październik

31.10.2018 
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym "Święcie Dyni". Godz. 10.00 - 11.00

Cel:
- udział we wspólnych zabawach i konkursach
- tworzenie dyniowych ludków
- poczęstunek - dyniowe ciasto


30.10.2018 
Udział dzieci z Oddziału II w Zawodach Sportowych organizowanych 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzowie. Godz. 10.00 - 11.30 
Prosimy Rodziców o ubranie dzieci w stroje sportowe (dres, obuwie sportowe)

Cel:
- udział w zawodach sportowych prowadzonych przez trenerów ze szkoły
  podstawowej
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- bezpieczne poruszanie się w sali gimnastycznej

30.10.2018 
Udział dzieci w spotkaniu z góralską kapelą. Godz. 9.00 

Cel:
- zapoznanie z góralskim strojem, gwarą i instrumentami
- wspólne zabawy przy góralskiej muzyce

24.10.2018
Wyjazd dzieci z Oddziału II do Kopalni "Ignacy" w Zabrzu oraz do Rud Raciborskich. Zbiórka o godz. 7.00. Wyjazd o godz. 7.40. Powrót ok. godz. 15.00
Cel:
- zwiedzanie kopalni z przewodnikiem
- wzbogacenie informacji na temat funkcjonowania kopalni i pracy górników
- przejazd kolejką wąskotorową
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży autokarem, kolejką
  i zwiedzania kopalni  

23.10.2018 
Udział dzieci w spotkaniu ze stomatologiem w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego "Akademia zdrowego uśmiechu". Godz. 10.00 - 11.30 

Cel:
- obserwowanie pokazu prawidłowego mycia zębów
- przypomnienie zasad zdrowego odżywiania i dbania o zęby
- zajęcia praktyczne - Każdy przedszkolak prawidłowo myje zęby

22.10.2018
Konsultacje nauczycieli z logopedą zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Godz. 9.30
Cel:
- wymiana informacji na temat organizowanej w przedszkolu pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej

- określenie wspólnych działań wspierających dzieci i rodziców w zakresie
  ćwiczeń logopedycznych

18 - 19.10.2018
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przygotowaniu Spiżarni Pani Jesieni. Godz. 10.00 - 11.00 
Cel:
- przypomnienie nazw wybranych warzyw i owoców
- zrobienie kompotów z jabłek, gruszek i śliwek
- przygotowanie spiżarni w każdej sali zajęć

18.10.2018 
Udział dzieci z Oddziału IV w spotkaniu ze stomatologiem w ramach programu profilaktycznego Urzędu Miasta Chorzów - Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Godz. 11.15 

Cel:
- wysłuchanie prelekcji na temat higieny jamy ustnej
- przypomnienie zasad prawidłowego mycia zębów

18.10.2018 
Udział dzieci z Oddziału II w zajęciach sportowych z instruktorem KRAV MAGI Panem Przemysławem Warzechą. Godz. 10.00 

Cel:
- aktywny udział w zabawach sportowych
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- zachęcanie do aktywnego wypoczynku

17.10.2018 
Udział dzieci z Oddziału IV i V w przedstawieniu teatralnym zorganizowanym przez Seniorów w Klubie Osiedlowy Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pokolenie". Godz. 11.00 

Cel:
- zapoznanie z treścią bajki "Czerwony Kapturek"
- rysowanie ilustracji do w/w bajki
- przypomnienie i stosowanie zasad właściwego zachowania się podczas
  przedstawienia

10.10.2018 
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Godz. 9.30 

Cel:
- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- udział w zabawach interaktywnych


01.10.2018

Impreza przedszkolna: "Dzień Chłopaka". Godz. 10.00
Cel: 
- wspólne zabawy integracyjne, taneczne, zręcznościowe
- przygotowanie i wręczenie chłopcom upominków