wrzesień

26.09.2017
Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- przypomnienie zasad zachowania się w bibliotece i korzytsania z jej    
  zbiorów 
- podejmowanie wspólnych działań


19.09.2017

Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- przypomnienie zasad zachowania się w bibliotece i korzytsania z jej    
  zbiorów 
- podejmowanie wspólnych działań


19.09.2017

Zapraszamy rodziców na spotkania ogólne i grupowe. Godz. 17.00
Cel:
- zapoznanie z działaniami przedszkola i poszczególnych oddziałów w roku szkolnym 2017/2018
- ustalenie wspólnych działań

08.09.2017
Spotkanie z Gośćmi z Urzędu Miasta Chorzów. Godz. 13.00
Cel:
- ocena stopnia przygotowania przedszkola do nowego roku szkolnego

01 - 30.09.2017
Przeprowadzenie badań dzieci przez specjalistów zatrudnionych
w przedszkolu - logopeda, rehabilitant i psycholog
Cel:
- wskazanie dzieci do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną   
  organizowaną w przedszkolu 

30.08.2017 
Zapraszamy Rodziców i Dzieci, które po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola na wspólne zabawy z nauczycielami. Godz. 16.00
Cel:
- zapoznanie z przedszkolem 
- udział we wspólnych zabawach
- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego