Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - zakończona


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
będzie odbywała się w formie elektronicznej.
Informacja o jej terminie została podana na stronie internetowej Urzędu Miasta Chorzów


UWAGA!!!

Potwierdzenia woli Rodziców przyjęcia dziecka do Przedszkola nr 18 w Chorzowie będą zbierane w niżej wymienionych dniach i godzinach:

 • Piątek              (12.05.2017)

–         w godzinach od    6.00 do 8.00

 • Poniedziałek   (15.05.2017)

–         w godzinach od    6.00 do 10.00

 • Wtorek            (16.05.2017)

–         w godzinach od    6.00 do 16.00

 • Środa               (17.05.2017)

–         w godzinach od    6.00 do 14.00

 • Czwartek         (18.05.2017)

–         w godzinach od  10.00 do 15.00

Zarządzenie nr 4/2017
   Dyrektora Przedszkola nr 18 w Chorzowie        
z dnia 31 marca 2017 roku  
w sprawie określenia terminów składania dokumentacji w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym


Podstawa prawna

 • Na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 roku poz. 59)

zarządzam, co następuje:

 § 1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego, uzupełniającego oraz harmonogram czynności związanych z w/w postępowaniami do Przedszkola nr 18 na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik nr 1  do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 roku i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyj­nego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2017/2018


Danuta Czapla
dyrektor Przedszkola nr 18 w ChorzowieZałącznik  nr  1 
do Zarządzenia nr 4/2017

Organizacja naboru dzieci do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

Terminy rekrutacji

 Rekrutację prowadzi się w okresie:

 od 18 do 28 kwietnia 2017 roku, do godz. 15.00  – składanie wniosków (wraz załącznikami) o przyjęcie do przedszkola z pierwszą preferencją

 • 12 maja 2017 roku, godz. 9-ta – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zgodnie z przyjętymi kryteriami i liczbą punktów)
 • od 12 maja do 18 maja 2017 roku – potwierdzenie woli uczęszczania przez dziecko do przedszkola z pierwszą preferencją (rodzice/rodzic podpisuje dokument „Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola”)
 • 23 maja 2017 roku – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
 • od 1 czerwca do 22 czerwca 2017 roku – prowadzenie rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc


Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2017/2018 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego.

Wniosek  do pobrania i wypełnienia od dnia 18 kwietnia 2017 roku znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl


UWAGA!!!

Wnioski przyjmowane będą w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie w niżej wymienionych dniach i godzinach:

 • poniedziałek

–         w godzinach od    8.00 do 16.00

 • wtorek

–         w godzinach od    6.00 do 12.00

 • środa

–         w godzinach od    6.00 do 14.00

 • czwartek

–         w godzinach od  10.00 do 16.00

 • piątek

–         w godzinach od    9.00 do 15.00


 


Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom
za wybór naszej placówki.

Znalezione obrazy dla zapytania obrazki - dzieci
 
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola