Pracownicy przedszkola

Pomoce nauczyciela:      Pani Beata Pilska
                                         

Intendentka:                   Pani Ilona Białas
                                        
Szef kuchni:                    Pani Małgorzata Nowok

Pomoce kuchenne:
                                         Pani Beata Adamska
                                         Pani Jolanta Franecka

Starsze woźne:
                                         Pani Mariola Gędek
                                         Pani Maria Kozioł
                                         Pani Anna Król
                                         Pani Teresa Kwiatkowska
                                         Pani Małgorzata Mania

Rzemieślnicy:                  
                                         Pan Marek Rotecki
                                         Pani Justyna Winciersz