O przedszkolu

Motto naszej pracy:  

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

                                                                   Janusz Korczak         

Przedszkole funkcjonuje od 1 września 1980 roku

Usytuowane jest na dużym osiedlu mieszkaniowym w pobliżu „Parku Róż”. Otoczone jest dużym ogrodem, w którym znajdują się urządzenia do zabaw i wypoczynku. Dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami posadziły w nim drzewa krzewy ozdobne i kwiaty.

Do dyspozycji dzieci oddane są dobrze i funkcjonalnie urządzone sale zajęć. Wygląd sal można zobaczyć na zdjęciach umieszczonych w naszej galerii - link.

Przedszkole proponuje oprócz planowych zajęć realizowanych w ramach podstawy programowej także zajęcia dodatkowe w formie zabaw rozwijających zainteresowania i umiejętności dzieci oraz wspomagających ich rozwój:

 • zabawy ruchowo - taneczne
 • zabawy matematyczne
 • zabawy muzyczne prowadzone metodą B. Strauss
 • spotkania z przyrodą
 • spotkania ze sztuką
 • spotkania z bajką
 • język angielski
 • ćwiczenia manualne dla dzieci z obniżoną sprawnością manualną
 • ćwiczenia logopedyczne
 • ćwiczenia korekcyjne
 • biblioterapia

Dzieci wraz z nauczycielami uczestniczą w wycieczkach krajobrazowych i wyjazdach w ramach Zielonego Przedszkola. Jesteśmy pierwszą placówką przedszkolną z Chorzowa, której nauczyciele pojechali z dziećmi na Zielone Przedszkole - miało to miejsce w 1983 roku. 

Nasi wychowankowie biorą udział w konkursach, akcjach charytatywnych i programach o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Przedszkole współpracuje m. in. z Miejską Biblioteką – Filia nr 2, Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną, Zepołem Szkół Sportowych nr 1 - Szkołą Podstawową nr 5, Technikum Elektronicznym i Zasadniczą Szkołą Zawodową w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 1, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, Strażą Graniczną, Przychodnią Stomatologiczną, Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Lompy, Wojewódzką i Powiatową Inspekcją Sanitarną, Fundacją Ekologiczną SILESIA, Firmą Fotograficzną FOTOGAMA, Firmą Ochroniarską ERA, Klubem Osiedlowym "Pokolenie", Przedszkolem nr 11, 26, Wydziałem Edukacji, Wydziałem Kultury, Sportu i Turystyki.

W progach przedszkola często goszczą dyrektorzy placówek przedszkolnych i nauczyciele z Węgier, Czech, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Pani Dyrektor i Doradca Metodyczny biorą udział w wyjazdach zagranicznych celem propagowania edukacji przedszkolnej i działalności chorzowskich placówek przedszkolnych.

W ramach współpracy z rodzicami przeprowadzamy zajęcia otwarte, festyny, uroczystości i imprezy przedszkolne, spotkania grupowe i  indywidualne, konsultacje ze specjalistami, spotkania edukacyjne dla rodziców - "Szkoła na nas czeka", przedszkolne konkursy dla dzieci i rodziców.Ponadto redagujemy infromator dla rodziców, stronę internetową, folder przedszkola i gazetkę przedszkolną - Przedszkolak.