Grupa III

Plan pracy - wrzesień

I  Tydzień: Przedszkolaki - Starszaki, to my

 • „Moje wakacje” – powitanie dzieci, swobodne rozmowy, przypomnienie o zasadach dobrego wychowania; dzielenie się wrażeniami z wakacji, cierpliwe czekanie
  na swoją kolej
 • „Nasze imiona” – dzielenie imion na sylaby, rytmiczne wyklaskiwanie
 • „Bezpiecznie powroty do przedszkola” – rozmowa kierowana NT zachowania się
  w kontekście reżimu sanitarnego spowodowane pandemią (profilaktyka zdrowotna)
  https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej
 • https://oddechzycia.pl/aktualnosci/zamiast-do-szkoly-czy-przedszkola-zabierz-mnie-do-doktora-plakat/
 • „Jesteśmy starszakami” – słuchanie opowiadania, rozmowa kierowana, wymyślanie sposobów radzenia sobie z rozłąką z rodzicami
 • „Moje imię” – wypowiadanie imion sylabami w rytmie zaprezentowanym
 • przez nauczyciela, wypowiadanie pierwszej litery imienia
 • „Ważna litera mojego imienia” rysowanie po śladzie, ozdabianie pierwszej litery swojego imienia. kolorowanie kleksa,
 • „Przedszkole drugi dom!” – zajęcia muzyczne, nauka piosenki (muzyka i słowa Krystyna Bożek-Gowik)
 • „Dobry kolega” – słuchanie wiersza T. Plebańskiego, ustalenie listy cech dobrego kolegi
 • „Co mam zrobić?” – scenki dramowe, ocena sytuacji i wskazanie sposobów poprawy niewłaściwego zachowania
 • „Prawda czy fałsz” – określanie za pomocą lizaków, czy opisane zachowania zasługują na aprobatę czy naganę
 • Nasze portrety - wykonanie autoportretu, uwzględnienie charaterystycznych cech charakteru wyglądu wg ppropozyccji porf. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • „O czym myślały dzieci, zanim przyszły do przedszkola?”
 • „Nasz kontrakt” – wspólne przypomnienie i uzgodnienie zasad obowiązujących
  w przedszkolu
 • „Magiczne słowa” – rozmowa o słowach, których należy używać wobec innych – „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”
 • „Kalendarz pogody” – założenie grupowego kalendarza, odczytywanie napisów do globalnego czytania
 • Ćwiczenia manualne – rysowanie wzorów literopodobnych do piosenki „Przedszkole drugi dom
 • „Moje przedszkole” – wspólne kolorowanie ilustracji przedszkola podczas słuchania piosenki „Przedszkole drugi dom”
 • „Co znajduje się w naszej sali?” – rozmowa o tematycznych kącikach zainteresowań, odkładanie zabawek na miejsce, określanie stosunków przestrzennych
 • „Tajemniczy pokój” – ćwiczenie stosunków przestrzennych, rysowanie elementów zgodnie z instrukcją nauczyciela, uzupełnianie rysunku według własnej inwencji
 • „Zabawki i kąciki” – umieszczanie nazw do globalnego czytania w odpowiednich miejscach w sali; określanie głoski w nagłosie i wygłosie.
 • „Co to za figura?” – zgadywanka z figurami geometrycznymi, układanie rytmów
 • „Kształty” – konstruowanie w grupach figur geometrycznych z pasków papieru
 • „Czym lubimy się bawić” – lepienie z plasteliny ulubionej zabawki, opowiadanie
  o swojej pracy
 • „Geometryczne liczby” – dobieranie się w określony sposób wg poleceń nauczyciela
 • „Szlaczki” – ćwiczenia motoryki małej, rysowanie dużych i średnich wzorów
 • „Podobieństwa i różnice” – ćwiczenia wyrabiające orientację w schemacie swojego ciała, zabawa w naśladowanie ruchów z zachowaniem właściwej strony oraz wykonywanie poleceń kolegi/koleżanki
 • „Plakat naszej grupy” – wykonanie projektu pracy różnymi technikami,
 • utożsamianie się z grupą
 • „Która figura będzie pierwsza” – tworzenie matematycznej gry ściganki, przestrzeganie zasad współzawodnictwa, radzenie sobie z porażką (wg propozycji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,)
 • „Mój kolega, moja koleżanka” – ustalanie cech wspólnych dla pary dzieci, tworzenie rysunku 

