październik

29.10.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Święto Dyni"

Cele:
- omówienie walorów smakowych i zdrowotnych dyni
- podanie sposobów wykorzystania dyni

26.10.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Makaronu"

Cele:
- wzbogacenie wiedzy na temat pochodzenia makaronu
- próby zrobienia makaronu

19.10.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Poczty Polskiej"

Cele:
- wzbogacenie wiedzy na temat Poczty Polskiej 
- omówienie roli listonosza oraz drogi listu od nadawcy do adresata
- próby zredagowania listu

15.10.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Mycia Rąk"

Cele:
- rozumienie przez dzieci konieczności mycia rąk, zwłaszcza w okresie obecnej pandemii
- przypomnienie zasad właściwego mycia rąk
- trening mycia rąk

14.10.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Nauczyciela"

Cele:
- wspólne uroczyste obchodzenie święta wszystkich pracowników oświaty

08.10.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Drzewa"

Cele:
- zapoznanie z rolą drzew w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka
- poznanie nazw wybranych drzew
- rysowanie, malowanie, wyklejanie drzew
 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |