Grupa I

Plan prcay - maj 2022 rok

I tydzień – „Polska - moja ojczyzna”

 • „Polska nasza ojczyzna” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej
 • „Sławni Polacy” (Jan Paweł II, Fryderyk Chopin) – poznawanie sławnych postaci
 • „Wycieczka po Warszawie” – rozmowa w oparciu o ilustracje
 • „Biało-czerwony quiz”
 • „Nasza ojczyzna” – słuchanie wiersza D. Kossakowskiej

Prace plastyczne:

 • „Muzyka pędzlem malowana” – improwizacja plastyczna do muzyki F. Chopina

Ćwiczenia graficzne:

 • rysowanie po śladach obrazków tematycznych
 • kreślenie znaków literopodobnych w liniaturze zeszytu
 • rysowanie pod dyktando

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Robimy zakupy” – ćwiczenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • „Chodzenie pod dyktando” – utrwalenie kierunków oraz strony prawej i lewej
 • „Policz - podskocz”

Zabawy z literami:

 • wprowadzenie litery „P, p” – na podstawie wyrazu Polska
 • doskonalenie słuchu fonematycznego – „Co słyszysz”, „Jaka to głoska”
 • ćwiczenia w czytaniu wyrazów i krótkich zdań
 • „Rozsypanka literowa”
 • „Zagubiona litera”

Zajęcia muzyczne:

 • „Raz, dwa, trzy” – zabawy rytmiczne
 • „Wiosna” – utrwalenie piosenki

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Sprawny Polak” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Lubimy ćwiczyć” – ćwiczenia gimnastyczne
 •  „Figury”, „Pokaż to, co ja”, „Smok” – zabawy ruchowe

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Powitania”, „Ludzie do ludzi”, zabawy z chustą animacyjną
 • zabawy dydaktyczne: „Która to pocztówka?”

II tydzień – „Kosmiczne podróże”

 • „Podróż do nieznanej krainy” – nauka na pamięć wiersza D. Kossakowskiej
 • „Spotkanie z ufoludkiem” – słuchanie opowiadania B. Koronkiewicz
 • rozwiązywanie zagadek słownych
 • „Jak wygląda ufoludek” – burza mózgów

Prace plastyczne:

 • „Kosmiczne pojazdy” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem pudełek, plastikowych butelek itp.
 • „Kosmos” – wydrapywanka

Ćwiczenia graficzne:

 • „Gwiazdy” – rysowanie po śladach
 • kreślenie wzorów literopodobnych oraz wybranych liter w liniaturze
 • wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, itp.

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Ile waży...?” – zabawy z wagą
 • „Gdzie jest ufoludek”
 • „Raz, dwa, trzy policz Ty”
 • „Kolory”

Zabawy z literami:

 • wprowadzenie litery „Z, z”
 • „Znajdź literę”, „Której litery brakuje?”, ćwiczenia w czytaniu, układanie podpisów do obrazków

Zajęcia muzyczne:

 • „Kosmiczne zabawy” – ćwiczenia rytmiczno-ruchowe
 • utrwalanie poznanych piosenek
 • zabawy ruchowe do znanych piosenek

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Kosmiczna gimnastyka” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Kosmiczne podróże” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Ufoludek szuka pary” – zabawa ruchowa

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Ludzie do ludzi”, „Powitania”, „Kłębek przyjaźni”
 • zabawy dydaktyczne: „Czarodziejski worek”, „Zagubiony kotek”, „Skarby”

III tydzień – „Muzyka wokół nas”

 • „Instrumenty muzyczne” – słuchanie opowiadania nauczyciela; wzbogacenie wiedzy na temat instrumentów
 • „Deszczyk” – instrumentacja wiersza
 •  „O chłopcu, który chciał śpiewać tak jak ptaki” – słuchanie wiersza B. Koronkiewicz
 • „Jaki to instrument?” – rozwiązywanie zagadek rysunkowych

Prace plastyczne:

 • „Cztery pory roku. Wiosna” – malowanie do muzyki A. Vivaldiego
 • „Grzechotka” – ozdabianie plastikowej butelki papierem samoprzylepnym

Ćwiczenia graficzne:

 • kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na płaszczyznach różnego kształtu
 • rysowanie po śladach
 • kalkowanie, wycinanie, wydzieranie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Liczę sprawnie” – rozwiązywanie zadań z treścią; doskonalenie techniki ratunkowej;
 • zapisywanie działań przy pomocy cyfr oraz znaków
 • „Sklep” – doskonalenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi
 • „Pszczoły i kwiaty”