II Tydzień: Bezpieczne przedszkolaki zdobywają odznaki

 • „Nasze bezpieczeństwo” – rozmowa kierowana przy na temat bezpieczeństwa. Omówienie znaczenia poczucia bezpieczeństwa w codziennym życiu
 • „Komu powiedzieć” – rozmowa o konieczności zgłaszania dorosłym osobom
  o niebezpiecznych sytuacjach (pokaz multimedialny)
 • Odznaki bezpiecznego przedszkolaka – wykonanie projektu odznak dotyczących znajomości zasad bezpieczeństwa, wycinanie kół po śladzie
 • „Kolorowe światła” – rozmowa na temat sygnalizacji świetlnej, zasad bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych, omówienie znaczenia poszczególnych kolorów świateł
 • „Nasze bezpieczeństwo” – dobór ilustracji do opowiadania, dopasowanie sytuacji do odpowiednich zasad, kolorowanie według podanego kodu, rysowanie linii pionowych i poziomych,wyjaśnienie znaczenia słowa „zebra”
 • „Samochody” – zabawa konstrukcyjna, układanie pojazdów z figur geometrycznych
 • Utrwalenie piosenki „Kolorowe światła” – ilustrowanie ruchem słów piosenki (https://www.youtube.com/watch?v=C65JYDOl-Vs)
 • „Piktogramy” – zapoznanie z piktogramami prezentującymi kolejność ubierania się na spacer, kodowanie informacji
 • „Znaki drogowe” – rozwiązanie zagadki słuchowej, rozmowa o znaczeniu znaków drogowych dla naszego bezpieczeństwa, (zbiór własny)
 • „Jaki to znak?” – opisywanie znaków, grupowanie i przyporządkowywanie ich do nich właściwych sytuacji, projektowanie znaków drogowych
 • „Miasto pełne znaków” – budowanie z klocków na podany temat, współdziałanie
  w tworzeniu wspólnej pracy
 • „Moje znaki” – wycinanie dowolnych kształtów znaków drogowych, cięcie po linii
 • „Droga” – formowanie z plasteliny przejścia dla pieszych oraz dowolnych znaków drogowych
 • „Moja droga do przedszkola” – rozmowa na podstawie opowiadania nauczyciela, budowanie spójnych wypowiedzi
 • „Plan przedszkolnej dzielnicy” – wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem papieru i plasteliny, ćwiczenia w dokonywaniu pomiarów długości
 • „Takie same” – ćwiczenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnej („Karty pracy”)
 • „Droga do przedszkola” – utrwalenie kierunków na kartce, rysowanie dróg według poleceń nauczyciela
 • „Idziemy po skarb” – dyktando ruchowe, chodzenie zgodnie z poleceniem nauczyciela, utrwalenie znajomości kierunków w przestrzeni wg prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • „Zdobywcy Drugiej Odznaki” – przydzielenie II odznaki za znajomość zasad bezpiecznego zachowania się na drodze, wskazanie zachowań właściwych, sprawdzenie znajomości piosenki „Kolorowe światła”
 • „Czyj to numer” – wysłuchanie wiersza Agaty Dziechciarczyk o numerach alarmowych, rozmowa kierowana o sytuacjach, w których należy wezwać odpowiednie służby ratunkowe
 • „Co zrobić?” – scenki dramowe, kojarzenie numeru alarmowego z konkretnym niebezpiecznym zdarzeniem
 • „Telefon” – wykonanie telefonu ze sznurka i kubków plastikowych, zabawy
  w parach, zabawa badawcza: sprawdzanie wpływu długości sznurka na jakość działania telefonu
 • „Odtwarzanie rytmów” – układanie słomek na podstawie rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela
 • „Wzywam pomocy” – gra dydaktyczna, szukanie właściwych zachowań
  w niebezpiecznych sytuacjach
 • „Mistrz bezpieczeństwa” – wykonanie książeczki zasad bezpieczeństwa, projektowanie znaczka lub symbolu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • „Wzory” – przygotowanie do pisania: uzupełnianie wykropkowanej przestrzeni
  w określone wzory
 • Aktywne słuchanie muzyki, taniec z wykorzystaniem chustek (taniec węgierski nr 2 Brahmsa)
 • „Ważna sprawa to, kolego, bezpieczeństwo dla każdego” – wykonanie pracy plastycznej o zasadach bezpieczeństwa, technika kolażu; współdziałanie w zespole

