Grupa IV

Plan pracy - grudzień

1 -2 Tydzień -  Przyszła zima

 • Zapoznanie z zawodem górnika – tradycje Barbórkowe.
 • Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • Rozumienie konieczności zabezpieczania się przed śniegiem i mrozem.
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu w czasie zimy.
 • Spotkanie z Mikołajem 

Zabawy ruchowe:

 • „Sopelki”
 • „Wrony”
 • „Po śliskim lodzie”
 • „Mróz czarodziej”
 • „Kulig” 

3-4 Tydzień – Już Boże Narodzenie

 • Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Wspólne strojenie choinki.
 • Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna.
 • Udział w grupowym spotkaniu świątecznym (wewnątrzgrupowym) 

Zabawy ruchowe:

 • „Wiatraczki na choince”
 • „Kolorowe bombki”
 • „ Zaprzęg Świętego Mikołaja” 
 • „Świecą gwiazdki”
 • „Śniegowe gwiazdki” 

Zabawy  ruchowe prowadzone metodą B. Strauss oraz rytmika z Panem Miłoszem.                                                                                                                              

Plan pracy - styczeń 

1 -2 Tydzień -  Umiem wiele zrobić sam

 • Rozumienie konieczności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy, używania zwrotów grzecznościowych.
 • Omówienie czynności związanych z zachowaniem higieny i estetycznego wyglądu

3  Tydzień - Babcia i dziadek, to rodzice moich rodziców

 • Kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny; okazywanie szacunku osobom starszym.
 • Określanie stosunków łączących dziadków z rodzicami
 • Czerpanie radości z przygotowywania i wręczania upominków bliskim osobom 

4  Tydzień  - Zwierzęta są głodne

 • Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w zimie.
 • Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, np. sarna, jeleń, dzik, – nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania.
 • Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich, np. wróbel, gołąb, sikorka, wrona 

Zabawy ruchowe:  

 • „Podróż do babci” – opowieść ruchowa
 • „Pieczemy ciasto” – zabawa naśladowcza.
 • „Sarenki chowają się w lesie” –zabawa bieżna
 • „Zajączki”     
 • „Liski idą do nory”
 • „Róbcie to, co ja” 

Zabawy  ruchowe prowadzone metodą B. Strauss oraz rytmika z Panem Miłoszem.