matematyczne”
 • Utrwalanie liczebników głównych i porządkowych

Zabawy literami:

 • Wprowadzenie (przypomnienie) litery „D,d”
 • Zabawy: „Znajdź literę”, „Sylabowa gra”, „Jakiej głoski brakuje?”, „Co słyszysz na początku?”, „Literowy pociąg”, „Ile wyrazów słyszysz?”, „Dokończ zdanie”
 • Próby czytania prostych wyrazów i zdań w zakresie poznanych liter

Zajęcia muzyczne:

 • „Deszcz” muzyka M. Krysztopa, słowa D. Kossakowska; wprowadzenie piosenki zapoznanie ze słowami i melodią
 • „Jesienne zabawy zabawy przy muzyce
 • „Deszczowa muzyka” instrumentacja wiersza

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wesołe gazety” zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Świeci słońce, pada deszcz” ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawy: „Wracamy do domu”, „Gazetowa bitwa”, „Kraina radości, smutku, złości”, „Filemon i wróbelki”, „Przynieś kropelkę”, „Szukamy pary”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Powitania”, „Iskierka przyjaźni”, „Powiedz coś miłego”, „Przepędzamy smutki”
 •  Zabawy dydaktyczne: „Idziemy do celu”, „Co się schowało?”

II tydzień – Mały Patriota

 • „Polska moja ojczyzna” rozmowa w oparciu o tekst; uczenie szacunku wobec symboli narodowych
 • „Narodowe Święto Niepodległości” słuchanie opowiadania; kształtowanie świadomości narodowej
 • „Narodowe symbole” układanie puzzli
 • „Kto to jest bohater?” zachęcenie dzieci do wypowiedzi na podany temat
 • Patriotyczna zgaduj-zgadula
 • „Co to jest dom?” burza mózgów

Prace plastyczne:

 • „Godło Polski” ułożenie obrazka z pociętych części; kolorowanie kredkami
 • „Moja ojczyzna” rysowanie kredkami lub malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • Pisanie litery „Y, y” po śladach
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na różnych płaszczyznach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, lepienie z plasteliny, rysowanie kredą

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Jedziemy na wycieczkę” konstruowanie gry planszowej
 • „Ważne rytmy” układanie, odtwarzanie i kontynuowanie rytmów
 • „Kto policzy?”, „Który to?”, „Matematyczne dyktando”

Zabawy literami:

 • „Domy” wprowadzenie (przypomnienie) litery „Y,y”
 • Układanie prostych wyrazów z poznanych liter; czytanie krótkich wyrazów i zdań
 • Zabawy: „Sylabowy wąż”, „Dokończ zdanie…”, „Co słyszysz na początku?”, „Dokończ wyraz…”
 • Samogłoski i spółgłoski

Zajęcia muzyczne:

 • „Mazurek Dąbrowskiego” słuchanie hymnu Polski; kształtowanie więzi z ojczyzną i świadomości narodowej
 • „W żołnierskim rytmie” zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów
 • Rozwiązywanie zagadek słuchowych

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wesołe zabawy” zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Biały i czerwony” ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawy: „Baczność”, „Wycieczka”, „Słuchaj uważnie”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Ludzie do ludzi”, „Sałatka owocowa”, „Zabawy z chustą animacyjną”, „Iskierka przyjaźni”
 • Zabawy dydaktyczne: „Kto ma więcej?”, „Powiedz co to?”

