Harmonogram zajęć dodatkowych

 

 HARMONOGRAM ROCZNY
rok szkolny 2017/2018 

Zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

1.

spotkania z bajką
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- czwartek


- w każdym tygodniu miesiąca

2. 

zabawy matematyczne
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- wtorek


- w każdym tygodniu miesiąca

3. język angielski
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - środa - w każdym tygodniu miesiąca
4. zabawy teatralne
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - piątek - w każdym tygodniu miesiąca

5.

zabawy przyrodnicze
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- środa


- w każdym tygodniu miesiąca

6.

zabawy ruchowo-taneczne
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- czwartek


- w każdym tygodniu miesiąca

7.

zabawy graficzne
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- wtorek


- w każdym tygodniu miesiąca

8.

zabawy muzyczne
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- środa


- w każdym tygodniu miesiąca

9.

zabawy plastyczne
Oddział V 


- 13.00 – 13.30

 


- wtorek


- w każdym tygodniu miesiąca

 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

1.

logopedyczne

 

- 11.00 – 12.00
-   9.30 – 11.00
-   9.30 – 11.00
- 11.00 – 12.00

- poniedziałek
- wtorek
- czwartek
- piątek
 

- w każdym tygodniu miesiąca

2.

gimnastyka korekcyjna

- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 9.00

- wtorek
- środa
- piątek 
 

- w każdym tygodniu miesiąca

3.

wsparcie psychologa/pedagoga

- 8.00 – 9.00

- piątek

- w każdym tygodniu miesiąca

 

Harmonogram zajęć dodatkowych opłacanych z budżetu placówki 

 1.

 Religia

-  8.00 - 9.00

- poniedzialek
 

-  8.00 - 9.00

- wtorek

 2.

 Animacja muzyki

-   9.30 – 12.00

- poniedziałek
 

-   9.30 – 12.00

- piątek