Ważne terminy

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik-obraz;i

Prosimy Rodziców o dokonanie wpłat:

  • Rada Rodziców wraz  z grupowym (zgodnie ze złożoną deklaracją)
  • ubezpieczenie dziecka (43,99 zł.) – do 06.10.

 na niżej podane konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.

  Konto: 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

 Przy wpłacie prosimy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • cel wpłaty (Rada Rodziców, ubezpieczenie)


Smile
Dyżur wakacyjny
- lipiec Przedszkole nr 25
                                      sierpień Przedszkole nr 18
Zgłoszenia przyjmujemy
od 15 marca

Wink
Przypominamy wszystkim Rodzicom, że dnia
14 marca o godz. 16.00 odbędą się spotkania grupowe.

Wink
Do 5 każdego miesiąca należy odebrać w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka
w poprzednim miesiącu. Jeśli będzie możliwe przesyłanie faktur drogą e-mail, Rodzice zostaną o tym poinformowani. 


Wink
Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie
do 15 każdego miesiąca
 o
płaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.