Grupa II

Plan pracy - grudzień

I tydzień - Świąteczne pocztówki

 • Rozmowa nawiązująca do świąt Bożego Narodzenia: „Z czym kojarzą wam się gwiazdki?”
 • Zabawa słownikowa „Co kojarzy się wam ze świętami Bożego Narodzenia?”
 • Drzewko pomysłów „Co by było gdyby?” burza mózgów,
 • Opowiadanie O. Masiuk „ Kartki Świąteczne” oraz rozmowa dotycząca treści opowiadania,
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, wyszukiwanie oznak nadchodzącej zimy,
 • Zabawa słuchowa „Głuchy telefon”.
 • „Do czego potrzebny jest telefon?”- rozmowa na temat  przekazywania życzeń świątecznych przez telefon bądź SMS-em 

Zabawy dydaktyczne:

 • Zabawa dydaktyczna „Liczymy kartki”,
 • „Sylabinka” –dzielenie wyrazów na sylaby,
 • Zabawa dydaktyczna „Na poczcie” 

Zabawy matematyczne:

 • „Kupujemy karty świąteczne”,
 • „Tyle samo, mniej, więcej”-  porównywanie liczebność zbiorów, łączenie w pary 

Ćwiczenia grafomotoryczne:  

 • Prezent w labiryncie 

Zabawy plastyczne:

 • Wykonanie kartek świątecznych z wykorzystaniem materiałów papierniczych,
 • „Telefon” - wykonanie telefonu do zabawy z dwóch pudełek po jogurtach i sznurka.
 • „Prezent dla Mikołaja” - malowanie farbami 

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 • „Zaprzęgi Mikołaja”,
 • „Zabawy z gazetami” - papierowa muzyka,
 • „Znajdź swoją kartkę” - zabawa z elementami rywalizacji,
 • Zabawa ruchowa ze śpiewem: „Jedzie pociąg z listami”,
 • „Wesołe wyścigi”
 • „Zaprzęgi Mikołaja”.
 • Zabawa ruchowa „Podaj kartkę”–ćwiczenie refleksu 

Wiersz:

 • „ Wesołych świąt!” - D. Gellner
 • „Prezent dla Mikołaja” - D. Gellner. Rozmowa na temat treści wysłuchanego wiersza 

Piosenka :

 • „Siedem reniferów” 

II Tydzień - Zwierzęta zimą

 •  Opowiadanie „ Przygotowania do zimy” O. Masiuk. Rozmowa dotycząca treści opowiadania,
 •  Zabawa słuchowa „Gajowy”
 •  Zabawa słuchowa „Ile sylab?”
 •  Opowiadanie M. Kownackiej „Zapisane na śniegu”
 •  „Znudzony niedźwiedź”–gimnastyka buzi i języka 

Zabawy dydaktyczne:

 • „Dokończ rytm”
 • „Po mojej prawej stronie jest...”
 • „Dołóż wyraz”
 • „Kolorowe ptaki”
 • Zabawa dydaktyczna „Ułóż tak samo” 

Zabawy matematyczne:

 • „Karmimy zwierzęta” przeliczanie z obrębie 10
 • „Głodne niedźwiedzie” - porównywanie liczebności zbiorów, dodawanie na konkretach w zakresie 10 

Ćwiczenia grafomotoryczne:

 •  „Zaczarowane zwierzęta”.
 • Rysowanie w tunelu i kreślenie szlaczków literopodobnych 

Zabawy plastyczne:

 • „Plastelinowy ptak” - lepienie z plasteliny wybranego przez siebie ptaka
 • „Zwierzęta w lesie” - wyklejanie konturów zwierząt kawałkami wełny i miękkich materiałów 

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 •  Zabawa orientacyjno- porządkowa: „Co robią zwierzęta
 •  „Taniec ptaków”
 • ,,Chodzenie po tropach”
 • „Zwierzęta do domu”
 • „Zabawa zwierzątek”
 • „Spłoszone zwierzęta”
 • Ćwiczenie koordynacji ruchowej: „Zwierzęta chodzą po wysokim śniegu” 

