Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2019/2020

Prosimy Rodziców o dokonanie wpłat:

  • Rada Rodziców wraz  z grupowym (zgodnie ze złożoną deklaracją w roku szkolnym 2018-2019)

 na niżej podane konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.

  Konto: 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

 Przy wpłacie prosimy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • cel wpłaty