Harmonogram zajęć dodatkowych

 

 HARMONOGRAM ROCZNY
rok szkolny 2018/2019 

Zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

1.

Zabawy muzyczne
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

2. 

Spotkania z bajką
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

3. Zabawy graficzne
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca
4. Zabawy matematyczne
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca

5.

Zabawy przyrodnicze
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

6.

Zabawy muzyczne
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

7.

Klucz do uczenia się
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

8.

Zabawy muzyczne
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

9.

Zabawy muzyczne
Oddział V 


- 13.00 – 13.30
 


- w każdym tygodniu miesiąca

10. Zabawy teatralne
Oddział V 

- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca

 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

1.

logopedyczne

 

- 10.30 – 12.00
- 10.30  11.30
- 10.00 – 12.00
- 10.30 – 11.30
- 10.30 – 12.00

- poniedziałek
- wtorek
- środa
- czwartek
- piątek
 w każdym tygodniu miesiąca

2.

gimnastyka korekcyjna

- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 9.00

- wtorek
- środa
- piątek
w każdym tygodniu miesiąca 

3.

terapia pedagogiczna

- 9.00 – 11.00

- piątek
w każdym tygodniu miesiąca 


Zajęcia języka angielskiego

1.

Oddział I
Oddział II
Oddział III
Oddział IV
Oddział V
 

-   8.00 –   8.15
- 11.00 – 11.30
-   8.00 –   8.15
-   8.15 –   8.45
-   8.15 –   8.45

- wtorek, czwartek
- poniedziałek, środa
- poniedziałek, środa
- poniedziałek, środa
- wtorek, czwartek
 w każdym tygodniu miesiąca

Harmonogram zajęć dodatkowych opłacanych z budżetu placówki 

 1.

 Religia

- 8.00 –   8.30
- 8.30 –   9.00
- 9.30 – 10.00

- poniedziałek - Oddział II
- poniedziałek - Oddział V
- poniedziałek - Oddział IV
- 8.00 –   8.30
- 8.30 –   9.00
- 9.30 –  10.00

- środa - Oddział II
- środa - Oddział V
- środa - Oddział IV

 2.

 Animacja muzyki (rytmika)

-   9.30 – 12.00

- poniedziałek
 

-   9.30 – 12.00

- czwartek