Zabawy z literami:

 • wprowadzenie litery „F, f”
 • wyszukiwanie poznanej litery w wyrazach
 • układanie wyrazów – podpisów z rozsypanki literowej
 • „Pociąg z literami”
 • „Zagubione głoski”

Zajęcia muzyczne:

 • „Co to za instrument?” – zagadki muzyczne
 • „Wszystko gra” – improwizacja rytmiczno-melodyczna
 • „Muzyka” – śpiewanie rymowanki, na melodię “Panie Janie

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Zabawy na łące” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Muzyka wokół nas” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Szukaj pary”, „Pszczoły do ula”, „Wracamy do domu”, „Instrument” – zabawy ruchowe

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Powitania”, „Iskierka przyjaźni”, „Krzesełka”, zabawy z chustą animacyjną i tunelem
 • zabawy dydaktyczne: „Jakiego instrumentu brakuje?”, „Czarodziejski worek”

IV tydzień – „Moja rodzina - Dzień Matki”

 • „Co lubi robić moja mama” – wypowiedzi w oparciu o wiersz „Moja mama” D. Kossakowskiej oraz własne doświadczenia dzieci
 • „Moja rodzina” – ćwiczenia słownikowe
 • „Dokończ zdanie” – zabawa słowna
 • „Poznajemy swoje rodziny” – swobodne wypowiedzi dzieci

Prace plastyczne:

 • „Portret moich rodziców” – rysowanie kredkami
 •  „Upominek dla mamy” – samodzielne wykonanie prezentu

Ćwiczenia graficzne:

 • kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze oraz na płaszczyznach różnego kształtu
 • pisanie i rysowanie po śladach
 • wycinanie, wydzieranie, kolorowanie, lepienie z plasteliny

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk -Kolczyńskiej:

 • „Orientacja na kartce papieru” – zabawy doskonalące umiejętność wskazywania na kartce góry, dołu, prawego i lewego brzegu
 • „Ile brakuje?”

Zabawy z literami:

 • utrwalenie wprowadzonych liter
 • odczytywanie prostych wyrazów i zdań
 • układanie podpisów do obrazków
 • „Jakiej litery brakuje?”
 • „Dobieranka obrazkowo-wyrazowa”
 • „Rebusy”

Zajęcia muzyczne:

 • „Co to za dźwięk”- zagadki słuchowe
 • „Moja mama i mój tata” – wprowadzanie piosenki (muzyka M. Krysztopa, słowa B.
 • Koronkiewicz)
 • „Powtórz dźwięk” – zabawa muzyczno-ruchowa
 • „Zabawy z dźwiękami” – ćwiczenia słuchowe

Ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe:

 • „Spędzam czas z rodzicami” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Moja rodzina” – ćwiczenia gimnastyczne
 • „Chodzenie po linie”, „Tworzymy koła” – zabawy ruchowe

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • zabawy integracyjne: „Kłębek przyjaźni”, „Powitania”, „Masażyki”
 • zabawy dydaktyczne: „Czyja to mama?”, „Kogo brakuje?”, „Czarodziejskie pudełko”

 

Plan pracy - kwiecień 2022 roku

I tydzień – „Powroty ptaków”

 • „Bocian i jego gniazdo” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej; wzbogacanie wiedzy dziecka na temat życia bocianów; zachęcanie do tworzenia dłuższych wypowiedzi nt. bociana
 • „Jaki to ptak?” – oglądanie albumów o tematyce przyrodniczej
 • „Rozmowa ptaka z ptakiem” – układanie krótkich dialogów
 • „Powroty ptaków” – (spacer) – szukanie ptaków powracających do nas na wiosnę
 • „Co jedzą bociany” – słuchanie opowiadania
 • „Co słychać u szpaków” – rozmowa na podstawie opowiadania  D. Kossakowskiej; wzbogacanie wiedzy dzieci na temat szpaków
 • „Śniadanie Julka i Jagody” – wprowadzenie litery „J, j” na podstawie wyrazu „jajko”; doskonalenie słuchu fonematycznego

Zabawy z literami:

 • Zabawy z literą „J, j”
 • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej
 • „Literki” – łączenie liter z wyrazami

Prace plastyczne:

 • „Ptaszek” – wycinanie i łączenie elementów z papieru
 • „Plastelinowe ptaki cudaki” – lepienie z plasteliny
 • „Papierowe bociany” – wykonanie bociana z papierowego talerzyka
 • „Szpak z ogrodu Pawła” – zabawa plastyczna

