Grupa I

Plan pracy - wrzesień

I tydzień – Przyjaciele w przedszkolu

 • Słuchanie wiersza – Wakacyjne wspomnienia  - autor nieznany
 • Słuchanie opowiadania -  Marysia. Trzy historie dla przedszkolaków – autor
  N. Berkane, rozmowy na temat kolegów i koleżanek w grupie
 • Grupowy kontrakt – zapoznanie z zasadami zachowania się w sali, w przedszkolu
  i na placu zabaw, przypomnienie zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym
 • Po co jest przedszkole – „burza mózgów”
 • Wakacyjny obraz – ćwiczenia analizy wzrokowej, składanie pociętego obrazka
  w całość
 • Prace plastyczne – Wizytówki z imionami, Drzewko grupowe
 • Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne
 • Nauka piosenki – Wrześniu, wrześniu – muz. i sł. Danuta Jagiełło
 • Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy matematyczne
  z wykorzystaniem kostek matematycznych
 • Zabawy integracyjne: Piłka w kole, Puste miejsce
 • Zabawy ruchowe przy muzyce lub w ogrodzie
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg formy naśladowczej 

II tydzień – Jesteśmy bezpieczni

 • Słuchanie opowiadania – Przygoda z małpką – autor S. Szuchowa
 • Układanie historyjek obrazkowych o bezpieczeństwie
 • Adres – utrwalanie informacji na temat adresu swojego i  przedszkola
 • Lekarz/Ratownik medyczny, Policjant, Strażak – utrwalanie zdobytej wiedzy
 • Nauka wiersza – Numery alarmowe, Autor: Agata Dziechciarczyk  https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/numery-alarmowe/
 • Numery alarmowe - utrwalanie
 • Nasze bezpieczeństwo – Quiz podsumowujący temat tygodnia
 • Praca plastyczna – Ruch uliczny
 • Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne
 • Utrwalanie piosenki – Wrześniu, wrześniu – muz. i sł. Danuta Jagiełło
 • Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, zabawy matematyczne
  z wykorzystaniem kostek matematycznych, manipulowanie figurami geometrycznymi
 • Zabawy integracyjne: Iskierka radości, Wszyscy są,
 • Zabawy ruchowe przy muzyce lub w ogrodzie
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg formy naśladowczej 

III tydzień – Razem się bawimy

 • Ulubiona zabawka – swobodne wypowiedzi dzieci
 • Rozwiazywanie zagadek słownych, słuchowych
 • Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • Praca plastyczna – Moja ulubiona zabawka, Kolorowa piłka
 • Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne
 • Utrwalanie piosenki – Wrześniu, wrześniu – muz. i sł. Danuta Jagiełło
 • Nauka piosenki – Noc w przedszkolu – muz. i sł. Renata Szczypior
 • Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ćwiczenia w porównywaniu długości, ćwiczenia w klasyfikowaniu
 • Zabawy integracyjne: Iskierka radości, Wszyscy są,
 • Zabawy ruchowe przy muzyce lub w ogrodzie
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg formy naśladowczej 

Tydzień IV – Różni ludzie – to my

 • Każdy z nas jest inny – pogadanka połączona ze słuchaniem opowiadania
  H. Bechlerowej – O kotku, który szukał czarnego mleka
 • Co mnie cieszy, co mnie smuci ?– „burza mózgów” w odniesieniu do własnych uczuć
 • Kostka uczuć- zabawa słowna, nazywanie uczyć i odczytywanie emocji
 • Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej
 • Praca plastyczna – Portrety przyjaciół,
 • Karta pracy – ćwiczenia grafomotoryczne, ozdabianie ramki do portretu
 • Utrwalanie piosenki – Wrześniu, wrześniu – muz. i sł. Danuta Jagiełło i  Noc
  w przedszkolu
  – muz. i sł. Renata Szczypior
 • Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, ćwiczenia w klasyfikowaniu, układanie rytmów
 • Zabawy integracyjne: Kolorowa gąsienica, Plac zabaw
 • Zabawy ruchowe przy muzyce lub w ogrodzie
 • Ćwiczenia gimnastyczne wg formy naśladowczej