luty

24.02.20212 roku
Impreza przedszkolna – „Tłusty Czwartek”. Godz. 10.00

Cele:
- tworzenie w grupie przyjaznej atmosfery
- kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo-zadaniowych oraz odkrywanie własnych możliwości twórczych
- wzbogacenie wiedzy o ludowych tradycjach i obrzędach naszego kraju

17.02.2022 roku 
Impreza przedszkolna – „Dzień kota”. Godz. 10.00

Cele:
- rozwijanie empatii - uwrażliwienie na potrzeby zwierząt
- przekazanie informacji na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami
- rozwijanie aktywności twórczej: językowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej

14.02.2022 roku 
Impreza przedszkolna – „Walentynki”. Godz. 10.00

Cele:
- kultywowanie walentynkowej tradycji
- zachęcanie dzieci do okazywania uczuć innym osobom (kolegom, koleżankom, rodzicom i bliskim)
- nawiązywanie kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnych zabaw oraz rozwijanie poczucia przynależności do przedszkolnej społeczności

02.02.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Bal Karnawałowy”. Godz. 10.00

Cele:
- przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z Karnawałem
- doświadczanie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach
- kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowania się w czasie przedszkolnej imprezy

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |