Grupa III

Plan pracy - grudzień

I tydzień – Moja rodzina 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Rodzinny spacer” – opowieści o rodzinach. Słuchanie wiersza B. Formy, wypowiadanie się na temat rodziny opisanej w wierszu i własnej,
 • „Rodzina Ludki” – oglądanie zdjęć rodzin, rozmowa o rodzinach, słuchanie opowiadania o rodzinie Ludki w odniesieniu do ilustracji, próby czytania imion, karta pracy
 • „W moim domu” – zapoznanie z drukowaną literą „d”, słuchanie opowiadania „Trzy małe świnki”, opisywanie swoich domów, prawidłowe stosowanie rzeczowników, układanie schematu wyrazu, próby czytania słowa „dom”, karta pracy
 • „Domowe robótki” – zapoznanie z pisaną literą „d”, układanie litery „d” z wełny, pisanie po śladzie, próby samodzielnego pisania, próby czytania prostych zdań
  i tekstów obrazkowo-wyrazowych, karta pracy
 • „Najlepsze urodziny Dorotki” – zapoznanie z cyfrą 8, słuchanie opowiadania, rozwiązywanie zagadek matematycznych, dopełnianie zbioru, przeliczanie elementów liczebnikami porządkowymi, pisanie cyfry 8 po śladzie ciągłym, wykropkowanym
  i samodzielnie, karta pracy
 • „Kolorowe szczęście” – zabawy graficzne i percepcyjne, określanie nastroju wiersza oraz wyrażanie uczuć kolorami, odwzorowywanie narysowanych obrazków na powierzchni kratek, karta pracy
 • „Sylabiki i literki” – układanie wyrazów z sylab i liter
 • „Szczęśliwe, wspólne rodzinne minutki” – określanie pory dnia, odczytywanie pełnych godzin na zegarze, ilustrowanie czynności w ciągu dnia za pomocą zespołowo przygotowanych scenek.
 • Górnik Gustaw i Barbórka – poznanie śląskiej tradycji i zwyczajów  
 • Przyjedź do nas Mikołaju – świętowanie zwyczajów mikołajowych  
 • „Mamo, tato, pobawcie się ze mną” – gry planszowe i towarzyskie 

Zabawy plastyczno-techniczne

 • „Bukiecik z serduszek dla mamy, taty, siostry i brata” – obrysowywanie, wycinanie
  i komponowanie na płaszczyźnie, wykonanie bukietów z serc dla członków swojej rodziny
 • „Rodzinny dom, rodzinne miasto” – zabawy konstrukcyjne z elementami planowania przestrzennego, wymyślanie nazwy dla miasta i ulic, pojmowanie istoty i znaczenia rodzinnego domu i rodzinnej miejscowości
 • „Urodzinowe ciasteczka” – lepienie z plasteliny, formowanie i ozdabianie „ciasteczek”
 • „Kalendarz adwentowy” – konstruowanie kalendarza, zapoznanie się z pojęciem „kalendarz” 

Zabawy ruchowe

 • „Wędrujące serduszko” – zabawa kołowa
 • „Budujemy dom” – zabawa z elementami przysiadu i gestów ilustracyjnych
 • „Ruchome sylaby” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Mikołaj” – integracyjna zabawa kołowa z elementami rytmicznego poruszania
 • „Kto szybciej wróci do domu?” – zabawa z elementami marszu oraz poruszania
  wg zakodowanej instrukcji graficznej 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

 • „Grozik”, „Poszło dziewczę”, „Kowal” – nauka tańców śląskich
 • „Nie ma jak dom” – nauka piosenki 

