styczeń

28.01.2020
Zapraszamy wszystkie dzieci na Bal karnawałowy - "Dookoła świata z Kubusiem Puchatkiem". Godz. 10.00
Cele:
- prezentacja strojów balowych
- udział we wspólnych zabawach i tańcach


28.01.2020
Sesja fotograficzna w strojach balowych. Godz. 8.00

Ewentualną rezygnację ze zdjęć prosimy zgłosić Pani Beacie

27.01.2020
Wyjście dzieci z Grupy I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


07.01.2020
Udział wszystkich dzieci w warsztatach prowadzonych przez Tatusia Piotrusia: "Biznes kontra smog". Godz. 9.40 - 12.00
Cele: 
- utrwalenie wiadomości dotyczących powstawania smogu i jego wpływu na      środowisko przyrodnicze i życie człowieka
- udział we wspólnych zabawach tematycznych
- zachęcanie do chronienia środowiska przyrodniczego