marzec

12.03.2022  roku 
Impreza przedszkolna – „Dzień Matematyki”. Godz. 10.00 
Cele:
- rozbudzanie zainteresowań matematyką
- udział dzieci w zabawach i konkursach matematycznych
 
15.03.2022 roku
Impreza przedszkola – „Dzień Piekarzy i Cukierników”. Godz. 10.00
Cele
- zapoznanie z pracą piekarza i cukiernika
- wyrabianie szacunku do pracy piekarza i  cukiernika oraz chleba
- udział dzieci zabawach integracyjnych i konkursach zorganizowanych w grupach
- wspólne ozdabianie wcześniej przygotowanych przez dzieci ciasteczek
 
15.03.2022 roku
Zapraszamy Rodziców  na spotkania grupowe
Oddział III i IV         –          godz. 16.30
Oddział II                  –          godz. 17.00               
Cele:
- podsumowanie pracy poszczególnych oddziałów w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
- przedstawienie propozycji pracy w II półroczu roku szkolnego 2021/2022
 
16.03.2022 roku
Zapraszamy Rodziców  na spotkania grupowe
Oddział I        –          godz. 16.30
Oddział V      –          godz. 17.00
Cele:
- podsumowanie pracy poszczególnych oddziałów w I półroczu roku szkolnego 2021/2022
- przedstawienie propozycji pracy w II półroczu roku szkolnego 2021/2022
 
21 .03.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Powitanie Wiosny”. Godz. 10.00
Cele:
- zapoznanie z tradycją żegnania zimy i powitania wiosny
- przypomnienie charakterystycznych cech wiosny
- udział dzieci w działaniach plastycznych
- zabawy integracyjne i konkursy o tematyce wiosennej
- integracja dzieci podczas zabaw
 
22.03. – 23.03.2022 roku
„Drugie życie papieru” - warsztaty teatralne prowadzone przez aktora z Teatru Ateneum
Oddział I        –          22.03.2022      –          godz. 10.00
Oddział II      –          22.03.2022      –          godz. 11.00
Oddział III     –          23.03.2022      –          godz. 9.30
Oddział IV     –          23.03.2022      –          godz. 10.10
Oddział V       –          23.03.2022      –          godz. 10.50
Cele:
- aktywny udział dzieci w warsztatach
 
27.03.2022 roku
 Impreza przedszkolna – „Dzień Teatru”. Godz. 10.00
Cele:
- poszerzenie wiedzy na temat teatru
- rozwijanie umiejętności wyrażania siebie podczas zabaw teatralnych
- zapoznanie z zawodem aktora 
 
29.03.2022 roku
Wyjazd dzieci z Oddziału I na wycieczkę do Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu
Cele:
- udział w warsztatach „Z życia dinozaurów”
- zapoznanie z najciekawszymi dinozaurami
- poznanie najważniejszych skamieniałości i sposobów ich rekonstrukcji
Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |