Opłaty

Opłaty za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu wnosimy na niżej podane konto do 15 każdego miesiąca:

Bank: ING Bank Śląski
Konto: 81 1050 1214 1000 0023 5318 4506


Wpłaty za wrzesień dotyczące żywienia i godzinowego pobytu dzieci
w przedszkolu będą wnoszone przez Państwa na podstawie faktury wystawionej przez dyrektora przedszkola dnia 28.09.2018 roku 
Termin płatności:  do dnia 15 października 2018 roku
Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że 
faktury za żywienie
i pobyt dziecka w przedszkolu przesyłane są na podane przez Rodziców/Prawnych opiekunów maile
Szanowni Rodzice 
z dniem 1 stycznia 2018 roku stawki żywieniowe wynoszą: 

 • śniadanie           -     2,50 zł.
 • obiad                  -     3,50 zł.
 • podwieczorek    -     1,50 zł.                                                                                                                               


Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że do 5 każdego miesiąca należy odebrać 
w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka w poprzednim miesiącu


Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że 
faktury za sierpień 2017 roku będą do odbioru w placówce 31 sierpnia po godz. 12.00Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że faktury za czerwiec 2017 roku są do odbioru w placówce (30 czerwca i w lipcu)Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że do 5 każdego miesiąca należy odebrać 
w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka w poprzednim miesiącu
Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że od 2 lutego 2017roku należy odebrać w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka
w styczniu 2017 roku

 

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że od stycznia 2017 roku odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu będzie naliczana z dołu. 
W związku z tym:

 • Zwrotów za nieobecność dziecka w przedszkolu w grudniu dokonano
  w styczniu
   
 • Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
   
 • Opłaty za styczeń 2017 roku będą wnoszone do 15 lutego br. na podstawie faktury otrzymanej w lutym od dyrektora przedszkola