wrzesień

30.09.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Chłopaka"

Cele:
- udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowcy, słowno-naśladowczych i tanecznych
- przygotowanie upominków dla chłopaków

14-16.09.2021
Zapraszamy Rodziców na spotkania ogólne i grupowe 

Cele:
- zapoznanie z funkcjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
- ustalenie wspólnych działań w poszczególnych oddziałach
- wybór trójek grupowych

22.09.2021

Powitanie Jesieni - Impreza przedszkolna - "Powitanie Jesieni"
Cele:
- poznanie charakterystycznych cech jesieni
- udział dzieci w działaniach plastycznych
- przypomnienie piosenek o tematyce jesiennej

20.09.2021
Impreza przedszkolna - "Dzień Przedszkolaka"

Cele:
- udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowych, słowno-naśladowczych i tanecznych
- integracja grupowa

15.09.2021 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Kropki"

Cele:
- udział dzieci w różnego rodzaju zabawach i działaniach, których bohaterem jest kropka
- zgodne współdziałanie w zespole

01.09.2021 roku
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - zabawy i zajęcia integracyjne w poszczególnych grupach

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |