Pilne informacje bieżące

DRODZY RODZICE! 

Zakończenie roku dla 
Starszaków z Grupy IV i V 
odbędzie się 
27 sierpnia o godz. 15.30. 
Szczegóły organizacyjne: rozdanie dyplomów odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym; z dzieckiem przychodzi tylko jeden opiekun; osoby dorosłe obowiązkowo mają maseczki.

Rodziców, którzy zgłosili potrzebę objęcia dzieci 
opieką przedszkolną w sierpniu br. 
prosimy o przyprowadzanie i odbieranie ich
z przedszkola zgodnie z zadeklarowanymi godzinami
oraz o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. 
Każde dziecko, które przyjdzie do przedszkola 
w sierpniu musi mieć zmieniony worek 
wraz z rzeczami do przebrania i kapcie.
 Ponownie zapraszamy Rodziców po odbiór osobistych rzeczy dzieci, które pozostały w przedszkolu w związku 
z zawieszeniem zajęć 16 marca br.
T
ermin odbioru rzeczy można uzgodnić telefonicznie.
Dla rodziców dzieci z Grupy IV zostanie przygotowany zwrot pieniędzy za wycieczkę. Proszę o odczytanie maila z 23 czerwca 2020 roku. 

 

Według wstępnych ustaleń
zakończenie roku dla
Starszaków z Grupy IV i V
odbędzie się
27 sierpnia o godz. 17.00.
Szczegóły organizacyjne podamy po 15 sierpnia.Zapraszamy Rodziców po odbiór osobistych rzeczy dzieci, które pozostały
w przedszkolu w związku z zawieszeniem zajęć 16 marca br.:
- Grupa I i II:       4-5 czerwca w godz. 6.00-16.00
- Grupa III i IV:   8-9 czerwca w godz. 6.00-16.00
- Grupa V:              10 czerwca w godz. 6.00-16.00
Inny termin odbioru rzeczy można uzgodnić telefonicznie. Dla rodziców dzieci z Grupy IV zostanie przygotowany zwrot pieniędzy za wycieczkę. 

 
 
Ponownie przypominam o odebraniu maila wysłanego przeze mnie 26.05.2020 roku dotyczącego dyżuru wakacyjnego


Proszę o odczytanie i udzielenie do dnia 
29 maja do godz. 10.00 
odpowiedzi na maila dotyczącego dyżuru wakacyjnego. 

Dziękuję Państwu za zrozumienie, cierpliwość, wsparcie
i szybką wymianę informacji. W tych trudnych czasach, te rzeczy są bardzo ważne, bo ułatwiają nam życie. Szczególne podziękowania kieruję do tych z Państwa, którzy mimo wielu trudności i dużego wysiłku nadal pozostawiacie dzieci w domu.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Danuta Czapla

Rodziców, którzy wyrazili potrzebę objęcia opieką przedszkolną dzieci
od 25 maja 2020 roku proszę o zapoznanie się z wysłanym przeze mnie mailowo Regulaminem przyprowadzania i odbioru dzieci obowiązującym w naszym przedszkolu oraz wypełnienie oświadczeń oraz odesłanie ich pocztą zwrotną (dokumenty podpisujemy komputerowo)

w nieprzekraczalnym terminie: do 24.05.2020 roku do godz. 12.00
Przepraszam, że musimy się kontaktować w dni wolne.

Każde dziecko, które przyjdzie do przedszkola
od 25 maja br. musi mieć zmieniony worek
wraz z rzeczami do przebrania i kapcie
,
gdyż rzeczy pozostawione w przedszkolu po 16 marca br. zostaną Państwu oddane w dniu przyprowadzenia dziecka.


