Kadra

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, która zdobywa nowe umiejętności uczestnicząc w konferencjach metodycznych, kursach i warsztatach. 

Rok szkolny 2017/2018


Dyrektor przedszkola
    Pani mgr Danuta Czapla

Studia podyplomowe z Organizacji i Zarządzania

Nauczyciel dyplomowany

Prowadzi zabawy przyrodnicze

Nauczyciele 

    
    Pani mgr Magdalena Bogdanowska

                              Nauczyciel kontraktowy

                              Prowadzi zajęcia szachowe, języka angielskiego                             
    Pani Karolina Brzoza 

                              nauczyciel kontraktowy

                              prowadzi zajęcia plastyczne 

    Pani mgr Grażyna Całek

                              Nauczyciel mianowany

                              Prowadzi zabawy muzyczne z elementami metody B.Strauss
                              i pedagogiki zabawy

    Pani mgr Grażyna Jaczewska – Piłat

                              Nauczyciel dyplomowany

                              Studia podyplomowe z logopedii

                              Prowadzi ćwiczenia logopedyczne i spotkania z bajką
              

    Pani mgr Magdalena Kubica

                              Nauczyciel stażysta

                              Prowadzi zabawy ruchowo - taneczne
 

    Pani mgr Magdalena Machowska
   
                              Nauczyciel stażysta

                              Prowadzi zajęcia z religii


    Pani 
mgr Renata Nawalaniec

                              Nauczyciel mianowany

                              Prowadzi zabawy matematyczne

  Pani mgr Marcelina Sękala

                              Nauczyciel mianowany

                              Prowadzi zabawy muzyczne z elementami metody B.Strauss
                              i pedagogiki zabawy
  
           

    Pan mgr Wojciech Solisz

                              Nauczyciel dyplomowany

                              Prowadzi gimnastykę korekcyjną

   
    Pandr Leokadia Szymczyk

                              Nauczyciel dyplomowany

                              Prowadzi zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność manualną

  
   Pani mgr Martyna Urbańska

                              Nauczyciel kontraktowy

                              prowadzi zajęcia tealtralne  


   Pani mgr Katarzyna Wiercińska

                              Nauczyciel mianowany

                              Prowadzi terapię pedagogiczną i psychologiczną