Grupa I

Plan pracy - grudzień

I tydzień – W mikołajkowym nastroju

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi – Andrzejkami i Katarzynkami
 • Słuchanie i nauka wiersza – Wiersz dla Mikołaja (autor nieznany)
 • Zabawy z literami – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „k” literami K, k, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się lub kończących daną głoską, wdrażanie do globalnego czytania, wyszukiwanie litery na wizytówkach z imionami, w dowolnym tekście

Prace plastyczne

 • Wesołe Mikołaje – wykonanie pracy przestrzennej z wykorzystaniem papierowych talerzyków
 • Zaprzęg Mikołaja – malowanie farbami 

Ćwiczenia graficzne

 • Rysowanie po śladzie, kolorowanie
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – wycinanie dowolnych i określonych kształtów, wycinanie obrazków z gazet

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Manipulowanie figurami geometrycznymi
 • Poznanie obrazu graficznego liczby sześć – cyfry 7

Zajęcia muzyczne

 • Utrwalenie piosenek wprowadzonych  w tym roku szkolnym
 • Zabawy ilustrujące piosenki
 • Wprowadzenie i nauka piosenki- Mikołaj (muz. B. Taranus, sł. B. Szurowska)
 • Nauka prostych tańców - Grozik

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych w sali lub w ogrodzie
 • Zabawy i ćwiczenia poranne przy piosence Gimnastyka, Ojciec Wirgiliusz oraz zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne

 • Zabawy integracyjne przy muzyce z wykorzystaniem metody pedagogiki zabawy – Czary-mary, La-ba-da 

II tydzień – Co to znaczy być dobrym?

 • Słuchanie bajki A. Kozłowskiej: „Niepan, czyli Pan Nie”.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
 • Jesteśmy pomocni, Niosę radość – rozmowy na podstawie doświadczeń dzieci
 • Cierpliwość ważna sprawa” – burza mózgów
 • Emocje na co dzień  – rozmowa na podsumowanie tygodnia
 • Zabawy z literami – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „y” literami – Y,y; zabawa Ukryte litery, Literowy pociąg, rebusy literowo-obrazkowe, wdrażanie do globalnego czytania, wyszukiwanie litery na wizytówkach z imionami, w dowolnym tekście

Prace plastyczne

 • Kalendarz emocji – ozdabianie przygotowanego kalendarza (w dowolny sposób: kolorowy papier, kredki)
 • Kolorowanie i wycinanie emotikonów

Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne

 • rysowanie po śladzie (wzory literopodobne, połącz kropki)
 • kolorowanie
 • Wycinanie z kolorowych gazet wybranych obrazków

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Poznanie obrazu graficznego liczby sześć – cyfry 8
 • Próby dodawania i odejmowania na konkretach (bez wprowadzenia pojęć)

Zajęcia muzyczne

 • Utrwalenie piosenki Mikołaj, Listopadowa piosenka
 • Zabawy rytmiczne – Powtórz rytm
 • Osłuchanie z wybranymi kolędami oraz piosenką Wigilijna noc (sł i muz. Danuta 
  i Karol Jagiełło)
 • Utrwalenie tańca Grozik

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w sali (z. XXVI)
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Zabawy i ćwiczenia poranne – Ruch to zdrowie 

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne

 • Zabawa na powitanie – Dzisiaj jestem
 • Zabawa naśladowcza – Rób to, co ja
 • Zabawa dydaktyczna, utrwalająca ”magiczne słowa” – Księżniczka, książę z wieży
 • Zabawa w skojarzenia 

III i IV tydzień – W świątecznym nastroju

 • Poznanie zwyczajów  i tradycji związanych ze świętem Bożego Narodzenia
 • Słuchanie opowiadania nauczycielki – Historia Bożego Narodzenia
 • Układanie treści życzeń dla najbliższych
 • Nauka wiersza – Świąteczne życzenia (autor nieznany)
 • Zabawy z literami – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „b” literami – B, b, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się lub kończących daną głoską, wdrażanie do globalnego czytania, wyszukiwanie litery na wizytówkach z imionami, w dowolnym tekście, próby odczytywania sylab 

Prace plastyczne

 • Prace przestrzenne - Świąteczne łańcuchy, Wesołe aniołki, Pudełka na pierniczki
 • Świąteczna kartka – wykonanie kartki z wykorzystaniem gotowych elementów
 • Wykonanie i ozdabianie świątecznych pierniczków 

Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne

 • Rysowanie po śladach oraz oburącz – Choinka Bożonarodzeniowa
 • Świąteczne pierniki – ćwiczenie grafomotoryczne
 • Wycinanie po śladach

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

 • Rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania zgodnie z podanym warunkiem
 • Układanie rytmów – Świąteczna girlanda
 • Zabawy figurami geometrycznymi
 • Dodawanie i odejmowanie na konkretach

Zajęcia muzyczne

 • Utrwalenie piosenki – Wigilijna noc
 • Śpiewanie wybranych kolęd 
 • Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
 • Kołysanka – improwizacja wokalno-instrumentalna

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe

 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych
 • Ćwiczenia gimnastyczne (z. XXVII) oraz z wykorzystaniem toru przeszkód
 • Zabawy i ćwiczenia poranne – Szykujemy się do świąt