Rodzice, którzy zgłosili chęć przyprowadzenia dzieci od 01.06.2020 rok
dokumenty otrzymają w przyszłym tygodniu.
Informacja z dzisiaj, tj. 12.05.2020 roku

Rodziców, którzy wyrazili potrzebę objęcia opieką przedszkolną dzieci proszę o zapoznanie się z wysłanym przeze mnie mailowo Regulaminem przyprowadzania i odbioru dzieci obowiązującym w naszym przedszkolu oraz wypełnienie oświadczeń oraz odesłanie ich pocztą zwrotną
w nieprzekraczalnym terminie: 14.05.2020 roku do godz. 12.00. 
Rozeznanie dotyczy opieki przedszkolnej w terminie 18-22.05.2020 roku.Dziękuję i serdecznie pozdrawiam
Danuta CzaplaZarządzenie nr  9/2020
Dyrektora  Przedszkola nr 18 w Chorzowie
z dnia  6 maja 2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

  • Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 18 w Chorzowie w okresie od dnia 6 maja 2020 roku do dnia 17 maja 2020r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 18 w Chorzowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej http://przedszkole18chorzow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 18 w Chorzowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Dyrektor Przedszkola
                                                                                                                                                             mgr Danuta Czapla


J
ak już wiadomo, decyzją Władz Miasta:
„Chorzowskie żłobki i przedszkola pozostaną zamknięte
dopóki miasto nie będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwa dzieciom”.
W czwartek wysłałam do wszystkich Państwa maile z prośbą o informacje dotyczące:
wykonywanych przez Państwo zawodów
oraz zgłaszania konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola 
 
(proszę o udzielenie odpowiedzi do 4 maja do godz. 12.00
na adres mailowy: przedszkole18chorzow@wp.pl)|
 W związku z zapowiedzią Premiera o otwarciu żłobków i przedszkoli, czekamy na decyzję
Organu Prowadzącego.

O podjętych decyzjach właściwych organów, będziemy informować
na bieżąco. 

Podamy również konkretne rozwiązania.W związku z wprowadzeniem stanu epidemii
przedszkole jest zamknięte do odwołania.O rozwoju sytuacji będziemy informować Państwa
poprzez stronę internetową.Prosimy o uregulowanie zaległych opłat za żywienie i pobyt dzieci
w przedszkolu. Rodzice, którzy mają nadpłatę (w zestawieniu widoczna kwota z "-") mogą ją odjąć od bieżącej opłaty.
Dziękujemy i życzymy zdrowia.


W celu ułatwienia Państwu kontaktu z dyrektorem i nauczycielami uruchamiamy adres mailowy:
                    przedszkole18chorzow@wp.pl

W związku z tymczasowym zamknięciem naszego przedszkola zachęcamy
do zapoznania się z naszymi propozycjami zawartymi w zakładce:
                     
„Spędzamy wspólnie czas”

Szczegółowe informacje i zalecenia dla Rodziców dotyczące koronawirusa można znaleźć na stronach:

Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów informuje:
Przy podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:

  • Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie - tel. 692 180 830 lub 
  • Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie - 797 189 603 lub
  • infolinią NFZ  800 190 590 lub
  • nr alarmowym 112 - w przypadku nasilonych objawówPoradnia Psychologiczno-pedagogiczna informuje:
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, nasza placówka również pracuje w ograniczonym zakresie. Za zgodą Prezydenta Miasta mamy zawieszoną działalność diagnostyczno-terapeutyczną. Jesteśmy jednak dostępni pod telefonami i gotowi pomagać osobom potrzebującym wsparcia w tej skomplikowanej rzeczywistości. Z uwagi na fakt, że obecny stan nosi wszelkie znamiona sytuacji kryzysowej a ogłoszenie przez WHO stanu pandemii i w naszym Kraju Stanu Zagrożenia  Epidemicznego, skutkuje dużym wzrostem lęku. Jego przejawy są widoczne zarówno w codziennym życiu, jak i w indywidualnym życiu wewnętrznym. Jest to nieuchronny dodatkowy skutek tego, z czym się obecnie zmagamy. Dlatego jesteśmy do dyspozycji w zakresie wspierania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców w tak trudnej również z psychologicznego punktu widzenia sytuacji.

Umawiamy telefonicznie .
Można również pisać na naszą stronę ppp.chorzow@gmail.com
Sekretariat czynny jest codziennie od 8.00 do 15.00.
Codziennie również odbywają się dyżury naszych pracowników w podanych godzinach.

Irena Świerczyńska
Dyrektor PPP Chorzów