III Tydzień: Razem spędzamy czas

 • „Przygoda Uli” – opowiadanie treści historyjki obrazkowej, zauważanie związków przyczynowo-skutkowych (podawanie przyczyn i konsekwencji zdarzeń), wymyślanie zakończenia,opisywanie przejawów samodzielności bohaterki, doświadczanych przez nią uczuć, rysowanie zakończenia opowiadania
 • „Gdzie mieszkają uczucia radości, strachu, smutku?”
 • „Okazujemy radość” – zabawa ruchowa, ćwiczenie dużych grup mięśniowych
 • „Dzień przedszkolaka” – nazywanie czynności wykonywanych w ciągu dnia;
 • „Do kogo ten list?” – utrwalenie adresu zamieszkania
 • „Budujemy dom” – wprowadzenie głoskowego schematu wyrazu
 • „Znajdź swoją parę” – zabawa orientacyjno-porządkowa
 • „Domino głoskowe” – zabawa dydaktyczna: układanie domina obrazkowego (ostatnia głoska nazwy obrazka jest pierwszą głoską następnej nazwy)
 • „Tygodniowy kalendarz przeżyć przedszkolaków” – zapoznanie z pomysłem prowadzenia obrazkowej kroniki grupy, rysowanie czynności, które były atrakcją
  w danym dniu wg propozycji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • „Ciekawe zajęcia przedszkolaków” – zabawy dydaktyczne: „Układamy szlaczki” (skupianie uwagi na rytmach, „Pokaż czynność” (zabawa naśladowcza), „Lubię zajęcia sportowe”, utrwalenie wzoru graficznego linii pionowych i poziomych, ćwiczenia ruchowo-przestrzenne, „Podbijanie balonów” (rozegranie meczu
  z wykorzystaniem tekturowych rakietek),
 • „Kółko i krzyżyk” – zabawa rozwijająca myślenie
 • „Do jakiego kącika należy ten przedmiot?” – zabawa dydaktyczna: klasyfikowanie zabawek według kryterium rodzaju, odczytywanie piktogramów oznaczających dany kącik, przeliczanie przedmiotów, porównywanie liczebności
 • „Mam chusteczkę haftowaną” – zabawa kołowa ze śpiewem (https://www.youtube.com/watch?v=o_V4QCTrnLA)
 • „W kąciku matematycznym”– utrwalenie znajomości kwadratu, dobieranie figur
  w pary w zabawie ruchowej, wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o kwadratowym kształcie, wyznaczanie części wspólnej zbioru,
 • „Moja postać” – wykonanie pracy matematyczno - plastycznej
 • „Sylweta Przedszkolaka” według propozycji prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • „Jesteśmy samodzielni” – wdrażanie do zaradności, bycia samodzielnym, rozmowa
  o treści wiersza Bożeny Formy
 • „Poznajmy się lepiej” – autoprezentacja dzieci
 • „W czym jesteśmy dobrzy?” – wykonanie albumu umiejętności
 • „Układanie książek na półkach” – zabawa dydaktyczna: porządkowanie nazw obrazków według wyodrębnionej głoski w nagłosie

