listopad

30.11.2018
Loteria Andrzejkowa. Godz. 13.00
Każde dziecko do dnia 26 listopada proszone jest o przyniesienie do przedszkola jednej książeczki  
Cel:
- zachęcanie do dzielenia się swoimi książeczkami z innymi dziećmi


30.11.2018
Zapraszamy Dzieci do wspólnej Zabawy Andrzejkowej. Godz. 10.00 - 11.00   
Cel:
- przypomnienie wróżb andrzejkowych
- udział we wspólnych zabawach 


29.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedstawieniu teatralnym "Miś Tuliś". Godz.13.00 
Cel:
- zapoznanie dzieci z przygodami Misia Tulisia
- udział wychowanków w zabawach interaktywnych


29.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym balu: "Goście Pana Misia" 
Cel:
- udział dzieci we wspólnych zabawach tanecznych i konkursach


29.11.2018
Udział przedstawicieli przedszkola z Oddziału IV w Konkursie Sztuki Recytatorskiej Poezji Patriotycznej odbywającym się z Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzowie. Godz. 9.30
Cel:
- udział dzieci w realizacji treści dotyczących edukacji patriotycznej
- umożliwienie wychowankom prezentacji swoich umiejętności recytatorskich poza
  przedszkolem

28.11.2018
Pieczenie pierniczków przez dzieci z Oddziału V. Godz. 10.00
Cel:
- przyswojenie przez dzieci tradycji związanych ze Świętami Bożego
  Narodzenia


28.11.2018
Udział dzieci z Oddziału II w wycieczce do Muzeum Ustrońskiego i do Starej Fabryki Włókiennictwa w Bielsku-Białej: "Szlakiem Zabytków Techniki". Zbiórka o godz. 7.00; wyjazd o godz. 7.40.; powrót ok. godz. 15.00.
Prowiant zapewnia przedszkole.
Cel:
- zwiedzanie kopalni soli
- wysłuchanie opowiadania  przewodnika
- wzbogacenie wiadomości na temat pracy górników w kopalni soli


27.11.2018
Wyjście dzieci z Oddziału IV na zajęcia literackie do Gimnazjum Sportowego nr 11 w Chorzowie. Godz. 9.30
Cel:
- słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanej przez starszych kolegów i
  koleżanki
- doskonalenie umiejętności zadawania pytań

27.11.2018
Dzieci z Oddziału V zapraszają Rodziców na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel:
- zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności
- umożliwienie rodzicom obserwowania działań dziecka w grupie
  przedszkolnej


27.11.2018
Dzieci z Oddziału V zapraszają Rodziców na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel:
- zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności
- umożliwienie rodzicom obserwowania działań dziecka w grupie
  przedszkolnej
- zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych działań z dzieckiem


26 - 29.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym "Tygodniu Pluszowego Misia"
Prosimy Rodziców, aby dzieci w tym tygodniu przynosiły do przedszkola misie
Cel:
- wzbogacenie wiedzy dzieci o misiach i niedźwiedziach


26.11.2018

Pieczenie pierniczków przez dzieci z Oddziału I. Godz. 10.00
Cel:
- przyswojenie przez dzieci tradycji związanych ze Świętami Bożego
  Narodzenia
- zgodne współdziałanie w zespole


23.11.2018
Dzieci z Oddziału IV zapraszają Rodziców na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel:
- zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności
- umożliwienie rodzicom obserwowania działań dziecka w grupie przedszkolnej
- zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych działań z dzieckiem 


23.11.2018
Informujemy Rodziców, że będą robione dzieciom zdjęcia. Godz. 8.00
Ewentualną rezygnację prosimy zgłosić Pani Beacie lub Paniom Woźnym. Godz. 8.00

22.11.2018
Udział dzieci z Oddziału IV i V w wycieczce do Wieliczki. Zbiórka o godz. 07.45; wyjazd o godz. 08.15; powrót ok. godz. 16.30.
Prosimy, aby w tym dniu dzieci zjadły śniadanie w domu.
Cel:
- zwiedzanie kopalni soli
- wysłuchanie opowiadania  przewodnika
- wzbogacenie wiadomości na temat pracy górników w kopalni soli

21.11.2018
Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Jesienny Festyn Rodzinny: "W koszu Pani Jesieni". Godz. 16.30
Cel:
- przypomnienie wiadomości na temat zdrowego i racjonalnego odżywiania
- udział we wspólnych zabawach integracyjnych, plastycznych i konkursach

19 - 23.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w "Tygodniu Zdrowia" 
Cel:
- przypomnienie zasad higieny, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia
- udział w zabawach i konkursach

16.11.2018

Konsultacje nauczycieli z psychologiem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Godz. 8.30
Cel:
- wymiana informacji na temat współpracy przedszkola z psychologiem
  w nowym roku szkolnym
- określenie wspólnych działań wspierających dzieci i rodziców

14.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w uroczystości przedszkolnej: "Dzień Obchodów Dnia Niepodległości". Godz. 10.00 - 11.00
Prosimy Rodziców o ubranie dzieci w stroje galowe
Cel:
- wzbogacenie wiedzy wychowanków na temat niepodległości Polski 
  i rocznicy jej obchodów
 
- przedstawienie przez wszystkie grupy programów artystycznych
  związanych z tematem uroczystości

12 - 16.11.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w "Tygodniu obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości"
Cel:
- wzbogacenie i utrwalenie wiedzy dzieci na temat Polski i odzyskania przez
  nią niepodległości
kształtowanie postaw patriotycznych  i obywatelskich 
- udział rodziców i dzieci w konkursie plastycznym: "Kotylion" 

09.11.2018 
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym śpiewaniu hymnu. Godz. 11.11
Cel:
- utrwalenie słów hymnu narodowego
- udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

09.11.2018
Udział reprezentantów przedszkola w VII Regionalnym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej zorganizowanym w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach (Osiedle 1000-Lecia). Godz. 10.00 
Cel:
- reprezentowanie naszego przedszkola w innym mieście 
- przybliżenie dzieciom treści patriotycznych
- umożliwienie wychowankom prezentacji swoich umiejętności wokalnych
  poza przedszkolem

09.11.2018 
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym "Dniu Jeża". Godz. 10.00 - 11.00
Cel:
- oglądanie prezentacji multimedialnej: "Jeż - mieszkaniec lasu"
- wzbogacenie wiedzy na temat jeża 
- tworzenie jeży z materiału przyrodniczego
- zorganizowanie wystawy jeży


08.11.2018 
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w sadzeniu pamiątkowego drzewka w Setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Godz. 10.20
Cel:
- upamiętnienie  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości


06 - 07.11.2018

Zapraszamy Rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami:

Oddział  I

  07.11.2018

  godz. 15.00-19.00

Oddział  II

  06-07.11.2018

  godz. 15.00-19.00

Oddział  III

  07.11.2018

  godz. 15.00-19.00

Oddział  IV

  06.11.2018

  godz. 15.00-19.00

Oddział  V

  07.11.2018

  godz. 15.30-19.00

Cel:
- omówienie wyników diagnozy i wstępnej obserwacji dzieci
- wymiana informacji i spostrzeżeń
- ustalenie zakresu wspólnych oddziaływań


Zapisy na konsultacje przyjmuje od 5 listopada Pani Beata i Panie Woźne