Grupa IV

Plan pracy - wrzesień

I tydzień: Moje przedszkole                                                                                  

 • rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • dbanie o wspólne sprzęty i zabawki oraz o zachowanie porządku w otoczeniu.
 • poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród).

II - III tydzień: Wszyscy sie bawimy

 • wdrażanie do sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Dbanie o wspólne sprzęty
  i zabawki.
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z zabawek ogrodowych.
 • rozumienie, że inni mają takie samo prawo do uczestnictwa w zabawach i korzystania z zabawek.

IV tydień: Jesień daje nam owoce

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian
  z aktualną porą roku.
 • rozpoznawanie i nazywanie owoców (jabłka, gruszki, śliwki).
 • ozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.


Piosenka:

Dwa malutkie misie
chcą potańczyć dzisiaj.
Hopsa, hopsa, dana, dana
tańczą misie dziś od rana.
Dwa malutkie misie
tańczą z nami tak, tak.


Wiersz „Powitanie” K. Sąsiadek (zabawy paluszkowe):

Gdy się raczki spotykają,
to od razu się witają,
gdy się kciuki spotykają
to od razu się witają,
gdy się palce spotykają
to od razu się witają.