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne

 • Gra dydaktyczna – Świąteczne memo
 • Ćwiczenia spostrzegawczości – Zimowa gra w zielone
 • Zagadki sensoryczne – Co jest w worku?
 • Zabawa dydaktyczna – Wędrujące pudełko


Plan pracy - styczeń
 

I  i II tydzień – Zimowe ferie

Słuchanie opowiadań z książki „Opowieści przy kominku”

Zabawy literami – utrwalenie wprowadzonych liter, ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny (wysłuchiwanie głosek występujących na początku, w środku i na końcu wyrazów), wyszukiwanie liter w tekście, próby odczytywania prostych wyrazów

Prace plastyczne:

 • Zimowe obrazki – malowanie farbami,
 • Kolorowanie obrazków tematycznie związanych z zimą
 • Rysowanie kredkami – Zimowe ferie
 • Wycinanie elementów oraz układanie obrazka - Lokomotywa

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie po śladzie – Zimowa odzież, Sprzęt narciarski
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze (po śladzie)

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Utrwalenie wprowadzonych cyfr 1 – 8
 • Zabawy rozwijające

Zajęcia muzyczne:

 • Utrwalenie wprowadzonych wcześniej piosenek
 • Zabawy rytmiczne do piosenek oraz innych utworów muzycznych

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

Zabawy integracyjne i dydaktyczne:

 • Iskierka przyjaźni
 • Powitanie
 • Mój adres
 • Tak czy nie
 • Lisek
 • Czarodziej
 • Zabawy z chustą animacyjną

III tydzień – Zimowe zabawy z dziadkiem i babcią

 • Kształtowanie przywiązania dzieci di tradycji rodzinnych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych (zachęcanie do składania życzeń, wręczania własnoręcznie wykonanych prezentów)
 • Nauka wiersza „Niechaj dziadzio z babunią…”
 • Układanie historyjki obrazkowej – Niespodzianka dla Babci i Dziadka
 • Słuchanie kolejnych opowiadań ze zbioru „Opowieści przy kominku”
 • Udział w balu karnawałowym
 • Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z rodziną
 • Rozumienie i poprawne posługiwanie się pojęciami np. : krewny, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek,

Prace plastyczne:

 • Wykonanie upominków dla babci i dziadka: Koszyczek dla babci, Puchar dla dziadka

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie po śladzie – Bukiet dla babci i dziadka
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze (po śladzie)
 • Kolorowanie oraz wycinanie

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Poznanie obrazu graficznego liczby dziewięć – cyfry 9
 • Poprawne  stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu – wcześniej, później, najpierw, potem, po tym, przedtem

Zajęcia muzyczne:

 • Nauka piosenki – Dziadek i babcia tańczą walczyka (muz. A Skorupka, sł. D. Gellner)
 • Utrwalenie tańca – Grozik
 • Zabawy rytmiczne i ruchowe przy muzyce

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zabawy i ćwiczenia poranne – Zimowa gimnastyka
 • Zabawy ruchowe – Złap śnieżkę (z elementami rzutu), Śnieżyca (zabawa bieżna), Niedźwiedź idzie (z elementami czworakowania), Mróz (zabawa orientacyjno-porządkowa)
 • Realizacja programu – Sport Kids

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Zabawy relaksacyjne - Masażyki
 • Zabawy dydaktyczne – Czarodziej, Czarodziejski worek, Kto miał?
 • Zabawy z chustą animacyjną

IV tydzień – Nasze rodziny

 • Budowanie czynnego i biernego słownika dzieci – poznanie i stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych
 • Burza mózgów – Jaki tryb życia musi prowadzić sportowiec?
 • Słuchanie i rozwiązywanie zagadek tematycznych
 • Zabawy z literami – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „n” literami N,n, wyszukiwanie wyrazów rozpoczynających się lub kończących daną głoską, wdrażanie do globalnego czytania, wyszukiwanie litery na wizytówkach z imionami, w dowolnym tekście, rebusy literowo-obrazkowe

Prace plastyczne:

 • Zimowe zabawy – technika mieszana
 • Zaśnieżone miasto – wycinanie z kolorowego papieru oraz malowanie białą farbą

Ćwiczenia graficzne:

 • Rysowanie po śladzie – Trasa narciarska, Łyżwy
 • Kreślenie wzorów literopodobnych w liniaturze ( po śladzie)
 • Kolorowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny

Zabawy matematyczne wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej:

 • Rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • Poznanie obrazu graficznego liczby zero – cyfry 0
 • Utrwalenie wprowadzonych cyfr 1-9

Zajęcia muzyczne:

 • Nauka piosenki – Zimowe zabawy (muz. i sł. R. Szczypior)
 • Zagadki muzyczne
 • Zabawy rytmiczne – reagowanie na zmiany tempa w muzyce

Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe:

 • Zestaw ćwiczeń – XXXII, XXXIII
 • Zabawy i ćwiczenia poranne – Zimowa gimnastyka
 • Zabawa ruchowa – Rozgrzewka, Ślady na śniegu, Zaprzęg sanek
 • Realizacja programu – Sport Kids

Zabawy integracyjne grupę oraz zabawy dydaktyczne:

 • Lisek, Czarodziej, Złota kula, Kogo brakuje?
 • Śnieżyca, Wędrująca kula śnieżna
 • Zabawy z chustą animacyjną