Aktualności

28.03.2018
Spotkanie dzieci z Wielkanocnym Zajączkiem. Godz.10.00
Cel: 
- przypomnienie wielkanocnych zwyczajów
- udział dzieci w zabawach i konkursach organizowanych przez Zajączka
- odszukanie wielkanocnych niespodzianek


21.03.2018

Udział dzieci w "Powitaniu Wiosny". Godz.10.00
Cel: 
- przypomnienie zwiastunów wiosny oraz szukanie ich w przedszkolnym
  ogrodzie
- wspólne wykonanie Marzanny i Gaików
- przejście korowodem wokół przedszkola
 

15.03.2018

Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji: "Sznupek w przedszkolu". Godz.10.00
Cel: 
- udział w prelekcji: "Bezpieczny Przedszkolak"
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym

12 - 16.03.2018

Udział dzieci w działaniach związanych z "Przedszkolnym Tygodniem Bezpieczeństwa"
Cel: 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego,
  organizowania zabaw w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zachowania się w miejscach
  publicznych oraz kontaktów z nieznanymi osobami i zwierzętami
- udział dzieci starszych w warsztatach: Pierwsza pomoc przedmedyczna
- udział w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
- zdobycie sprawności : Bezpieczny Przedszkolak"

12.03.2018

Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

07.03.2018
Realizacja programu: "Mamo, tato wolę wodę" - cz. II. Godz. 10.00
Cel: 
- utrwalenie wiadomości dzieci na temat wody i jej znaczenia 
- ogladanie i omówienie prezentacji: "Tam, gdzie bije woda"
- rozumienie konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych

05.03.2018

Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

01.03.2018
Udział dzieci w "Przedszkolnym Dniu Piegów". Godz. 10.00
Cel: 
- udział we wspólnych zabawach i konkursach
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zespołowych
- zgodne współdziałanie w grupach

28.02.2018
Realizacja programu: "Mamo, tato wolę wodę" - cz. I. Godz. 10.00
Cel: 
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości dzieci na temat wody - jej źródeł,
  własności fizycznych, znaczenia w przyrodzie, właściwości zdrowotnych itp.
- udział dzieci z doświadczeniach z wodą
- rozumienie konieczności oszczędzania wody 

26.02.2018

Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

20.02.2018
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

15.02.2018
Udział reprezentantów przedszkola w Sportowych Mistrzostwach Przedszkolaków
w Pływaniu. Godz. 10.00

Cel: 
- udział dzieci w zawodach sportowych organizowanych poza placówką
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- reprezentowanie przedszkola na imprezach o miejskim zasięgu 

13.02.2018

Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

08.02.2018
"Tłusty Czwartek w Przedszkolu". Godz. 10.00
Cel: 
- zapoznanie z tradycją obchodzenia Tłustego Czwartku
- udział dzieci w zabawach i konkursach tematycznych

29.01 - 09.02.2018
Ferie zimowe - "Zwierzęta Świata"
Cel: 
- przyswojenie przez dzieci wiadomości dotyczących zwierząt zamieszkujących różne kontynenty
  i środowiska przyrodnicze
- udział dzieci w projekcji filmów, konkursach i zabawach

                          
           
Witamy 

    w roku szkolnym 2017/2018
 

Życzymy miłego pobytu w naszym przedszkolu.

Zapraszamy do podejmowania wspólnych działań
na rzecz Dzieci

             Znalezione obrazy dla zapytania ręce - cliparty