kwiecień

04.04.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień Marchewki”. Godz. 10.00
Cele:
- poznanie bogactwa witamin zawartych w marchewce - kształcenie przekonania o konieczności spożywania warzyw
 
04.04.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy. ul. Ryszki
Cele:
- udział dzieci w zajęciach literackich
- wykonanie pracy plastycznej na podany temat
 
05.04.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień Leśnika”. Godz. 10.00
Cele:
- zapoznanie dzieci z pracą leśnika
- utrwalanie podstawowych zasad ochrony przyrody
- wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących w środowisku leśnym
- uświadomienie dzieciom znaczenia środowiska w życiu człowieka
 
07.04.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień Zdrowia”. Godz. 10.00
Cele:
- nabywanie i bogacenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej
- kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
- uświadamianie dzieciom konieczności spożywania potraw niezbędnych dla zdrowia i znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia
- zabawy integracyjne i konkursy
 
08.04.2022 roku
Zajęcia taneczne – „Tańczymy zumbę”
Grupa I          –            9.30 - 10.00
Grupa II        –          10.05 - 10.35
Grupa III       –          11.05 - 11.25
Grupa IV       –          11.30 - 12.00
Grupa V        –          10.40 - 11.00
Cele:
- doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej
- rozwijanie płynności i estetyki ruchu
- kształtowanie ekspresji twórczej
 
22.04.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień Ziemi”. Godz. 10.00
Cele:
- integracja dzieci w działaniach proekologicznych
- uświadomienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze; wyjaśnienie pojęcia „ekologia”,
- przedstawienie koloru zielonego i niebieskiego jako koloru przyjaznego środowisku
- zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym
 
21.04.2022 roku
Sesja zdjęciowa. Godz. 8.00
- dzieci młodsze         –          „Wiosna”
- dzieci 6 letnie          –          wykonanie zdjęć do tabla i legitymacji szkolnej
Prosimy, aby w tym dniu dzieci z Oddziału I i Oddziału II, które w tym roku rozpoczną edukację szkolną były ubrane na galowo
 
22.04.2022 roku
Wyjazd dzieci z Oddziału I i II  na zajęcia przyrodnicze do Nadleśnictwa w Katowicach. Godz. 9.30
Cele:
- udział w zajęciach przyrodniczych
 
26.04.2022 roku
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy. ul. Ryszki
Cele:
- udział dzieci w zajęciach literackich
- wykonanie pracy plastycznej na podany temat
 
28.04.2022 roku
Udział  dzieci z Oddziału I  w audycji umuzykalniającej w Państwowej  Szkole Muzycznej I i II st.  im. G. Fitelberga. Godz. 10.00   
Cele:
- zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi
- rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki

 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |