Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2016/2017

 

Przewodnicząca                  Pani Anna Gawliczek

Z-ca Przewodniczącej        Pani Anna Jaros

Sekretarz                             Pani Anna Sikorska

Skarbnik                              Pani Dagmara Benisz

 

Komisja Skrutacyjna        Pani Natalia Popczyk

                                             Pani Agnieszka Grabowska

 

Komisja Rewizyjna           Pani Agata Szypuła

                                             Pan Robert JarosZebrania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017


Zapraszamy 
Członków Rady Rodziców

i Trójek Grupowych

na spotkanie, które odbędzie się

dnia 19 września o godz. 17.00