Aktualności

21.12.2018
Udział wszystkich dzieci w imprezie przedszkolnej: "Powitanie Zimy". Godz. 10.00
Cel:
- przypomnienie wiadomości dotyczących zimy i jej zwiastunów
- udział we wspólnych konkursach i zabawach integracyjnych


10 - 18.12.2018
Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Spotkania Wigilijne. Godz. 17.00
Oddział V          - 10.12.2018
Oddział I           - 11.12.2018
Oddział IV        - 12.12.2018

Oddział III        - 17.12.2018
Oddział II          - 18.12.2018
Cel:
- zaprezentowanie przez dzieci programu artystycznego
- integracja środowiska przedszkolnego i rodzinnego


07.12.2018

Udział dzieci w spotkaniu z Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Godz. 10.00
Cel:
- pełnienie roli gospodarzy wobec gości odwiedzających przedszkole 
- zdawanie i odpowiadanie na pytania 

06.12.2018

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Godz. 9.30
Cel:
- poznanie tradycji związanych z wizytą Świętego Mikołaja
- udział w przedstawieniu teatralnym i zabawach interaktywnych


04.12.2018
Pieczenie pierniczków przez dzieci z Oddziału IV. Godz. 10.00
Cel:
- przyswojenie przez dzieci tradycji związanych ze Świętami Bożego
  Narodzenia
- doskonalenie czynności praktycznych


04.12.2018

Udział dzieci z wszystkich oddziałów w spotkaniu z Górnikiem. Godz. 10.00
Cel:
- zapoznanie z pracą górników
- przyswojenie tradycji związanych z obchodami Dnia Górnika
- prezentacja programu artystycznego


03.12.2018
Pieczenie pierniczków przez dzieci z Oddziału II. Godz. 10.00
Cel:
- przyswojenie przez dzieci tradycji związanych ze Świętami Bożego
  Narodzenia
- doskonalenie czynności praktycznych

Witamy w nowym roku szkolnym,

   zapraszamy do współpracy
i działań na rzecz naszych Dzieci

 Znalezione obrazy dla zapytania obrazki przedszkolaki