Ważne terminy

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik-obraz;i


Prosimy Rodziców o dokonanie wpłat:

  • Rada Rodziców wraz  z grupowym (zgodnie ze złożoną deklaracją w roku szkolnym 2017-2018)

 na niżej podane konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.

  Konto: 72 1090 2024 0000 0001 3517 2544

 Przy wpłacie prosimy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • cel wpłaty 


Smile

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017-2018

  • lipiec - Przedszkole nr 18
  • sierpień - Przedszkole nr 5

                Zgłoszenia przyjmujemy w terminie

                           09 - 27 kwietnia


20.03.2018
(Przepraszmy za zmianę terminu)

Zapraszamy Rodziców na spotkania ogólne i grupowe oraz spotkanie z nauczycielami
Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 5.
Godz. 16.30


Wink
Do 5 każdego miesiąca należy odebrać w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka 
w poprzednim miesiącu. Jeśli będzie możliwe przesyłanie faktur drogą e-mail, Rodzice zostaną o tym poinformowani. Wink
Obowiązkiem Rodzica/Prawnego Opiekuna jest wnoszenie 
do 15 każdego miesiąca
 o
płaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.