listopad

02.11.2022 roku
Wyjście dzieciz Oddziału II na pobliski cmentarz pod Pomnik Żołnierzy Kampanii Wrześniowej II Wojny Światowej
Cele:
 • udział dzieci z akcji Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”
 • oddanie hołdu żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie kraju
 • zapalenie zniczy pod pomnikiem
10.11.2022 roku
„Przedszkolak – mały obywatel” – obchody Dnia Niepodległości. Godz. 10.00
Cele:
 • kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, właściwego zachowania podczas uroczystości
 • poszerzanie wiedzy na temat własnej ojczyzny
 • doskonalenie umiejętności artystycznych
14.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
15.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
15.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału IV do Sali Zabaw HOOPSA
Cele:
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka
 • rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z rówieśnikami
 • wprowadzenie radosnego nastroju i dobrego samopoczucia
 • usprawnianie małej i dużej motoryki
 • utrwalenie zasad bezpiecznej zabawy
 • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
16.11.2022 roku
Rodziny Festyn Jesienny. Godz. 17.00
Cele:
 • integracja środowiska lokalnego ze szkołą,
 • promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,
 • kształtowanie wzajemnych pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi, a rodzicami,
18.11.2022 roku
Dzień Praw Dziecka
Cele:
 • pogłębianie wiedzy na temat znajomości praw dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka
 • kształtowanie świadomości posiadania własnych praw
 • dostrzeganie odmienności drugiego człowieka.
18.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału II na warsztaty kulinarne do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych. Godz. 11.00 – 13.00
Cele:
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych
 • kształtowanie umiejętności przyrządzania posiłków z zachowaniem higieny
 •  poznawanie tradycyjnych potraw, pochodzących z kuchni różnych narodów.
 • poznanie warsztatu  pracy cukiernika i piekarza
21.11 – 25.11.2022 roku
Tydzień Pluszowego Misia
Cele:
 • przybliżenie historii powstania pluszowego misia
 • zapoznanie z wyglądem i zwyczajami niedźwiedzi
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek
 • zachęcanie do wspólnego śpiewania piosenek oraz udział dzieci w zabawach integracyjnych
21.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
22.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału III do Kina „Za Rogiem” w CHCK
Cele:
 • udział dzieci w seansie filmowym dla dzieci
22.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
24.11.2022 roku
Uroczystość :Pasowania na Przedszkolaka Dzieci z Oddziału I". Godz. 15.00
Cele:
 • wytworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i otwartości
 • wspomaganie procesu adaptacji dzieci do przedszkola
 • wzmocnienie więzi emocjonalnej z dziećmi, rodzicami i nauczycielem
 • zaprezentowanie swoich umiejętności zdobytych w przedszkolu.
28.11.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału I do Biblioteki Publicznej, Filia nr 2
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
30.11.2022 roku
Zabawy Andrzejkowe, Loteria Książkowa
Cele:
 • poznanie zwyczajów  i wróżb  andrzejkowych
 • udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowcy, słowno-naśladowczych i tanecznych
Dyrektor przedszkola przyjmie do pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego (status informacji - aktualna) |