Harmonogram zajęć dodatkowych

 

 HARMONOGRAM ROCZNY
rok szkolny 2018/2019 

Zabawy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci

1.

Przedszkolne muzyczne
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

2. 

Spotkania z bajką
Oddział I


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

3. Zabawy graficzne
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca
4. Zabawy matematyczne
Oddział II
 
- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca

5.

Zabawy przyrodnicze
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

6.

Zabawy muzyczne
Oddział III


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

7.

Klucz do uczenia się
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

8.

Zabawy muzyczne
Oddział IV


- 13.00 – 13.30


- w każdym tygodniu miesiąca

9.

Zabawy muzyczne
Oddział V 


- 13.00 – 13.30
 


- w każdym tygodniu miesiąca

10. Zabawy teatralne
Oddział V 

- 13.00 – 13.30 - w każdym tygodniu miesiąca

 

Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 

1.

logopedyczne

 

- 10.30 – 11.30
-   9.30 – 11.30
- 10.30 – 11.30
-   9.30 – 11.30

- wtorek
- środa
- czwartek
- piątek
 w każdym tygodniu miesiąca

2.

gimnastyka korekcyjna

- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 8.30
- 8.00 – 9.00

- wtorek
- środa
- piątek
w każdym tygodniu miesiąca 

3.

wsparcie pedagoga

- 8.00 – 9.00

- piątek
w każdym tygodniu miesiąca 

 

Harmonogram zajęć dodatkowych opłacanych z budżetu placówki 

 1.

 Religia

 

 
  2.

 Animacja muzyki (rytmika)

-   9.30 – 12.00

- poniedziałek
 

-   9.30 – 12.00

- czwartek