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie  przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na głoskę „j”
 • „Zapamiętaj i narysuj” – zabawa kształcąca wyobraźnię

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Gdzie jest jaskółka?” – doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi oraz orientacji w przestrzeni

Zajęcia muzyczne:

 • „Powrót bociana” – wprowadzenie  piosenki – zapoznanie ze słowami i melodią piosenki

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Tak jak bociany” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Głodne kurki” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Przestraszone żabki” – zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał
 • „Bocian i żabki” – zabawa z elementem skoku

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Pudełko - niespodzianka”
 • Zabawy dydaktyczne: „Smutny ptaszek - wesoły ptaszek” (burza mózgów), „Znajdź takie same dwa ptaki” (ćwiczenie spostrzegawczości), „Ptasi quiz”

II tydzień – „Wielkanoc”

 • „Wielkanocne tradycje” – rozmowa w oparciu o wiersz, ilustracje i własne doświadczenia; wzbogacanie wiedzy na temat  tradycji związanych z Wielkanocą
 • „Siedem pisanek” – rymowanka A. Olędzkiej
 • „Siejemy owies” – zakładanie hodowli owsa
 •  „Koszyczek ze święconką” – rozmowa połączona z obserwacją; poznanie symboliki pokarmów przygotowanych do święcenia
 • „Wielkanocne rymy”,  „Podziel”,  „Świąteczne życzenia” – zabawa słowna
 • „Wielkanocne zabawy królika” – ćwiczenia w mówieniu; doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami
 •  „Jakie wielkanocne zabawy urządził królik?” – omówienie obrazków
 • „Wiemy jak ubrać się” (spacer) – rozumienie konieczności dostosowania ubioru do panujących warunków atmosferycznych

Prace plastyczne:

 • „Kolorowe jajka” – ozdabianie styropianowych jajek cekinami
 • „Kolorowe pisanki” – zabawa plastyczna.
 • „Baba wielkanocna” – rysowanie kredkami pastelowymi
 • „Świąteczne kartki” – zabawa plastyczna

Ćwiczenia graficzne:

 • „Baranek”- rysowanie po śladzie
 • „Pisanka”- rysowanie wg instrukcji
 • „Wielkanocne jajeczko” – kolorowanie wg wzoru

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 •  „Ile jajek zniosły kurki?” – ćwiczenia liczbowe; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania
 • „Zbieraj jajka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia

Zajęcia muzyczne:

 • „Wielkanocne zabawy” – ćwiczenia słuchowo-ortofoniczne; usprawnianie narządów artykulacyjnych
 •   „Kto tak pięknie gra?” – zabawy z instrumentami; doskonalenie wrażliwości słuchowej

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Niedługo Wielkanoc” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Kura i kurczęta” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 • „Uwaga jajko” – zawody sportowe.
 • „Wielkanoc” – ćwiczenia gimnastyczne; kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń z woreczkiem

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Czy pamiętasz”, „Jajko niespodzianka”, „Pieczemy ciasto” – zabawa pantomimiczna
 • Zabawy dydaktyczne: „Posłuchaj i policz”, „Czego brakuje?” , „Lubię Wielkanoc bo…”

III tydzień – „Dbamy o Planetę”

 • „Dbamy o nasze środowisko” – słuchanie opowiadania Bożeny Koronkiewicz; kształtowanie postaw proekologicznych; określanie propozycji działań ratujących ziemię.
 • „Co szkodzi a co pomaga Ziemi” – ćwiczenia obrazkowe
 •  „Woda daje życie” – swobodne wypowiedzi dzieci; wdrażanie do wielozdaniowych wypowiedzi na określony temat; zachęcanie do oszczędzania wody
 • „Domino słuchowe”, „Układamy zdania” , „Dokończ zdanie”– zabawy słowne
 • „Labirynt ekologa” – ćwiczenie spostrzegawczości
 • „Rymujące się wyrazy” – zabawa językowa
 • „Ułóż zdanie  do obrazka” – rozwijanie umiejętności układania zdań
 • „Jak rośnie fasola?” – układanie historyjki obrazkowej.

