listopad

30.11.2017
Loteria Andrzejkowa. Godz. 13.00
Każde dziecko do dnia 24 listopada proszone jest o przyniesienie do przedszkola jednej książeczki i oddanie jej swojej Pani 
Cel:
- zachęcanie do dzielenia się swoimi książeczkami z innymi dziećmi podczas
  udziału w loterii


30.11.2017
Zapraszamy Dzieci do wspólnej Zabawy Andrzejkowej. Godz. 10.00    
Cel:
- przypomnienie wróżb andrzejkowych
- udział we wspólnych zabawach 


28.11.2017

Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w spotkaniu z Panią Bibliotekarką
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej
- właściwe zachowanie się w bibliotece


28.11.2017
Zapraszamy Rodziców i dzieci na warsztaty matematyczne: "Matematyka nie jest trudna". Godz. 16.00
Cel: 
- zapoznanie z ciekawymi zabawami i działaniami matematycznymi
- udział we wspólnych zabawach matematycznych 
- organizowanie współpracy rodzica z dzieckiem

24.11.2017
Udział dzieci w spotkaniu z pracownikami Przychodni Specjalistycznej przy ul. Ryszki - "Chory Miś". Godz. 10.00
Cel: 
- przyswajanie właściwych nawyków zdrowotnych
- pokonanie lęku przed wizytą u lekarza i wykonywanymi tam zabiegami
- udział w działaniach praktycznych

23.11.2017
Zapraszamy rodziców z Oddziału IV na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel: 
zaprezentowanie przez dzieci swoich umiejętności
- umożliwienie rodzicom obserwowania działań dziecka w grupie        
- zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych działań z dzieckiem 


22.11.2017

Udział dzieci w warsztatach muzycznych: "Przedszkole pełne muzyki". Godz. 9.15
Cel: 
- poznanie wybranych instrumentów 
- nauka piosenki o jarzębinie
- wspólne muzykowanie


21.11.2017

Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w spotkaniu z Panią Bibliotekarką
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej
- właściwe zachowanie się w bibliotece

20-24.11.2017
Organizujemy w przedszkolu TYDZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.
Cel:
- wzbogacenie wiedzy dzieci o misiach i niedźwiedziach
- udział we wspólnych zabawach z misiami


16.11.2017
Spotkanie dzieci z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Godz. 10.00 - 11.30. 
Cel: 
- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu
  drogowym 
- utrwalenie znaczenia poszczególnych kolorów sygnalizatora świetlnego
- wykonanie zadań praktycznych

16.11.2017

Informujemy Rodziców, że dzieciom będą robione zdjęcia: "Kalendarz 2018". Godz. 8.00 - 8.30. 
Ewentualną rezygnację z kalendarza prosimy zgłosić Pani Beacie


15.11.2017
Podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowanego przez Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego: "Legendy naszych przedszkoli". Godz. 10.00
Cel: 
- udział dzieci z Oddziału I w spotkaniu z przedstawicielem Fundacji
- zorganizowanie wystawy prac plastycznych 
- rozdanie dzieciom interaktywnych broszur

15.11.2017

Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Rodzinny Festyn Integracyjny: "Co nam jesień w darze niesie". Godz. 16.00 - 18.00. 
Cel: 
- podejmowanie wspólnych działań mających na celu integrację środowiska
  rodzinnego i przedszkolnego


15.11.2017
Spotkanie dzieci ze stomatologiem - Mamusią Hani z Oddziału V. 
Godz. 10.00 
Cel: 
- przypomnienie zasad prawidłowego mycia zębów i dbania o higienę jamy
  ustnej
- zapoznanie z pracą stomatologa
- przeciwdziałanie lękowi przed wizytą u stomatologa

14.11.2017

Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w spotkaniu z Panią Bibliotekarką
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej
- właściwe zachowanie się w bibliotece


13 - 17.11.2017
Udział dzieci w Ogólnopolskiej Edycji Akademii Aquafresh     
Cel:
- utrwalenie nawyku prawidłowego mycia zębów i dbania o higienę jamy
  ustnej
- przypomnienie zasad zdrowego odżywiania
- zapoznanie z bohaterami akademii

10.11.2017
Udział dzieci w imprezie przedszkolnej: "Dzień Jeża". Godz. 10.00    
Cel:
- wzbogacenie informacji na temat życia, zachowania i wyglądu jeża 
- udział we wspólnych działaniach  ruchowych i plastycznych

10.11.2017

Wyjazd dzieci z Oddziału IV i V do Sali Zabaw "Kangurek". Godz. 8.30     
Cel:
- udział we wspólnych zabawach z wykorzystaniem urządzeń do zabaw
  ruchowych
- bezpieczne zachowanie się w busie

08-09.11.2017
Zapraszamy Rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami:

Oddział  I

08.11.2017
09.11.2017

godz. 16.00-18.00

Oddział  II

21.11.2017
23.11.2017

godz. 16.00-18.00

Oddział  III

08.11.2017

godz. 15.00-18.00

Oddział  IV

08.11.2016

godz. 15.00-18.00

Oddział  V

08.11.2016

godz. 15.30-18.30

Cel:
- omówienie wyników obserwacji dzieci
- wymiana informacji i spostrzeżeń
- ustalenie zakresu wspólnych oddziaływań


Zapisy na konsultacje przyjmują od 6 listopada Panie Woźne i Pani Beata

07.11.2017
Uroczystość przedszkolna z udziałem Rodziców i dzieci 3 letnich z Oddziału III i V: "Pasowanie na Przedszkolaka". Godz. 15.00
Cel: 
- przyjęcie najmłodszych dzieci do braci przedszkolnej 
- zaprezentowanie programu artystycznego przez dzieci z Oddziału I

06.11.2017
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w spotkaniu z Panią Bibliotekarką
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej
- właściwe zachowanie się w bibliotece