Propozycje zajęć języka angielskiego

ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU  
gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo

Drodzy Państwo
Zapraszam wszystkie moje przedszkolaki
do wspólnej zabawy 

Stworzenie listy hitów po angielsku
Zapraszam do nagrywania swoich pociech i przesyłania nam filmików, by pokazać , co już potrafimy.
Nasze zajęciowe hity to:
"One little, two little, three little elephants"
"Old Mc Donald"
"The wheels of the bus’
"Up and down and turn around"
"Do you like bananas?"
"Head and shoulders, knees and toes"
"Put your hand in"
"Red, yellow, green and blue"
"Teddy bear, teddy bear turn around"

Większość piosenek znajdziecie Państwo na Youtube.
Polecam również stronkę internetową autorstwa Pani Małgorzaty Wrzosek- Niedziółki- LINOIT.COM
BIG ENGLISH CHALLENGE 3-4 oraz BIG ENGLISH CHALLENGE 5-6

Bingo
Każde dziecko lub para dzieci otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. owoce. Rodzic odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany obrazek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”

Malowanie na plecach
W pracy z „maluchami” polecam samemu rysować dzieciom na plecach obrazek związany z danym tematem.

What’s missing
Rozkładamy  karty przedstawiające omawiane słownictwo. Do dziecka zwraca się słowami: „Close your eyes!” . Kiedy zamknie ono  oczy rodzic  zabiera jedną z kart mówiąc „Now open your eyes and tell me: What’s missing?” , zaś dziecko stara się zgadnąć po angielsku czego brakuje.

Utrwalanie słownictwa podczas śpiewu
Kolejna zabawa idealnie nadaje się podczas np. utrwalania słów zawartych w tekście piosenki. Rozdajemy dzieciom obrazki przedstawiające słowa zawarte w piosence np. do piosenki „Old MacDonald Had a Farm” możemy wykorzystać sylwety zwierząt. Zadaniem dzieci jest podniesienie obrazka wysoko nad głowę gdy usłyszą dany wyraz podczas wspólnego śpiewania.

Teleskop
Przygotowujemy kartonik takiej samej wielkości jak nasze flashcards z wyciętym kółkiem. Po przyłożeniu kartonika do danej karty dziecko będzie widziało zaledwie fragment obrazka. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu co ukryło się na obrazku pod kartonikiem.

Butelka
Rozkładamy karty przedstawiające wprowadzone słownictwo w kole. Na środku kładziemy butelkę. Wszystkie dzieci kręcą kolejno butelką 
i mówią po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.

„Błyskanie” obrazkami
Możemy wykorzystać również zabawę polegająca na pokazaniu dzieciom obrazka na zaledwie 1-2 s. Po tym krótkim czasie dzieci muszą odgadnąć co widziały na obrazku.

YES oraz NO
Polecam też użycie flashcards w zabawie ruchowej, w której na podłodze w niewielkiej odległości od siebie kładziemy napisy YES oraz NO, dziecko na początek staje za jedną z kartek. Rodzic stae przodem do dziecka i pokazując kartę zadaje pytanie, np. „Is it red?”, a ono „odpowiada” przeskakując za właściwą kartkę:)

„It is a….”
Rodzic  trzyma nad głową karty z omawianym słownictwem np. zwierzęta i zwraca się słowami „It is a dog” (na zdjęciu widoczne jest inne zwierzę), dziecko głośno odpowiada  NO. Kiedy zgadnie jakie zwierzę przedstawione jest na obrazku, wtedy wszyscy wołają YES.

Wyścigi
Propozycja dla osób, które mają więcej przestrzeni w domu: rozkładamy kilka kart w różnych miejscach sali, rodzic wypowiada wyraz, który jest zilustrowany na jednej z kart, a dziecko biegnie  do niego i przynosi właściwy obrazek. Starsze dzieci mogę próbować dopasować podpis do obrazka.

Ciuciubabka (Blindfold game)
Rodzic przygotowuje szalik, torbę lub reklamówkę  i różne przedmioty (np. przybory szkolne), które rozkłada na biurku. Zawiązuje oczy  dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co to za przedmiot.

Poznane  piosenki są do odtworzenia poprzez You Tuba .Wystarczy tylko wpisać ,,English nursery rhymes” i gotowe.
Jeśli chcecie Państwo skorzystać z gier online mogę polecić Fun and games in English for kids\ British Council – można tam wybrać zarówno zakres jak i poziom odpowiedni dla dziecka.

Serdecznie pozdrawiam
Joanna Rosół