Zabawy z literami:

 • „Spróbuj przeczytać” – czytanie zdań samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.
 • „Kot Łatek” – wprowadzenie litery „Ł, ł” na podstawie wyrazu „łodyga”; wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „Ł, ł”
 • Ćwiczenia w czytaniu tekstu
 • Zabawy z literą „Ł, ł” – ćwiczenie dokonywania analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej oraz ćwiczenia spostrzegawczości

Prace plastyczne:

 • „Nasza Ziemia” – wypełnianie konturów Ziemi farbami plakatowymi; doskonalenie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi na piękno naszej planety
 • „Drzewo” – ozdabianie i łączenie kartonu; rozwijanie inwencji twórczej; kształtowanie postaw proekologicznych
 • Kwiaty” – zabawa plastyczna

Ćwiczenia graficzne:

 • Ćwiczenia w pisaniu litery ł po śladzie 
 • Pisanie znaków literopodobnych
 • „Co z tego powstanie?” – zabawa graficzna

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 • „Kolorowe nakrętki” – ćwiczenia klasyfikacyjne; doskonalenie umiejętności segregowania według podanych cech wielkości i koloru; rozwijanie wyobraźni i orientacji przestrzennej
 • „Segregujemy śmieci” – ćwiczenia klasyfikacyjne

Zajęcia muzyczne:

 • „Wiosna” – wprowadzenie piosenki; zapoznanie ze słowami  i melodią piosenki
 • Utrwalenie piosenek poznanych na zajęciach

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Sprawny mieszkaniec Ziemi” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Pomagamy naszej Ziemi”,  „Ptaki do gniazd”– zabawa ruchowo-naśladowcza
 • „Nasza Ziemia” – ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne 
 •  „Raz, dwa, trzy” – gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; wdrażanie do zgodnej zabawy
 • „Pory roku” (spacer) – dostrzeganie zmian charakterystycznych dla danej pory roku

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Czy pamiętasz”, „Jajko niespodzianka”, „Pieczemy ciasto”
 • Zabawy dydaktyczne: „Zagadki słuchowe”

IV tydzień – „Na wiejskim podwórku”

 • Poznanie nazw miejsc, w których żyją zwierzęta hodowlane
 •  „Co nam dają zwierzęta?” – wzbogacanie wiedzy na temat życia zwierząt hodowlanych oraz produktów pochodzących od zwierząt
 • „Zwierzęta i ich młode” – rozmowa na podstawie obrazków i własnych doświadczeń; utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych
 • „Kogucik” – nauka wierszyka na pamięć
 • „Gadanie zwierząt” – słuchanie wiersza A. Olędzkiej; rozmowa na temat wiersza
 •  „Co słychać na wiejskim podwórku” – słuchanie wiersza
 •  „Wiejskie podwórko” Doroty Kossakowskiej – wzbogacanie wiedzy na temat pokarmów spożywanych przez zwierzęta
 • „Co słyszysz na początku”, „Układamy zagadki”  – zabawa słowna
 • „Zwierzęta i ich domki” – układanie puzzli
 • .„Na wiejskim podwórku” – zabawa tematyczna

Zabawy literami:

 • „Literki” – utrwalenie poznanych liter
 • „Alfabet ze sznurka” – zabawa
 • „Przeczytaj zdania” – samodzielne czytanie zdań

Prace plastyczne:

 • „Kurczak” – łączenie elementów z papieru
 • „Stemple ze zwierzaków” – stemplowanie i kolorowanie
 • „Plastelinowe zwierzęta” – lepienie z plasteliny

Ćwiczenia graficzne:

 • „Kogucik” – rysowanie po śladzie
 • „Narysuj to samo” – ćwiczenie graficzne
 • „Zgadnij i narysuj” – karta pracy

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej:

 •  „Gdzie jest więcej, a gdzie mniej” – porównywanie liczebności zbiorów; rozwijanie logicznego myślenia
 • „Co słychać na początku” – tworzenie zbiorów

Zajęcia muzyczne:

 • „Odgłosy zwierząt” – ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
 •  „Muzykowanie”, „Posągi zwierząt”  – zabawy muzyczno-słuchowe
 • „Posłuchaj i powtórz” – zabawa rytmiczna
 • Koncert w wiejskiej zagrodzie” – śpiew na znaną dzieciom melodię; rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej
 •  „Echo na drewienkach” – echo rytmiczne

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • „Wesołe zwierzęta” – zabawy i ćwiczenia poranne
 • „Rozmowy domowych ptaków” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 •  „Koniki grzebią ziemię” – zabawa z elementem równowagi

Zabawy integrujące grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy integracyjne: „Czy to prawda?”
 • Zabawy dydaktyczne: „Sylaby do pary”, „Literowa kura”,  „Gdzie to położyć”

 

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |