Ważne terminy

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik-obraz;i


Prosimy Rodziców o dokonanie wpłat:

  • Rada Rodziców wraz  z grupowym

 na niżej podane konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.

  Konto: 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

 Przy wpłacie prosimy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • cel wpłaty 


Wink

Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie do 15 każdego miesiąca opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.