Grupa II

Plan pracy - wrzesień

I tydzień: W przedszkolu 

 • Zabawy dydaktyczne: „ Nasze imiona”, „Piękne zwyczaje”, „Magiczne pudełko”
 • Zabawy plastyczne: „ Słoneczne paluszki” – stemplowanie,
 • „ Mój znaczek” - zabawa plastyczna,
 • Tworzenie i nazywanie kolorów,
 • Utrwalanie pojęć: mały – duży, krótki – długi,
 • Zabawy matematyczne: „ Zabawki, Czego brakuje?”,
 • Zabawy ruchowe: „ Nie chcę Cię znać”, „ Piłki”, „ Czy znasz swój znaczek?”,
  „ Po kamyczkach” – zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową,
 • Wiersz „ Maczek” Czesława Janczarskiego,
 • Opowiadanie „ To moja zabawka” J. Solach,
 • Zawarcie Kontraktu Grupowego,
 • Zapoznanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu
  w ogrodzie przedszkolnym,
 • Piosenka: „ Biegnę do przedszkola” Śpiewające Brzdące,

II tydzień: Na ulicy 

 • Wiersz „ Światełko” J. Salocha, utrwalanie zasad bezpieczeństwa na ulicy,
 • „Czy znasz swój adres?” - nauka adresu
 • Zabawa dydaktyczna „ Ruch uliczny”, „ Sygnalizator”, „ Czym jedziemy?” - klasyfikowanie pojazdów na wodne, lądowe, powietrzne,
 • „ Znaki drogowe” - zapoznanie z wyglądem i znaczeniem wybranych znaków drogowych,
 • Zabawa matematyczna „ Domy” - utrwalanie figur geometrycznych,
 • Praca plastyczna „ Sygnalizator świetlny”
 • Zabawy ruchowe „ Trzy kolory”, „ Będę kierowcą”, „ Kto szybciej”, „ Samochody”,
 • Piosenka „ Kolorowe światło”,
 • Wiersz „ Jak paw przez jezdnię przechodził” J. Wasilewskiego,
 • Zabawa plastyczna „ Pasy”
 • Zabawy sensoryczne według metody M. Bogdanowicz „ Idę i biegnę”
 • Utrwalanie wiadomości o ruchu drogowym, nauka prawidłowego przejścia przez jezdnię z wykorzystaniem wiersza „ Na chodniku”,
 • Opowiadanie „ Wycieczka” O. Masiuk

III tydzień: Ja i środowisko 

 • Wiersz „ Koledzy” Cz. Janczarskiego oraz „ Posłuchajcie mojej prośby”
  W. Broniewskiego – kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • „ Kino w łazience” - W. Chotomskiej,
 • Zabawy z „ Kostką emocji” rozpoznanie i nazywanie emocji,
 • Wyjaśnienie pojęć: segregacja, recykling,
 • Omówienie pracy lekarza i dentysty,
 • Zabawy integracyjne „ Co w Tobie lubię?”, „ Czyja to ręka?”
 • Zabawy matematyczna „ Nakrętkowe zabawy”
 • Zabawy ruchowe „ Równowaga”, „ Taniec z chustą”, „ Figurki”, „ Lustro”, „ Cień”,
 • Zabawa plastyczna „ W łazience” - malowanie wodą,

IV tydzień: Owoce 

 • Wiersz M. Konopnickiej „ Jesienią, jesienią”. „ Winogrona” - Z. Poletyło,
 • „ Czy znamy te owoce?” - rozpoznawanie owoców krajowych i zagranicznych. Zapoznanie z pracą sadownika,
 • Degustacja owoców „ Witaminowe szaszłyki”
 • Zabawa matematyczna „ Jabłka i gruszki, „ Nasz sad”,
 • Praca plastyczna: „ Owoce z masy solnej”
 • Wiersz „ Owocowe drogi” M. Czerkowskiej
 • Zabawy grafomotoryczne „ Kosz z owocami”
 • Praca plastyczna: „ Witaminki”
 • Opowieść ruchowa „ Drzewa w sadzie”, „ Maszerujemy”
 • Zabawa ruchowa „ Sałatka owocowa”, „ Szukamy połówki”
 • „ Jarzynowa piosenka” - nauka piosenki o warzywach