III tydzień – Domowe zwierzęta

 • Rozwiązywanie zagadek słownych B. Koronkiewicz – „Jakie to zwierzę?”
 • „Życzenia do złotej rybki” wdrażanie do wypowiedzi wielozdaniowych na określony temat
 • „Mój przyjaciel żółw” rozmowa w oparciu o wiersz „Żółw” B. Koronkiewicz -zapoznanie z trybem życia żółwia

Prace plastyczne:

 • „Ryby” rysowanie pastelami, kredkami świecowymi lub drewnianymi
 • „Portret mojego zwierzątka” malowanie farbami

Ćwiczenia graficzne:

 • „Zwierzęta domowe” kalkowanie sylwet zwierząt
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze (dużej i małej) oraz na płaszczyznach różnego kształtu
 • Pisanie liter „K, k” po śladach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Dodać - odjąć” wprowadzenie znaków “+”, “-”; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach
 • Zabawa: „Słuchaj i licz”
 • Utrwalanie liczebników głównych porządkowych

Zabawy literami:

 • „Kot Kulka” wprowadzenie (przypomnienie) litery „K,k”
 • Utrwalenie wcześniej wprowadzonych liter; układanie prostych wyrazów; odczytywanie sylab, wyrazów, zdań
 • Zabawy: „Literowy pociąg”, „Deszcz liter”, „Kolorowe wizytówki”

Zajęcia muzyczne:

 • „Taniec kotów” zabawa ze śpiewem
 • „Ptasia orkiestra” gra na instrumentach perkusyjnych
 • „Akwarium” improwizacja ruchowa
 • Zabawy ze śpiewem z inicjatywy dzieci

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wesołe zwierzaki” zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Zabawy z kasztanami” ćwiczenia gimnastyczne
 • Zabawy: „Wróbel i kot”, „Chcę być...”, „Złap ogon węża”, „Kto pierwszy?”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Powitania”, „Iskierka przyjaźni”, „Ludzie do ludzi”
 • Zabawy dydaktyczne: „O którym zwierzątku mówię?”, „Co się zmieniło?”, „Co tu nie pasuje?”, „Czarodziej”, „Złota kula”

IV tydzień – Mój przyjaciel Miś

 • „Skąd się wziął pluszowy miś?” zapoznanie z historią powstania pluszowej zabawki
 • „Jakie misie znasz?” oglądanie książeczek i ilustracji
 • „Co wiemy o niedźwiedziach” dzielenie się wiadomościami na określony temat
 • „Bajka o plastelinowej laleczce” słuchanie opowiadania nauczyciela; uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka

Prace plastyczne:

 • „Miś” lepienie z plasteliny lub z masy solnej
 • „Mój pluszowy przyjaciel” malowanie farbami plakatowymi

Ćwiczenia graficzne:

 • „Połącz kropki” obrazki tematyczne
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze (dużej i małej) oraz na płaszczyznach różnego kształtu
 • Pisanie liter „L, l” po śladach
 • Wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, lepienie z plasteliny

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • Więcej, mniej lub tyle samo wprowadzenie znaków „>, <, =”; porównywanie liczebności zbiorów
 • Zabawy: „Liczymy misie”, „Gdzie siedzi miś?”, „Misiowe wyścigi”

Zabawy literami:

 • „Lalki Oli” wprowadzenie (przypomnienie) litery “L,l”
 • Zabawy: „Jaka to litera?”, „Kto zgubił literę?”, „Jaką głoskę słyszysz?”, „Deszcz liter”, „Pociąg z literami”
 • Odczytywanie prostych wyrazów i zdań; układanie wyrazów z poznanych liter

Zajęcia muzyczne:

 • „Taniec z misiami” improwizacje ruchowe do muzyki tanecznej
 • „Stary niedźwiedź” zabawa kołowa ze śpiewem
 • „Odpoczywam” słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • Taniec w parach

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Misiowa gimnastyka” zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Zabawy z misiami” ćwiczenia gimnastyczne
 • „Przysmak niedźwiedzia” opowieść ruchowa
 • Zabawy: „Pokonuję przeszkody”, „Niedźwiedź szuka drzewa”, „Misie duże - misie małe”

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Iskierka przyjaźni”, „Powiedz coś miłego”, „Zmiana miejsc”, zabawy z chustą animacyjną
 • Zabawy dydaktyczne: „Gdzie jest miś?”, „Kto zmienił miejsce?”, „Zagubiony miś”, „Ciepło - zimno”, „Co tu nie pasuje?”

 

 

 

 

Życzymy Państwu i Dzieciom Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku |