październik

25.10.2017
Badanie słuchu dzieciom 6 letnim z Oddziału I i II. Godz. 10.00
Cel: 
- przeprowadzenie badań przez lekarza Chorzowskiego Centrum Pediatrii 
  i Onkologii przy ul. Truchana
- zapoznanie rodziców z wynikami badań  

24.10.2017
Wycieczka Dzieci z Oddziału I, II i IV do Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu. Godz. 7.15
Cel:
- zapoznanie dzieci z wybranymi roślinami i zwierzętami
- udział w zajęciach zorganizowanych przez przewodnika
- podejmowanie wspólnych działań

23.10.2017
Udział dzieci w przedstawieniu proekologicznym: "Niezwykła misja Krasnala Dobroduszka". Godz. 10.00
Cel:
- zapoznanie z przygodami krasnala oraz zasadami ochrony przyrody 
- dbanie o środowisko przyrodnicze

17.10.2017

Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- przypomnienie zasad zachowania się w bibliotece i korzystania z jej    
  zbiorów 
- podejmowanie wspólnych działań


10.10.2017

Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- przypomnienie zasad zachowania się w bibliotece i korzystania z jej    
  zbiorów 
- podejmowanie wspólnych działań


03.10.2017

Wycieczka Dzieci z Oddziału I i II do Osady Młynarskiej w Boroniówce.
Cel:
- zapoznanie dzieci z pracą młynarza i wyposażeniem dawnego młyna
- wspólne wyrabianie ciasta i pieczenie chałek
- właściwe zachowanie się podczas podróży autokarem

02 - 20.10.2017
Udział dzieci w zbiórce żołędzi dla zwierząt z Chorzowskiego ZOO.
Cel:
- podejmowanie wspólnych działań na rzecz zwierząt
- udział w akcjach o zasięgu wojewódzkim