październik

31.10.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień Dyni”
Cele:
 • udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowych i tanecznych, konkursach
25.10.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
24.10.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
19.10.2022 roku
Spotkanie muzyczne z „Góralską Kapelą”. Godz. 9.15
Cele:
 • udział wszystkich dzieci w żywiołowym góralskim koncertcier, w trakcie którego, zaprezentowana zostanie prawdziwa góralska kultura muzyczna, a w niej stroje góralskie, oryginalne oraz unikatowe instrumenty muzyczne i góralskie, takie jak: trombita, okaryna, piszczałka, skrzypce, akordeon i kontrabas, a także najciekawsze oraz najbardziej znane melodie góralskie, takie jak: Hej bystra woda, Sarna, Za górami, Góralu czy Ci nie żal.
18.10.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału IV doMiejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
17.10.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
14.10.2022 roku
Dzień Edukacji Narodowej
Cele:
 • kształtowanie więzi emocjonalnej miedzy dziećmi a pracownikami przedszkola
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób pracujących w przedszkolu.
13.10.2022 roku
Światowy Dzień Mycia Rąk
Cel:
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności z zakresu higieny rąk,
12.10.2022 roku
Zdjęcia do „Kalendarza 2023” – Firma FOTOGAMA
 
11.10.2022 roku
Udział dzieci (przedstawicieli)  z Oddziału II w Konkursie pływackim w Szkole Podstawowej nr 21 w Chorzowie
Cele:
 • doskonalenie umiejętności pływackich wśród dzieci
 • propagowanie pływania jako formy spędzania czasu wolnego
10.10.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie
Cele:
 • udział dzieci w zajęciach literackich
 • wykonanie pracy plastycznej na podany temat
07.10.2022 roku
Konsultacje nauczycieli z psychologiem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Godz. 8.00
Cel:
 • wymiana informacji na temat współpracy przedszkola z psychologiem w nowym roku szkolnym
 • określenie wspólnych działań wspierających dzieci i rodziców