Wiersz

 • „Zimowe mieszkania” - H. Zdzitowiecka
 • „Ptaszek w gościnie” - S. Jachowicz 

Piosenka:

 •  „ A Mikołaj pędzi a Mikołaj gna” 

III Tydzień - Spotkanie przy wigilijnym stole

 •  Zabawa bieżna „Zaprzęgi”
 • Rozmowa o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem w oparciu o fragment opowiadania
 •  Cz. Janczarskiego  ,„Prezent”,
 •  Słuchanie opowiadań, bajek o tematyce świątecznej, bożonarodzeniowej według uznania N 

Zabawy dydaktyczne:

 •  „Przedświąteczne porządki”.
 •  „Ciasto dla Paka”.
 •  „Dla kogo choinka?” 

Zabawy matematyczne:

 •  „Wyższy - niższy”
 •  „Mierzymy łańcuchy” –dzieci operują pojęciami: najkrótszy, najdłuższy 

Ćwiczenia grafomotoryczne:  

 •  Droga Mikołaja - rysowanie szlaczków po śladzie 

Zabawy plastyczne:

 •  „Choinkowe ozdoby”
 •  „Aniołek” – płaskie orgiami z kółek
 •  „Szopka”– wykonanie makiety szopki
 •  „Stół wigilijny”– malowanie farbami
 •  „Choinkowe łańcuchy” 

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 •  „Pajacyki na choince”
 •  „Choinki w lesie”
 •  „Kołysanka”
 •  „Łańcuchy”
 •  „Wyciągamy obrusy”
 •  „Tor przeszkód”
 •  „Gwiazdki” 

Wiersz:

 •  „Kupujemy choinkę” - D. Gellner
 •  „Wesoła choinka” - T. Kubiak.
 •  „Przed wigilią” - T. Szyma 

Piosenka:

 •  „ Wokół choinki”- zabawy ilustracyjne do piosenki,
 •  Słuchanie i śpiewanie kolęd,
 •  Zabawa twórcza „Grająca choinka” 

IV Tydzień - Świąteczne zwyczaje

 •  Rozmowa na podstawie opowiadania G. Kasdepke „Gdzie jest pierwsza gwiazdka?.”
 •  Rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej z teatrem,
 •  Zabawa bieżna „Zaprzęgi” 

Zabawy dydaktyczne:  

 • „Co dla kogo?”–wyszukiwanie rekwizytów adekwatnych do postaci biblijnych 

Zabawy matematyczne:

 • „Ile jest Aniołków” 

Ćwiczenia grafomotoryczne:

 • „Malarze”
 • „Droga do choinki” 

Zabawy plastyczne:

 • Kolorowanie mandali podczas słuchania kolęd i pastorałek,
 • „Błyszczące gwiazdki” –praca plastyczna 

Zabawy ruchowe i naśladowcze:  

 • „Gwiazdki”
 • „Kolorowe gwiazdki”.
 • „Gong”
 • „Przejście po kamieniach”
 • „Wyciągamy obrusy”
 • Zabawa w kole „Szewc” 

Wiersz:

 •  „Noworoczne życzenia” - T. Chwastek- Latuszkowa

Kolęda

 • Nauka kolędy Przybieżeli do Betlejem,
 • Utrwalenie słów i melodii fragmentów kolęd 


Plan pracy - styczeń 

I tydzień -  Tydzień za tygodniem

Zabawy dydaktyczne:

 • „Urodziny” – zabawa słowna
 • „Zegary i ich odgłosy” – zabawa słuchowa
 • „Zegary i ich odgłosy” – zabawa słuchowa. Słuchanie odgłosów zegarów.
 • „Tydzień w przedszkolu” – zabawa słowna utrwalająca dni tygodnia.
 • „Kalendarz pór roku”

Zabawy matematyczne:

 • „Zegary” - nauka dodawania
 • „Jak zmierzyć czas?” – burza mózgów
 • „Dni tygodnia” – utrwalanie nazw dni
 • „Dzień z Jasiem” – układanie historyjki obrazkowej. Stosowanie pojęć: rano, w południe, po południu oraz najpierw, potem, teraz

Ćwiczenia grafomotoryczne:

 • „Co jest w środku zegara?” - kreślenie linii owalnych

Zabawy plastyczne:

 • „Niedzielne leniuchowanie” – zabawa plastyczna
 • „Cztery kolory” – zabawa plastyczna

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 • „Siedem” – zabawa ruchowa.
 • „Niedziela” – zabawa w kole
 • „Dni tygodnia i my” – zabawa ruchowa naśladowcza
 • „Weekend” – rytmy ruchowe wykonywane ciałem
 • „Rok i jego siostry” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną
 • „Najpierw – potem” – zabawa ruchowa
 • „Co robimy w przedszkolu?” – zabawa pantomimiczna
 • „Bałwan” – zabawa w kole według M. Barańskiej

Wiersz

 • „Gimnastyka dni tygodnia” – słuchanie wiersza I. Dziubek
 • „Koncert” - G. Waśkiewicz
 • „Co robią zimą dni tygodnia?” – słuchanie wiersza T. Fiutowskiej

Piosenka

 • „Pory roku” – osłuchanie z piosenką 

II tydzień - Wszędzie biało

 • „Jaki może być śnieg?” – ćwiczenia słownikowe
 • „Jaki jest śnieg” –  badanie właściwości fizycznych śniegu
 • „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza „Zima” G. Waśkiewicz
 • „Jak powstaje lód?” – zabawa badawcza
 • „Mapa i globus” – rozpoznawanie na mapie i globusie lodów i wody oraz dwóch biegunów zimna.
 • „Kto mieszka w krainie wiecznych śniegów?” – wypowiedzi dzieci w oparciu o ilustracje
 •  Opowieści podróżnika – słuchanie opowiadania O. Masiuk.
 • „Zwierzęta dalekiej północy” – zapoznanie z wyglądem i charakterystycznymi cechami zwierząt na podstawie zdjęć, obrazków lub filmu edukacyjnego

Zabawy dydaktyczne:

 • „Zimowy krajobraz”  - praca z obrazkiem
 • „Zimowe obrazki” – składanie obrazków z części

Zabawy matematyczne:

 • Ile śnieżynek spadło? - przeliczanie w granicach liczby 10
 • Ile jest kontynentów – zabawa matematyczna,
 • Zabawy z wykorzystaniem mozaiki geometrycznej

Ćwiczenia grafomotoryczne:

 • „Lody” – Rysowanie po śladzie
 • „Wyprawa” - rysowanie w tunelu

Zabawy plastyczne:

 • „Śnieg” – malowanie białą farbą na ciemnym tle.
 • „Śniegowe płatki” – zabawa plastyczna
 • „Obrazy na szybie” – wykonanie pracy plastyczne farbami
 • „Zimowe obrazki” – składanie obrazków z części
 • „Mrozem malowane” – zabawa plastyczna
 • „Pingwiny” – zabawa plastyczna

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 • „Bałwan” – zabawa w kole według M. Barańskiej
 • „Zabawy na śniegu” – zabawy ruchowo-naśladowcze.
 • „Bałwan” – zabawa w kole według M. Barańskiej
 • „Jedziemy na lody” – zabawa ruchowa przy piosence
 • „Lodowe sopelki” – zabawa ruchowa
 • „Malarz-mróz” – zabawa ruchowa
 • „Na sankach” – zabawa bieżna.
 • „Psie zaprzęgi” – zabawa ruchowa
 • „Podróżujemy i oglądamy” – zabawa ruchowa
 • „Pingwin” –zabawa ruchowa ze śpiewem
 • „Morsy i pingwiny” – zabawa ruchowa

Wiersz

 • „Śnieg” – słuchanie wiersza L.J. Kerna
 • „Lód” – wierszyk do rysowania według A. Maćkowiaka

Piosenka

 • „Poziomkowe lody” – osłuchanie z piosenką 

III Temat tygodnia:  Babcia i Dziadek

 • „Gimnastyka buzi i języka” – usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza „Na koniku” G. Waśkiewicz
 • „List do babci” – masażyk według M. Bogdanowicz.