II tydzień – Dzielimy się dobrocią

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Szewczyk Dratewka” – słuchanie bajki, ćwiczenia percepcyjne
 • „Pomocnik” – odkrywanie, jakiej pomocy potrzebują od nas inni, obserwowanie i wypowiadanie się na podstawie obserwacji siebie i innych, tworzenie przeciwieństw, słuchanie opowiadania, określanie prawdziwości zdań za pomocą umownych gestów, karta pracy
 • „Gdzie jest dzwoneczek?” – zabawy słuchowe, określanie kierunku, z którego słychać dźwięk
 • „Spotkanie z Mikołajem” – zapoznanie z drukowaną literą, słuchanie wiersza
  B. Formy „Spotkanie z Mikołajem”, omawianie uczuć i emocji, jakie towarzyszyły słuchaniu wiersza, określanie adresatów zabawek na podstawie treści wiersza, prezentacja i omówienie litery „y”, próby czytania prostego tekstu obrazkowo-wyrazowego, karta pracy
 • „Niespodzianka dla Mikołaja” – zapoznanie z pisaną literą, przedstawienie pomysłu na prezent w postaci umownego symbolu, prezentacja sposobu pisania litery „y”, układanie jej ze wstążki, wodzenie palcem po jej kształcie, próby pisania litery „y”
  po śladzie i samodzielnie, karta pracy
 • „Tęczowe wyrazy” – ćwiczenia słuchu fonematycznego, układanie schematów wyrazów z wykorzystaniem kolorowych kredek
 • „Moc podarunków” – czytanie z podziałem na role, karta pracy
 • „Tęczowo-kolorowo” – nazywanie i kategoryzowanie uczuć, dzielenie się przyjemnymi uczuciami z innymi, doświadczenie z powstawaniem tęczy, ilustrowanie charakteru, nastroju, emocji wybranych fragmentów muzycznych za pomocą kolorów, ćwiczenia grafomotoryczne, karta pracy
 • „Niezwykłe ślady Mikołaja” – układanie rytmów, przekładanie jednej reprezentacji rytmicznej na drugą, ilustrowanie ułożonych rytmów ruchami i gestami
 • „Niespodziewany prezent” – poznanie znaku „=”, słuchanie opowiadania „Niespodziewany prezent”, wypowiadanie się na temat zachowania bohaterów, tworzenie zbiorów równolicznych i różnolicznych, stosowanie znaku równości dla określenia relacji pomiędzy liczbami, próby pisania cyfr wg kolejności rosnącej, karta pracy
 • „Mikołaj się zbliża, dzieci się radują” – słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej „Święty Mikołaj”, układanie opowieści o Mikołaju i nagrywanie jej na dyktafon, wklejanie prezentów do worków zgodnie z zakodowaną instrukcją, karta pracy 

Zabawy plastyczno-techniczne

 • „Pudełko dobrych uczynków” – ozdabianie pudełka do gromadzenia „skarbów pomocy” techniką oklejania, praca zbiorowa
 • „Mikołaj” – wykonanie pracy metodą origami 

Zabawy ruchowe

 • „Podróż do Krainy Mikołaja” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Idzie Mikołaj po drabinie” – zabawa elementem marszu, podskoku i przysiadu
 • „Jak Mikołaj prezenty rozdawał” – zabawa naśladowcza
 • „Jestem św. Mikołajem” – zabawa z elementami ruchu kreatywnego

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

• „Kolędnicy wędrownicy” – nauka piosenki, zabawa taneczna
• „Pada śnieg” – zabawa z elementami ruchu kreatywnego 

III i IV tydzień – Święta tuż, tuż 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji: 

 • „Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia” – rozmowy o zbliżających się świętach oraz porządkach świątecznych, zagadki pantomimiczne
 • „Placek Zgody i Pogody” – słuchanie opowiadania J. Papuzińskiej, poznawanie wartości przyjaźni i miłości
 • „Ciasto” – ćwiczenia graficzne na karcie pracy
 • „Wigilijna kolacja” – nazywanie zwyczajów świątecznych i potraw wigilijnych
 • „Dziewczynka z zapałkami”, H.Ch. Andersen – słuchanie baśni, okazywanie wrażliwości na los innych, zabawa dramowa
 • „Choinka” – słuchanie wiersza, poznanie symboliki choinki
 • „Literowe bombki” – zabawa dydaktyczna, próby czytania sylab, tworzenie z nich wyrazów 
 • „Bombkowe zagadki” – wykonywanie zadań na podstawie opisu, podejmowanie prób czytania, karta pracy
 • „Kiedy świąteczna nastaje pora, każdy pomocną podaje dłoń” – rozmowa na temat pomocy, karta pracy
 • „Choinkowe igły” – oglądanie choinek, gałązek sosny świerku, jodły, opisywanie wyglądu igieł
 • „Stajenka” – dyktando obrazkowe, układanie elementów w szopce
 • „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” – oglądanie inscenizacji opowiadania H. Łochockiej, rozmowy na temat dokarmiania zwierząt zimą, słuchanie ciekawostek o ptakach
 • „Ziarenka dla ptaszków” – zabawa matematyczna, karta pracy
 • „Kto jeszcze potrzebuje naszej pomocy?” – zabawa dydaktyczna, rozwiązywanie zagadek o zwierzętach leśnych, karta pracy
 • „Dlaczego przy grocie był wół i osioł?” – słuchanie opowiadania B. Ferrero ukazującego skromność jako cechę pożądaną
 • „Złość”– słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej, rozmowa na temat treści
 • Więcej miłości, mniej złości” – zapoznanie ze znakami mniejszości i większości
 • „Gdzie jest więcej?” – zabawy z kostkami liczbowymi
 • „Bombki, prezenty i pierniki” – zabawy matematyczne, karta pracy
 • „Świąteczna muzyka” – słuchanie wiersza B. Formy, rozmowa na temat świąt
 • „Świąteczne podarunki” – zabawy matematyczne, przeliczanie elementów zbioru, rachowanie, wskazywanie, gdzie jest mniej/więcej elementów
 • „Odgrywanie ról” – zabawy pantomimiczne indywidualne i w parach, odgrywanie emocji 

