styczeń

31.01.20212 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień zebry”
Cel:
- wspólne szukanie odpowiedzi na pytanie: Czy zebry są białe w czarne paski? Czy czarne w białe paski?
- utrwalenie wiadomości dotyczących bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

28.01.2022 roku 
Impreza przedszkolna – „Dzień klocków LEGO”. Godz. 10.00
Cele:
- budowanie z klocków LEGO wg własnego pomysłu
- udział w zmaganiach konkursowych

21.01.2022 roku 
Prezentacja występów dzieci nagranych przez nauczycieli poszczególnych grup - „Dzień Babci i Dziadka” 
Cele:
- wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do Babć i Dziadków
- zachęcanie do prezentowania swoich artystycznych umiejętności

18.01.2022 roku
Impreza przedszkolna – „Dzień bałwana”. Godz. 10.00
Cele:
- udział dzieci z zabawach integracyjnych o zimowej tematyce 

Informujemy Rodziców, że zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń i deklaracji na sierpniowy dyżur wakacyjny. Serdecznie dziękujemy za dotrzymanie terminu. |