Zabawy dydaktyczne:

 • „Dziadek” – układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej
 • „Zagadki dziadka” – zabawa słuchowa z wykorzystaniem Magicznego Pudełka

Zabawy matematyczne:

 • „Dla dziadka” – układanie kompozycji z figur geometrycznych: rozpoznanie i nazywanie koła, trójkąta i kwadratu

Ćwiczenia grafomotoryczne:  

 • „Moi dziadkowie” – kreślenie konturów twarzy po śladzie,
 • „Prezent dla dziadka” – rysowanie po śladzie linii prostych i ukośnych,

Zabawy plastyczne:

 • „Dziadek” – malowanie pastelami
 • „Do babci” – konstruowanie gry planszowej
 •  Prezent dla Babci i Dziadka – wykonanie pracy plastycznej
 • „Moja babcia” – zabawa plastyczna
 • „Serduszka dla Babci i dziadka” – cięcie nożyczkami po linii krzywej

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 • „Ciuciubabka” – zabawa w kole.
 • „Taniec dla babci” – nauka układu tanecznego do utworu Lambada
 • „Zabawy z babcią” – zabawa naśladowcza
 • „Na sankach” – zabawa ruchowa.
 • „Krawaty i muszki” – zabawa ruchowa
 • „Koziorajka” – przypomnienie układu tanecznego.

Wiersz :

 • „Moja babcia” – słuchanie wiersza B. Formy
 • „Dziadek” – słuchanie wiersza M. Pawińskiej
 • „Kto tam?” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej połączone z zabawami matematycznymi

Piosenka

 • „ Moja babcia czarodziejka”
 • „ Babcia i dziadek” 

IV tydzień - Zima może być wesoła

 • „Sporty zimowe” – prezentacja multimedialna. Zapoznanie dzieci z zimowymi dyscyplinami sportowymi
 • „Płatki śniegu” – zabawa oddechowa
 • „Bezpieczne zabawy” – dokonywanie oceny zachowania; uzasadnianie swojego zdania

Zabawy dydaktyczne: 

 • „Zabawy na śniegu” – praca z obrazkiem
 • „Zimowy sprzęt” – rozwiązywanie zagadek słownych.
 • „Na narty” – obserwacja sprzętu narciarskiego
 • „Na lodzie” – praca z obrazkiem
 • „Dla kogo ten sprzęt?” – zabawa dydaktyczna. Łączenie zawodnika z jego sprzętem sportowym
 • „Odszukaj różnice” – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej

Zabawy matematyczne:

 • „Zimowe obrazki” – układanie białych figur geometrycznych na ciemnym tle
 • „Ile jest śnieżynek?” - przeliczanie w obrębie liczby 10
 • „Zgadnij, czego brakuje?” – zabawa spostrzegawcza z 6 elementami

Ćwiczenia grafomotoryczne:  

 • „ Sanki” - kreślenie sanek o śladzie
 • „ Śnieżynki” - łączenie w pary takich samych śnieżynek oraz obrysowywanie dookoła i kolorowanie
 • „ Deszczyk” - kreślenie linii według strzałek

Zabawy plastyczne:

 • „Bałwanek” – praca plastyczna
 • „Bałwanki” – zabawa plastyczna. Lepienie z plasteliny
 • „Zimowe zabawy dzieci” –Malowanie obrazka farbami
 • „Lodowe obrazki” – tworzenie kompozycji z folii aluminiowej

Zabawy ruchowe i naśladowcze:

 • „Małe, większe i największe” – zabawa ruchowa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową
 • „Bałwanki” – zabawa ruchowo-słuchowo-wzrokowa
 • „Śnieżki” – zabawa z elementem rzutu
 • „Na łyżwach” – zabawa naśladowcza przy muzyce klasycznej.
 • „Po krach” – zabawa ruchowa.
 • „Rozgrzewka sportowca” – zabawa ruchowa
 • „Zimowa olimpiada” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem chustek i gazet: „Jazda figurowa”,  „Na saneczkach”, „Na nartach”, „Do celu”
 • „Kim jestem?” – pantomima
 • „Kulig” – zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi

Wiersz

 • „Sanki” – wierszyk do rysowania według A. Maćkowiaka

Piosenka

 • „Bałwankowa rodzina” – słuchanie piosenki