Zabawy plastyczno-techniczne

 • „Kartki świąteczne” – oglądanie kartek o tematyce świątecznej, składanie
  i dekorowanie kartek ze świątecznymi życzeniami
 • „Bombki” – ozdabianie sylwet bombek według własnego pomysłu
 • „Gałązki choinkowe” – zespołowa praca plastyczna metodą „edukacja przez ruch”
 • „Aniołek” – prezent dla rodziców, zabawa plastyczna 

Zabawy ruchowe

 • „Świąteczne wstążki” – zabawa orientacyjno-porządkowa oraz przygotowująca
  do pisania
 • „Ludzie do ludzi” – zabawa integracyjna
 • „Kolorowe bombki” – zabawa bieżna
 • „Zabawki pod choinką” – zabawa naśladowcza, ćwiczenia dużych grup mięśniowych 
 • „Wyprawa do lasu” – opowieść ruchowa 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

 • „Ciasto” – taniec integracyjny, 
 • „Przybieżeli do Betlejem” – taniec integracyjny
 • „Gwiazdka” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, zabawa ilustracyjna przy muzyce) 

Plan pracy - styczeń

I tydzień – Wspólny skok w Nowy rok
 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Gdy Nowy Rok w progi, to stary w nogi” – zapoznanie z noworocznymi przysłowiami, swobodne rozmowy z dziećmi
 • „Mijający czas” – wysłuchanie wiersza „Cudowna podróż” J. Krakowskiego, analiza treści utworu, gromadzenie informacji dotyczących pór roku,
 • „12 miesięcy” – rozwiązywanie zagadek słownych o miesiącach, odczytywanie globalne nazw w kartach pracy
 • „Pierwszy, drugi, trzeci – jak ten czas szybko leci” – zabawa dydaktyczna, posługiwanie się nazwami dni tygodnia przy planowaniu pracy i odpoczynku, karta pracy
 • „Zabawy noworoczne z literką »b«” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z wielką
  i małą literą „b” „Noworoczne zawijasy” – demonstracja i próby pisania małej
  i wielkiej litery „b”
 • „Razem się bawimy, nikomu nie szkodzimy” – pogadanka, „giełda pomysłów”, wskazywanie czynników mających wpływ na zwierzęta w noc sylwestrową oraz sposobów mogących im pomóc
 • „Jak Bartek i Bukiet spędzili Nowy Rok?” – czytanie komiksu z literą „b”, dopasowywanie zdań do obrazków w kartach pracy
 • „Kolorowe domy” – odwzorowywanie kodu za pomocą plastikowych kubeczków; rozwijanie logicznego myślenia
 • „Bal w przedszkolu” – wysłuchanie wiersza S. Bacewicz, gra prawda/ fałsz na temat jego treści
 • „Na balu” – zabawa dydaktyczna o charakterze matematycznym, zapoznanie z liczbą 9
 • „Tuż przed balem” – określanie miejsca liczby 9 w ciągu liczbowym, poznawanie jej związku z liczbami sąsiednimi, nauka pisania cyfry 9, karta pracy
 • „Goście na balu” – gra matematyczna, rozkład liczby na składniki
 • „Tajemnicze zadania Nowego Roku” – zabawa dydaktyczna przy różnych stanowiskach: „Porządki Nowego Roku” – wyszukiwanie par liter; „Nowy Rok i jego 7 dni tygodnia” – układanie nazw dni tygodnia w odpowiedniej kolejności; „Raz, dwa, trzy, Nowy Rok patrzy” – ćwiczenie matematyczne; „Zaszyfrowany wyraz” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów, „Za- pamiętaj” – odtwarzanie układu klocków; „W karnawale same bale” – karta pracy 

Zabawy plastyczno – techniczne

 • „Jaka jest pogoda?” – założenie indywidualnego kalendarza do obserwacji
  i rejestrowania zjawisk pogodowych
 • „Miasto nocą” – praca plastyczna; wykonanie prac zespołowych z różnych materiałów 

Zabawy ruchowe

 • „Telefaks od Nowego Roku” – zabawa integracyjna
 • „Noworoczne zabawy z balonami” – zestaw ćwiczeń porannych
 • „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe
 • „Dźwięki otoczenia” – zabawa słuchowa
 • „Żywy alfabet” – zabawa ruchowa, układanie liter z własnych ciał
 • „Cicho, sza” – zabawa ruchowa
 • „Posągi Nowego Roku” – zabawa integracyjna

Zabawy dydaktyczne ruchowo-wzrokowo-słuchowe

 • „Siedem dni tygodnia” – proste wprawki dramowe
 • „Dźwięki otoczenia” – zabawa słuchowa
 • „Zgadnij, o kim mówię” – układanie zagadek słownych o zwierzętach
 • „Jesteśmy w dobrym humorze” – ćwiczenie oddechowe poprawiające wydolność oddechową 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

 • „Tańczące baloniki” – improwizacja taneczna z kolorowymi balonami
 • „Już przyszedł Nowy Rok!” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, zabawa taneczna)
 • „Sylwestrowe zabawy” – pląsy taneczne przy piosence
 • „Menuet” – zabawa taneczna przy muzyce 

II tydzień – Zimowa olimpiada przedszkolaków 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej” – zabawa dydaktyczna, przybliżenie zasad zdrowego żywienia, przy- porządkowywanie produktów
 • „Sporty zimowe – wyczynowe” – technika twórczego rozwiązywania problemów „promyczkowe uszeregowanie”
 • „Zimo, baw się z nami!” – praca z tekstem literackim H. Bechlerowej, improwizowanie wiersza ruchem, sylwetami na patyczkach
 • „Zimowi detektywi – gimnastyka umysłowa” – gra dydaktyczna, zapoznanie
  z drukowaną i pisaną literą „C”, „c”, analiza sylabowa i głoskowa, odczytywanie sylab i prostych wyrazów z literą „c”, prezentacja sposobu pisania małej i wielkiej litery, karta pracy
 • „Symbole olimpijskie” – zajęcia wprowadzające, swobodna rozmowa o zimowej olimpiadzie na podstawie ilustracji
 • „Co wiemy o olimpiadach zimowych?” – tworzenie obrazkowo-słownej siatki tematycznej dotyczącej aktualnego zasobu wiedzy
 • „Nasza olimpiada zimowa” – twórcza aktywność badawcza, inicjowanie, planowanie, wykonanie i prezentacja przedsięwzięcia, „kiermasz ofert”, wykonanie flagi, ćwiczenie w klasyfikowaniu według wybranej cechy jakościowej, przeliczanie elementów, sprawne wycinanie po liniach kolistych
 • „Lodowe kry” – zabawa matematyczno-badawcza z lodowymi kostkami, dostrzeganie wpływu temperatury na szybkość roztapiania się lodu, przeliczanie elementów
 • „Jest i nic nie ma” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z liczbą 0, przeliczanie, karta pracy
 • „Piruety z cyfrą 0” – prezentacja sposobu pisania cyfry 0
 • „Matematyczne zawody” – gra karciana, posługiwanie się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo (na kanwie gry w wojnę)
 • „Kto wita zimę?” – analiza treści utworu D. Gellnerowej podczas rozmowy kierowanej
 • „Trzy w linii” – gra matematyczna, utrwalenie zapisu cyfr od 0 do 5 

Zabawy plastyczno – techniczne

 • „Zimowe puzzle” – cięcie ilustracji i składanie ich w jedną całość, organizacja gazetki tematycznej
 • „Nasza olimpiada zimowa” – wykonanie plastycznego projektu 

Zabawy ruchowe

 • „Z górki na pazurki” – zestaw ćwiczeń porannych
 • „Łyżwiarze” – zabawa ruchowa, ćwiczenie tułowia, skręty
 • „Zaspy” – ćwiczenie mięśni brzucha;
 • „Saneczkowe zaprzęgi” – zabawa ruchowa w trójkach
 • „Slalom” – zabawa matematyczno-ruchowa, kształtowanie pojęcia liczby naturalnej, określanie miejsca poznanych liczb w ciągu
 • „Tunel bobslejowy” – zabawa ruchowa z czworakowaniem
 • „Bitwa na śnieżki” – zabawa ruchowa przy muzyce doskonaląca motorykę małą
  i dużą

Zabawy dydaktyczne ruchowo-wzrokowo-słuchowe

 • „Głuchy telefon” – zabawa integracyjna, utrzymanie koncentracji
 • „Lodowisko” – ćwiczenie grafomotoryczne rozwijające percepcję wzrokową, karta pracy
 • „Literowe sudoku” – układanie liter według określonych zasad
 • „Olimpijski znicz” – ćwiczenie logopedyczne, dmuchanie na płomień świecy
 • „Bałwanek” – ćwiczenie grafomotoryczne, kojarzenie słowa z elementem graficzno-ruchowym, rysowanie obrazka według wiersza W. Szumanówny 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno – ruchowa

 • „Zimowe zabawy” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, zabawy słuchowe i ruchowe przy muzyce)
 • Śniegowa zabawa – ilustrowanie ruchem treści piosenki  

III tydzień – Z pamiętnika Babci i Dziadka 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Zagraj ze mną, dziadku” – gra planszowa, tworzenie skojarzeń
 • „Z babcią nigdy się nie nudzę” – formułowanie wypowiedzi na określony temat, słuchanie wiersza „Babcia” M. Wojciechowicz, opowiadanie o swoich babciach
  i dziadkach, prezentowanie scenek z rekwizytami, układanie życzeń
 • „Piosenka dla babci i dziadka”– zapoznanie z literą drukowaną „N”, „n”, czytanie prostych zapisów rytmicznych przedstawionych nutami, realizacja rytmiczna za pomocą klaskania i wymawiania głosek, kolorowanie instrumentów, karta pracy
 • „Śpiewamy dla babci i dziadka” – zapoznanie z literą pisaną „n”, „N”, pisanie liter po śladzie i samodzielnie
 • „Zaczarowana skrzyneczka” – ćwiczenia percepcyjne i klasyfikacyjne, różnicowanie cech jakościowych figur
 • „Co niemiara radości, jechać do babci w gości”– wytyczanie kierunków
  i wyznaczanie trasy na podstawie słuchanego tek- stu, karta pracy
 • „Nela i dziadek” – próby czytania prostych zdań, interpretacja zdarzeń na podstawie przeczytanego dialogu i ilustracji, karta pracy
 • „Łamigłówki babci i dziadka” – kodowanie i dekodowanie cech figur geometrycznych, utrwalenie liczb i cyfr od 0 do 9, tworzenie zbiorów o wskazanej liczebności, określanie liczby figur ułożonych w kompozycji płaskiej, karta pracy
 • „»B« jak babcia, »d« jak dziadek” – zabawy w rozróżnianiu liter podobnych, układanie wyrazów z poznanych liter 

Zabawy plastyczno-techniczne

 • „Galeria portretów” – malowanie portretów babć i dziadków, tworzenie galerii
 • „Śniegowe płateczki, zimowe gwiazdeczki” – ćwiczenia sprawności manualnej, wycinanie papierowych płatków śniegu
 • „Laurka dla babci i dziadka” – projekt plastyczny
 • „Podwieczorek z babcią i dziadkiem” – pieczenie ciasta, układanie obrazkowego przepisu
 • „Nakrywamy do stołu” – ozdobne składanie serwetek 

Zabawy ruchowe

 • „Kulig z babcią i dziadkiem” – zabawa ruchowa
 • „Zabawy na śniegu” – zestaw ćwiczeń porannych
 • „Muzykanci konszabelanci” – zabawa ruchowa 

Zabawy ruchowo-wzrokowo-słuchowe

 • „Babciu, dziadku, porysuj ze mną” – ćwiczenia graficzne, zabawa w skojarzenia, karta pracy
 • „Słodkie buziaki dla babci i dziadka” – ćwiczenia motoryczne aparatu mowy 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