IV Tydzień: Co lubi każdy z nas

 • „Czego uczymy się w naszym przedszkolu?” – rozmowa na temat zajęć
  w przedszkolu, wspólnych zabaw, stosowania zwrotów grzecznościowych, troszczenia się o uczucia drugiej osoby
 • „O Ali, Wojtku, kocie i rysowaniu na płocie” – słuchanie opowiadania
 • M. Łastowieckiej, poznawanie wartości przyjaźni (https://www.youtube.com/watch?v=BsSPnQoPSpk)
 • „Nasze uczucia” – jak radzić sobie z konfliktami: wskazywanie korzyści współpracy w grupie, zabaw zespołowych, poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów na drodze dyskusji, kompromisu, ustępstw, podkreślenie mądrości przysłowia: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
 • „Co to jest nuda?” – słuchanie wiersza A. Frączek „Nudzi mi się”, wyjaśnienie pojęcia „nuda”, wymyślanie sposobów na jej pokonanie
 • Zabawy z butelkami: „Gwiżdżące butelki”, „Grające butelki” – wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku do zabaw umuzykalniających
 • „Jesienne zabawy na niepogodę”: „Kropelka deszczu” – zabawa integracyjna, „Zabawy z deszczem” – zabawa ortofoniczna na zgłoskach „kap”, „chlup”, „plusk”, „Pada deszcz” – powtarzanie usłyszanych rytmów na zasadzie echa
 • „Kiedy pada deszcz za oknem” – zapoznanie z wielką i małą literą „o”, czytanie litery „o” ze zdziwieniem, zachwytem, rozczarowaniem, kreślenie wzorów literopodobnych, próby pisania poznanej litery
 • „Zaczarowany ołówek” – zabawa dydaktyczna, demonstracja sposobu pisania litery „o”
 • „Widoki za oknem” – ćwiczenie percepcji wzrokowej, układanie w zespołach puzzli, zbieranie punktów za najszybsze ułożenie ilustracji, omówienie ich treści
 • „Dyktando obrazkowe” – rysowanie figur geometrycznych zgodnie z poleceniami nauczyciela, orientacja na kartce, uzupełnianie rysunku według własnego pomysłu
 • „Zabawy na „o”-krągło” – utrwalenie litery: „Gdzie ukryła się litera »o«” – zabawa dydaktyczna, „Skaczące litery” – zabawa ruchowa, kolorowanie litery „o” ukrytej na ilustracji w „Kartach pracy”, odczytywanie rytmu z liter w różnym tempie, „Różowe okulary” – rozmowa o optymizmie, ćwiczenia grafomotoryczne na karcie pracy, „Dobierz pary liter – wielką i małą” – zabawa ruchowa
 • „Moje ulubione bajki” – zabawa dydaktyczna, poznanie funkcji litery „o” jako łącznika między wyrazami (przyimka), czytanie prostych rebusów literowo-obrazkowych
 • „Butelkowa orkiestra” – samodzielne wykonanie instrumentu, gra na butelkach
 • „Jedyneczka” – zapoznanie z cyfrą „1”, prezentacja cyfry, układanie puzzli z cyfrą „1”, odtwarzanie jej z drucików kreatywnych,
 • Zabawa matematyczna, demonstracja sposobu pisania cyfry „1”
 • „Wesołe przedszkole” – zajęcia muzyczne
 • „Polowanie na »o«” – utrwalenie znajomości litery, rymowanki z literą „o”, odszukiwanie litery w imionach i nazwach obrazków
 • „W poszukiwaniu prostokątów” – wyodrębnianie figury geometrycznej, konstruowanie prostokątów z gumy do skakania, kojarzenie kształtu figury
  z przedmiotami codziennego użytku, wycinanie kształtu prostokątów, wykonanie
  z nich prostokątnych ludzików lub innych postaci, przedmiotów wymyślonych przez dzieci
 • „Miejsce z mojej prawej strony jest puste” – zabawa ruchowa
 • „Jaki był ten tydzień” – posumowanie tygodnia, „Wesołe dźwięki” – ćwiczenia ortofoniczne, „Odgrywanie ról” – zabawy pantomimiczne, ocenianie zajęć, wskazywanie, co było ciekawe, co trudne, nudne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań