Aktualności

31.10.2019
Udział dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolnym "Święcie Dyni". Godz. 10.00
Cele:
udział we wspólnych zabawach i konkursach 
tworzenie dyniowych ludków
-
 poczęstunek - dyniowe ciasto

29.10.2019
Rozstrzygnięcie przedszkolnego konkursu plastycznego: „Ciekawe miejsca
w Europie”. 
Godz. 10.00
Cele:
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom
- ekspozycja prac w holu przedszkola

28.10.2019
Wyjście dzieci 6 letnich z Oddziału V do NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego Sp. z o.o. ul. Powstańców 27 na badanie słuchu w ramach „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci zamieszkałych na terenie Chorzowa na lata 2018 – 2020”. Godz. 9.30
Cele:
badanie profilaktyczne słuchu dzieci 6 letnich
- o
panowanie strachu przed badaniami lekarskimi

28.10.2019
Udział dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


25.10.2019
Udział dzieci z oddziału IV i V w wycieczce do Fabryki Czekolady
w Krakowie
Zbiórka o godz. 7.00
Wyjazd o godz.  8.30
Powrót o godz. 16.30
Cele:
wzbogacenie informacji na temat pochodzenia i produkcji czekolady
samodzielne wykonanie czekoladowych niespodzianek
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w autokarze i podczas zajęć
  w „fabryce”

23.10.2019
Wyjście dzieci 6 letnich z Oddziału IV do NZOZ Lecznica Dzieci i Dorosłych – Szpital im. I. Mościckiego Sp. z o.o. ul. Powstańców 27 na badanie słuchu w ramach „Programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci zamieszkałych na terenie Chorzowa na lata 2018 – 2020”. Godz. 9.30
Cele:
badanie profilaktyczne słuchu dzieci 6 letnich
- o
panowanie strachu przed badaniami lekarskimi

23.10.2019
Udział przedstawiciela przedszkola w Konkursie recytatorskim – Wierszolandia Ptysia i Balbinki” zorganizowanym w Starochorzowskim Domu Kultury. Godz. 10.00
Cele:
popularyzowanie wśród dzieci literatury dziecięcej
reprezentowanie przez dzieci przedszkola w środowisku lokalnym

21.10.2019
Udział dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

18.10.2019
Konsultacje nauczycieli z psychologiem zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Chorzowie. 
Godz. 8.30
Cele:
wymiana informacji na temat współpracy przedszkola z psychologiem
  w nowym roku szkolnym
- określenie wspólnych działań wspierających dzieci i rodziców

14.10.2019
Udział dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

10.10.2019
Uroczystość przedszkolna z udziałem Rodziców i Dzieci z Oddziału II: "Pasowanie na Przedszkolaka". Godz. 15.00
Cele:
przyjęcie najmłodszych dzieci do braci przedszkolnej
- zaprezentowanie programu artystycznego przez dzieci z Oddziału IV

08 - 09.10.2019
Zapraszamy Rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami 

Oddział  I

09.10.2019

  godz. 15.00-19.00

Oddział  II

09.10.2019

  godz. 15.00-19.00

Oddział  III

09.10.2019

  godz. 15.00-19.00

Oddział  IV

08-09.10.2019

  godz. 15.00-19.00

Oddział  V

08-09.10.2019

  godz. 15.30-19.00

Zgłoszenia przyjmują Panie Woźne i Pani Beata 
Cele:
omówienie wyników diagnozy i wstępnej obserwacji dzieci
- wymiana informacji i spostrzeżeń
- ustalenie zakresu wspólnych oddziaływań

07 - 21.10.2019
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym: „Ciekawe miejsca w Europie” (technika dowolna).
Cele:
- przybliżenie dzieciom informacji na temat Europy
- wyrażanie własnych obserwacji i spostrzeżeń w formie plastycznej
- integracja środowiska rodzinnego i przedszkolnego poprzez udział
  we wspólnych imprezach

07.10.2019
Udział dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

01.10.2019
Udział dzieci z Oddziału V w akcji zorganizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Chorzów - „Lekturka dla chorzowskiego podwórka” – „Czytanie bajek jest fajne”. 
Godz. 10.00
Cele:
- przybliżenie dzieciom bohaterów literatury dziecięcej
- zachęcanie do słuchania i czytania bajek

11.09.2019
Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie ogólne i grupowe. Godz. 17.00
Cele:
- zapoznanie z funkjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
- ustalenie wspólnych działań w poszczególnych oddziałach
- wybór trójek grupowych

30.08.2019

Z
apraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców, k
tórzy po raz pierwszy przekroczą progi naszego przedszkola na spotkanie integracyjne. Godz. 15.00
Cele:
- integracja dzieci, rodziców i nauczycieli
- udział we wspólnych zabawach

Witamy Wszystkich w nowym roku szkolnym
i zachęcamy do aktywnego udziału
w życiu naszego przedszkola.
Czekamy na Państwa
rady, propozycje i sugestie
oraz pomoc w pokonywaniu nowych wyzwań
edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych.Podobny obraz

Dziękujemy Rodzicom za okazaną pomoc
w realizacji działań podejmowanych
na rzecz dzieci.
Życzymy Wszystkim
radosnego wypoczynku


Podobny obraz