 • „Babciu, dziadku – kocham was” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, zabawa taneczna, akompaniament do piosenki na instrumentach perkusyjnych)
 • „Piosenka dla babci i dziadka”–  czytanie prostych zapisów rytmicznych przedstawionych nutami, realizacja rytmiczna za pomocą klaskania i wymawiania głosek, kolorowanie instrumentów, karta pracy
 • „W muzycznym koszyku nutek bez liku” – rozpoznawanie poznanych utworów muzycznych, określanie położenia nuty na pięciolinii
 • „Pieczenie ciasta” – ilustrowanie ruchem treści piosenki 

IV tydzień – Eksperymenty z wodą i śniegiem 

Przyswajanie wiedzy o otaczającym nas świecie i wykorzystywanie uzyskanych informacji:

 • „Zabawa w chowanego z wodą” – doświadczenia z wodą, poznawanie różnych stanów skupienia wody, badanie jej właściwości, eksperyment z wędrującą wodą, karta pracy
 • Pudełko badacza” – zapoznanie z wielką i małą drukowaną literą „p”, samodzielne wykonywanie doświadczeń, obserwowanie i wnioskowanie na podstawie obserwacji, nadawanie tytułów doświadczeniom, karta pracy
 • „Palcem po wodzie pisane” – zapoznanie z wielką i małą pisaną literą „p”, samodzielne przygotowywanie i barwienie wody do pisania palcami, próby pisania liter po śladzie i w liniaturze, karta pracy
 • „Czy to woda, czy nie woda?” – eksperymenty smakowe, wzrokowe i węchowe, degustacja wody o różnych smakach, określanie właściwości wody, szeregowanie produktów według smaku, karta pracy
 • „Czy to pływa…?” – eksperymenty dotykowe, doświadczenia fizyczne, czytanie tekstów, rysowanie wzorów w liniaturze, karta pracy
 • „Matematyczne tajemnice” – wnioskowanie o stałości objętości cieczy, utrwalenie cyfr i znaków „>”, „>”, „=”, dobieranie odpowiednich monet do zakupu za określoną cenę, karta pracy
 • „Zabawne to eksperymentowanie, szyfrowanie, ukrywanie” – kodowanie
  i dekodowanie wyrazów z wykorzystaniem symboli graficznych, tworzenie rymów wyrazowych, wymyślanie słów abstrakcyjnych, karta pracy
 • „Zima i dzieci” – ćwiczenia percepcyjne i graficzne, definiowanie cech zimy na podstawie wiersza B. Formy, opisywanie estetycznych walorów zimowego krajobrazu, odwzorowywanie układów i kompozycji z kloców oraz wzorów graficznych, karta pracy 

Zabawy plastyczno – techniczne

 • „Wędrująca kropla wody” – malowanie wodą, doświadczenia z kolorową kroplą wody na kartce, interpretowanie powstałych wzorów, układanie historyjek
  o wędrującej kropli wody
 • „Muzyczne eksperymenty” – wykonywanie instrumentów niemelodycznych
  z różnorodnych materiałów, słuchanie brzmienia i porównywanie dźwięków, wspólne muzykowanie na wykonanych instrumentach
 • „Mokre w mokrym” – eksperymenty plastyczne, malowanie farbami na mokrych kartkach
 • „Mąka, sól i woda, i masa gotowa” – eksperymentowanie z różnymi tworzywami, samodzielne przygotowanie masy solnej, odmierzanie składników według instrukcji, lepienie, rzeźbienie wzorów 

Zabawy ruchowe

 • „Zimo, zimo, baw się z nami” – zestaw ćwiczeń porannych
 • „Zaspy” – zabawa ruchowa
 • „Pingwin” – zabawa ruchowa 

Zabawy dydaktyczne  ruchowo-wzrokowo-słuchowe

 • „Jaki to wyraz?” – rebusy obrazkowo-literowe
 • „Bingo” – utrwalenie poznanych liter, przykrywanie liter na planszy, odpowiadających pierwszej głosce nazwy obrazka
 • „Psotne historyjki” – ćwiczenia w logicznym myśleniu, układanie historyjki na podstawie opisu obrazków, zaprezentowanych w przypadkowej kolejności
 • „Memory” – ćwiczenia z figurami liczbowymi i cyframi, tworzenie par
 • „Pada śnieżek biały” – ćwiczenia aparatu mowy, przenoszenie za pomocą słomki płatków śniegu z papieru 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Aktywność muzyczno-ruchowa

 • „Pada śnieżek” – zajęcia muzyczne (nauka piosenki, układ ruchowy)
 • „Muzyka na wodzie” – muzykowanie z wodą, słuchanie utworów muzyki klasycznej, tworzenie dźwięków na tafli wody