wrzesień

25.09.2018
Spotkanie przedszkolaków z rycerzem (nagroda za zajęcie I miejsca 
w Plebiscycie na Najlepsze Przedszkole zorganizowanym w roku szkolnym 2017/2018 przez Dziennik Zachodni). Godz. 12.30

Cel: 
- zapoznanie z rycerskim strojem i zwyczajami  
- wysłuchanie opowiadania rycerza
- wspólne zabawy


25.09.2018
Uroczystość przedszkolna z udziałem Rodziców i Dzieci z Oddziału I: "Pasowanie na Przedszkolaka". Godz. 15.00
Cel: 
- przyjęcie najmłodszych dzieci do braci przedszkolnej 
- zaprezentowanie programu artystycznego przez dzieci z Oddziału II


20.09.2018
"Dzień Przedszkolaka". Godz. 10.00
Cel:
- udział dzieci w zabawach integracyjnych
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy
- nawiązywanie więzi koleżeńskich

13.09.2018 
Zapraszamy Dzieci do udziału w warsztatach muzycznych. Godz. 9.30-11.30
Cel:
- zapoznanie z wybranymi instrumentami
- udział w zabawach z muzyką

11.09.2018
Zapraszamy rodziców na spotkania ogólne i grupowe. Godz. 17.00
Cel:
- zapoznanie z pracą przedszkola i poszczególnych oddziałów w roku
  szkolnym 2018/2019
- ustalenie wspólnych działań


04.09.2018 

Zapraszamy Rodziców i Dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola na wspólne zabawy z nauczycielami. Godz. 16.00
Cel:
- zapoznanie z przedszkolem 
- udział we wspólnych zabawach
- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego