Opłaty

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że do 5 każdego miesiąca należy odebrać w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka w poprzednim miesiącu


Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że 
faktury za sierpień 2017 roku będą do odbioru
w placówce 31 sierpnia po godz. 12.00
Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że faktury za czerwiec 2017 roku są do odbioru w placówce (30 czerwca i w lipcu)Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że do 5 każdego miesiąca należy odebrać 
w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka w poprzednim miesiącu
Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że od 2 lutego należy odebrać w przedszkolu fakturę za koszty pobytu i żywienia dziecka
w styczniu 2017 roku

 

Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie informuje, że od stycznia 2017 roku odpłatność za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu będzie naliczana z dołu. 
W związku z tym:

  • Zwrotów za nieobecność dziecka w przedszkolu w grudniu dokonano
    w styczniu
     
  • Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat, za świadczenia udzielane przez przedszkole, z dołu do dnia 15 każdego następnego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
     
  • Opłaty za styczeń 2017 roku będą wnoszone do 15 lutego br. na podstawie faktury otrzymanej w lutym od dyrektora przedszkola