grudzień

02.12.2022 roku
Spotkanie z Górnikiem. Godz. 10.00 – 11.00
Cele:
 • zapoznanie dzieci z pracą górnika, wyglądem munduru galowego oraz historią powstania węgla.
 • rozwój poczucia tożsamości dzieci- ich przynależność do dziedzictwa kulturowego Śląska.
 • kształtowanie postaw w kontakcie z poznawanym otoczeniem społecznym: budzenie szacunku dla pracy górnika.
05.12.2022 roku – Spotkanie z Mikołajem. Godz. 12.30
Cele:
 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych.
 • stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości).
 • prezentowanie własnych umiejętności (wiersze, piosenki).
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się.
 • używanie form grzecznościowych.
06.12.2022 roku
Zabawy mikołajkowe z Elfikami (uczniami Uniwersyteckiego   Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego). Godz. 9.30 – 11.00
Cele:
 • pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych.
 • stwarzanie okazji do wyrażania pozytywnych uczuć (radości).
 • prezentowanie własnych umiejętności (wiersze, piosenki).
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się.
 • używanie form grzecznościowych.
07.12.2022 roku
Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci z Oddziału II
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
12.12.2022 roku
Udział dzieci z Oddziału V w warsztatach kreatywnych „Skrzaty w Muzeum”. Wyjazd o godz.10.50, powrót o godz. 13.30
Cele:
 • zwiedzanie wystawy poświęconej teatralnym i filmowym kostiumom
 • udział w warsztatach plastycznych
12.12.2022 roku
Uroczystość przedszkolna dla rodziców i dzieci z Oddziału IV - „Przedszkola Wigilia”. Godz. 17.00
Cele:
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
13.12.2022 roku
Udział dzieci z Oddziału IV w warsztatach kreatywnych „Skrzaty w Muzeum”. Wyjazd o godz. 9.20,  powrót o godz. 12.30
Cele:
 • zwiedzanie wystawy poświęconej teatralnym i filmowym kostiumom
 • udział w warsztatach plastycznych
13.12.2022 roku
Uroczystość przedszkolna dla rodziców i dzieci z Oddziału V - „Przedszkola Wigilia”. Godz. 17.00
Cele:
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
14.12.2022 roku
Udział dzieci z Oddziału II w warsztatach kreatywnych „Skrzaty w Muzeum”. Wyjazd o godz. 9.20, powrót o godz. 12.30
Cele:
 • zwiedzanie wystawy poświęconej teatralnym i filmowym kostiumom
 • udział w warsztatach plastycznych
14.12.2022 roku
Uroczystość przedszkola dla rodziców i dzieci z Oddziału III - „Przedszkola Wigilia”. Godz. 17.00
Cele:
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, integrowanie środowiska rodzinnego
  i przedszkolnego
15.12.2022 roku
Uroczystość przedszkola dla rodziców i dzieci z Oddziału I - „Przedszkola Wigilia”. Godz. 15.00
Cele:
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego
15.12.2022 roku
Uroczystość przedszkola dla rodziców i dzieci z Oddziału II - „Przedszkola Wigilia”. Godz. 17.00
Cele:
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego